Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cách tìm bội chung lớp 6 Mới nhất 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Cách tìm bội chung lớp 6 Mới nhất được Update vào lúc : 2022-12-01 18:47:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Cách tìm bội chung lớp 6 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cách tìm bội chung lớp 6 được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-01 18:47:07 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Lý thuyết Bội chung. Bội chung nhỏ nhất Toán 6 KNTT với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường

Quảng cáo

1. Bội chung và bội chung nhỏ nhất

a) Định nghĩa

Bội chung của hai hay nhiều số là bội của toàn bộ những số đó.

Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của hai hay nhiều số là số lớn số 1 khác 0 trong tập hợp những bội chung của những số đó.

Kí hiệu:

+) (BCleft( a;b right)) là tập hợp những bội chung của (a) và (b).

+) (BCNNleft( a,b right)) là bội chung nhỏ nhất của (a) và (b).

Ví dụ:

Đặt (Bleft( k right))là bội của số (k)

(Bleft( 3 right) = left 0;3;6;9;12;… right); (Bleft( 2 right) = left 0;2;4;6;8;10;12;… right)

Nên (BCleft( 2;3 right) = left 0;6;12;… right)

Số lớn số 1 khác 0 trong những bội chung trên là 6 nên (BCNNleft( 2,3 right) = 6).

Nhận xét:

+) (x in BCleft( a;b right)) nếu (x vdots a) và (x vdots b)

+) (x in BCleft( a;b;c right)) nếu (x vdots a); (x vdots b) và (x vdots c)

Chú ý:

Ta chỉ xét bội chung của những số khác 0.

b) Cách tìm bội chung nhỏ nhất trong những trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng

Nếu số lớn số 1 là bội của những số còn sót lại thì BCNN của những số đã cho là số lớn số 1 đó.

Nếu (a vdots b) thì (BCNNleft( a,b right) = a)

Với mọi số tự nhiên a và b ta có:

(BCNNleft( a,1 right) = a;)(BCNNleft( a,b,1 right) = BCNNleft( a,b right))

Ví dụ:

Bội chung nhỏ nhất của 12 và 36 là 12 vì (36 vdots 12).

2. Cách tìm bội chung nhỏ nhất – BCNN

a) Tìm BCNN bằng phương pháp phân tích những số ra thừa số nguyên tố

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số to nhiều hơn nữa 1, ta thực thi theo ba bước sau :

Bước 1 : Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2 : Chọn ra những thừa số nguyên tố chungriêng.

Bước 3 : Lập tích những thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn số 1 của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Ví dụ: Tìm BCNN của (15) và (20.)

Ta có (15 = 3.5;20 = 2^2.5)

Nên (BCNNleft( 15;20 right) = 2^2.3.5 = 60.)

b) Cách tìm bội chung thông qua bội chung nhỏ nhất

Để tìm bội chung của những số đã cho, ta hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm những bội của BCNN của những số đó.

Ví dụ: (BCNNleft( 15;20 right) = 60) nên (BCleft( 15;20 right) = Bleft( 60 right) = left 0;60;120;… right)

3. Quy đồng mẫu những phân số

Tìm mẫu chung của hai phân số:

Cách 1: Chọn mẫu chung cho hai phân số là bội chung nhỏ nhất của hai mẫu số đó.

Cách 2: Chọn bội chung bất kì khác 0 của 2 mẫu số đó.

Ví dụ:Quy đồng mẫu số hai phân số (frac730) và (frac542)

(beginarrayl30 = 2.3.542 = 2.3.7endarray)

[ Rightarrow BCNNleft( 30,42 right) = 2.3.5.7 = 210]

+) Cách 1: Chọn mẫu chung là 210. Ta được:

(beginarraylfrac730 = frac7.7210 = frac49210frac542 = frac5.542.5 = frac25210endarray)

+) Cách 2: Chọn mẫu chung là một bội chung bất kì khác 0 của 30 và 42. Chẳng hạn 420, ta được:

(beginarraylfrac730 = frac7.1430.14 = frac98420frac542 = frac5.1042.10 = frac50420endarray)

Bài tiếp theo

Bài liên quan

  Trả lời Hoạt động 1 trang 49 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Tìm những tập hợp B(6), B(9).

  Trả lời Hoạt động 2 trang 49 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Gọi BC(6, 9) là tập hợp những số vừa là bội của 6, vừa là bội của 9. Hãy viết tập BC(6, 9).

  Trả lời Hoạt động 3 trang 49 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Tìm số nhỏ nhất khác 0 trong tập BC(6, 9).

  Trả lời Câu hỏi 1 trang 50 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Tìm BCNN(36,9).

  Trả lời Luyện tập 1 trang 50 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Tìm bội chung nhỏ nhất của: a) 6 và 8; b) 8, 9, 72.

Quảng cáo

Báo lỗi – Góp ý

Reply

9

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Cách tìm bội chung lớp 6 miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách tìm bội chung lớp 6 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Cách tìm bội chung lớp 6 Free.

Giải đáp vướng mắc về Cách tìm bội chung lớp 6

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cách tìm bội chung lớp 6 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cách #tìm #bội #chung #lớp

Related posts:

4209

Video Cách tìm bội chung lớp 6 Mới nhất ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách tìm bội chung lớp 6 Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cách tìm bội chung lớp 6 Mới nhất miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Download Cách tìm bội chung lớp 6 Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Cách tìm bội chung lớp 6 Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách tìm bội chung lớp 6 Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #tìm #bội #chung #lớp #Mới #nhất