Thủ Thuật về Cách tính Phần Trăm cộng dồn Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cách tính Phần Trăm cộng dồn được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-06 21:15:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Quản lý tài chính thành viên hoàn toàn có thể là một thử thách, nhất là lúc bạn nỗ lực lập kế hoạch cho những khoản thanh toán và tiết kiệm chi phí của tớ. Excel thức và mẫu ngân sách hoàn toàn có thể giúp bạn tính toán giá trị tương lai của những số tiền nợ và khoản vốn, giúp bạn thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn trong việc tính toán mình sẽ mất bao lâu để đạt được tiềm năng. Sử dụng những hàm sau này:

  PMT, tính toán số tiền thanh toán cho một khoản vay nhờ vào những khoản thanh toán đều đặn và lãi suất vay không đổi.

  NPER, tính toán số kỳ hạn thanh toán cho một khoản vốn nhờ vào những khoản thanh toán đều đặn, thông thường và lãi suất vay không đổi.

  PV trả về giá trị hiện tại của một khoản vốn. Giá trị hiện tại là tổng số tiền hiện đáng giá ngang với một chuỗi những khoản thanh toán tương lai.

  FV Trả về giá trị tương lai của một khoản vốn trên cơ sở những khoản thanh toán bằng nhau định kỳ và lãi suất vay không đổi.

Tính toán những khoản thanh toán hàng tháng phải trả cho nợ thẻ tín dụng thanh toán

Giả sử số dư đến hạn là $5.400 với lãi suất vay thường niên là 17 %. Bạn sẽ không còn thể sử dụng thẻ để sở hữ được gì trong lúc đang thanh toán nợ.

Sử dụng hàm PMT(rate,NPER,PV)

=PMT(17%/12,2*12,5400)

kết quả là khoản thanh toán hàng tháng bằng $266,99 phải trả nợ trong hai năm.

  Tham đối lãi suất vay là lãi suất vay theo kỳ hạn cho khoản vay. Ví dụ: trong công thức này, lãi suất vay thường niên 17 % được chia cho 12, số tháng trong một năm.

  Tham đối NPER của 2*12 là tổng số kỳ hạn thanh toán cho khoản vay.

  PV hoặc tham đối giá trị hiện tại là 5400.

Tính toán những khoản thanh toán vay thế chấp ngân hàng hàng tháng

Hãy tưởng tượng một ngôi nhà trị giá $180.000 với lãi suất vay 5 %, thế chấp ngân hàng trong 30 năm.

Sử dụng hàm PMT(rate,NPER,PV)

=PMT(5%/12,30*12,180000)

kết quả là một thanh toán hàng tháng (không gồm có bảo hiểm và thuế) bằng $966,28.

  Tham đối lãi suất vay là 5 % được chia cho 12 tháng trong năm.

  Tham đối NPER là 30*12 cho khoản thế chấp ngân hàng 30 năm với 12 khoản thanh toán hàng tháng cho từng năm.

  Tham đối PV là 180000 (giá trị hiện tại của khoản vay).

Tìm hiểu cách tiết kiệm chi phí hàng tháng cho một kỳ nghỉ trong mơ

Bạn muốn tiết kiệm chi phí để sở hữu một kỳ nghỉ trong ba năm nữa Tính từ lúc giờ đây, ngân sách cho kỳ nghỉ sẽ là $8.500. Lãi suất tiết kiệm chi phí thường niên là một trong,5 %.

Sử dụng hàm PMT(rate,NPER,PV,FV)

=PMT(1.5%/12,3*12,0,8500)

để tiết kiệm chi phí $8.500 trong ba năm sẽ cần một khoản tiết kiệm chi phí là $230,99 mỗi tháng trong ba năm.

  Tham số lãi suất vay là một trong,5 % chia cho 12, số tháng trong năm.

  Tham đối NPER là 3*12 cho mười hai khoản thanh toán hàng tháng trong suốt ba năm.

  PV (giá trị hiện tại) là 0 vì thông tin tài khoản bắt nguồn từ 0.

  FV (giá trị tương lai) mà bạn muốn tiết kiệm chi phí là $8,500.

Bây giờ hãy tưởng tượng rằng bạn sẽ tiết kiệm chi phí cho một kỳ nghỉ trị giá $8.500 trong suốt ba năm và tự hỏi mình cần gửi vào thông tin tài khoản bao nhiêu tiền để duy trì khoản tiết kiệm chi phí hàng tháng là $175,00 mỗi tháng. Hàm PV sẽ tính giá trị khoản tiền gửi ban đầu sẽ mang lại giá trị tương lai là bao nhiêu.

Sử dụng hàm PV(rate,NPER,PMT,FV)

=PV(1.5%/12,3*12,-175,8500)

bạn nên phải có khoản tiền gửi ban đầu là $1.969,62 để hoàn toàn có thể trả $175,00 mỗi tháng và kết thúc bằng $8500 trong ba năm.

  Tham số lãi suất vay là một trong,5%/12.

  Tham đối NPER là 3*12 (hoặc mười hai khoản thanh toán hàng tháng trong ba năm).

  PMT là -175 (bạn sẽ phải trả $175 mỗi tháng).

  FV (giá trị tương lai) là 8500.

Tìm hiểu bạn sẽ mất bao lâu để thanh toán hết một khoản vay thành viên

Hãy tưởng tượng bạn có một khoản vay thành viên trị giá $2.500 và đã thỏa thuận hợp tác trả $150 mỗi tháng với lãi suất vay thường niên là 3 %.

Sử dụng hàm NPER(rate,PMT,PV)

=NPER(3%/12,-150,2500)

bạn sẽ mất 17 tháng và một vài ngày để thanh toán hết khoản vay đó.

  Tham đối lãi suất vay là 3 %/12 khoản thanh toán hàng tháng cho từng năm.

  Tham đối PMT là -150.

  Tham đối PV (giá trị hiện tại) là 2500.

Tính toán khoản trả trước

Giả sử rằng bạn muốn mua một chiếc xe trị giá $19.000 với lãi suất vay 2,9 % trong vòng ba năm. Bạn muốn duy trì khoản thanh toán hàng tháng là $350 mỗi tháng, vì vậy bạn cần tính toán khoản trả trước của tớ. Trong công thức này, kết quả của hàm PV là số tiền vay, số tiền này tiếp theo này được trừ đi từ giá mua về để đã có được khoản trả trước.

Sử dụng hàm PV(rate,NPER,PMT)

=19000-PV(2.9%/12, 3*12,-350)

khoản trả trước thiết yếu sẽ là $6.946,48

  Giá mua $19.000 được liệt kê thứ nhất trong công thức. Kết quả của hàm PV sẽ tiến hành trừ đi từ giá mua.

  Tham đối lãi suất vay là 2,9 % chia cho 12.

  Tham đối NPER là 3*12 (hoặc mười hai khoản thanh toán hàng tháng trong suốt ba năm).

  PMT là -350 (bạn sẽ phải trả $350 mỗi tháng).

Hãy xem khoản tiết kiệm chi phí của bạn sẽ thêm vào tối đa bao nhiêu theo thời hạn

Bắt đầu với $500 trong thông tin tài khoản, bạn sẽ có được bao nhiêu tiền trong 10 tháng nếu bạn gửi $200 mỗi tháng với lãi suất vay 1,5 %?

Sử dụng hàm FV(rate,NPER,PMT,PV)

=FV(1.5%/12,10,-200,-500)

trong 10 tháng, bạn sẽ có được $2.517,57 trong thông tin tài khoản tiết kiệm chi phí.

  Tham số lãi suất vay là một trong,5%/12.

  Tham đối NPER là 10 (tháng).

  Tham đối PMT là -200.

  Tham đối PV (giá trị hiện tại) là -500.

4619

Review Cách tính Phần Trăm cộng dồn ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cách tính Phần Trăm cộng dồn tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cách tính Phần Trăm cộng dồn miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cách tính Phần Trăm cộng dồn miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cách tính Phần Trăm cộng dồn

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách tính Phần Trăm cộng dồn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #tính #phần #trăm #cộng #dồn