Mẹo về Cách thêm tài liệu vào bảng trong phpMyAdmin -Thủ Thuật Mới Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Cách thêm tài liệu vào bảng trong phpMyAdmin -Thủ Thuật Mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-29 09:51:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Cách thêm tài liệu vào bảng trong phpMyAdmin 2022
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cách thêm tài liệu vào bảng trong phpMyAdmin được Update vào lúc : 2022-03-29 09:49:13 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  1. Lệnh INSERT trong MySQLCú pháp 1: Khai báo rõ tên columnCú pháp 2: Không khai báo rõ tên column2. Insert có khóa ngoại (Primary Key)3. Một số yếu tố khác4. Lời kết
  Trang chủ
  Hướng dẫn học
  Học PHP
  Tạo table – phpMyAdmin

Xem lại tiến trình khởi động Apache / MySQL và chạy trang phpMyAdmin.

  Click vào database tintuc ở list bên trái, click chọn tab Structure.
  Ở phần Create table điền tên table (ví dụ: tin_xahoi) và số cột (ví dụ: 5 cột).

  Click vào button Go để sang bước điền thông tin cho từng cột.

  Giả sử ta có những cột với những tên thường gọi và chọn tài liệu như sau:

   id: Số thứ tự cho từng hàng tài liệu (record), số này sẽ cho tăng tự động hóa hóa (auto increment) và thường chọn là khóa chính (primary key), chọn tài liệu là số (INT), với chiều dài 10 ký tự (tương ứng với thứ tự lên tới 10 số tự nhiên).
   title: tiêu đề cho tin tức, do tiêu đề thường ngắn, ta chọn tài liệu là TEXT với chiều dài 100 ký tự.
   date: ngày viết tin tức, chọn tài liệu là DATE.
   description: dòng mô tả ngắn cho tin tức, chọn tài liệu là TEXT với chiều dài 200 ký tự.
   content: Nội dung cho tin tức, đấy là nội dung dài, nên lựa chọn kiểu tài liệu là LONGTEXT với chiều dài 1000 ký tự.

  Trước mắt chỉ việc để ý quan tâm đến cách chọn tài liệu như phía trên.

  Click button Save phía dưới để kết thúc việc tạo table.
  Table vừa tạo sẽ đã có được dạng như sau:

Việc này thiết yếu, vì mọi khi thêm một hàng tài liệu thì mục id sẽ tự động hóa hóa được tăng thêm một.

  Tại hàng id, cột Action, Click chọn Change.

  Ở màn hình hiển thị hiển thị xã áp và kiểm soát và điều chỉnh, tìm và click chọn checkbox ở vị trí A_I.
  Click Save để thay đổi trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh và xem kết quả.

Mỗi table chỉ có một khóa chính, khóa chính có tác dụng xác lập tính duy nhất của mỗi hàng tài liệu trong table, ngoài ra được sử dụng để tạo mối liên hệ 1-n tham chiếu đến những table khác.

  Tại hàng id, cột Action, Click chọn Primary, khi này sẽ đã có được màn hình hiển thị hiển thị confirm xuất hiện, click Ok để xác nhận.

  Vẫn ở trong table tin_xahoi (nếu không thì click table tin_xahoi ở list bên trái), tiếp Từ đó click chọn tab Insert.

  Ở màn hình hiển thị hiển thị chèn record, điền tài liệu tương tự như hình phía dưới:

   id: không cần điền, tài liệu sẽ tự tăng.
   Các vị trí khác chỉ quan tâm đến trường Value

  Click Go để insert tài liệu, nếu toàn bộ đúng sẽ xuất hiện câu thông báo “rows inserted”, nếu báo lỗi thì xem thông báo lỗi để chỉnh cho thích hợp.

  Click chọn tab Browser để xem tài liệu được insert.

  Đến đây ta đã hoàn thành xong xong việc tạo table của database tintuc, đồng thời cũng insert vào table một record.
  Trang chủ
  Hướng dẫn học
  Học PHP
  PHP insert tài liệu vào MySQL
  Sử dụng những câu lệnh MySQL để thêm record (hàng) cho table, những câu lệnh này được viết bên trong PHP.

  Các bước thực thi:

   Kết nối database và table.
   Xử lý tài liệu.
   Đóng database.
  tên_table: là tên thường gọi thường gọi bảng (tin_xahoi) được tạo xem lại cách tạo table
  tên_cột: là tên thường gọi thường gọi cột (id, title, date, description, content) được thể hiện trong bảng, xem lại cách tạo những cột cách tạo table
  giá_trị: là những gì mình yêu thích thêm vào table, những giá trị sẽ tương ứng với những cột (giá_trị1 sẽ tiến hành add vào tên_cột1, …).

  Chú ý:

   tên_cột không hề, thì giá_trị sẽ không còn hề được thêm vào table.
   Số lượng giá_trị phải tương tự với số lượng tên_cột, nếu không MySQL sẽ báo lỗi.
   Nếu giá_trị là kiểu string thì phải được viết bên trong dấu ngoặc kép, hoặc dấu nháy.
   Nếu giá trị là kiểu int hoặc NULL thì không cần viết bên trong ngoặc kép, hoặc dấu nháy.

connect_error) die(“Không link :” . $conn->connect_error); exit();
//Code xử lý, insert tài liệu vào table
$sql = “INSERT INTO tin_xahoi (title, date, description, content)
VALUES (‘Tin hot’, ‘2022-10-24’, ‘Đây là mô tả cho tin hot’, ‘Đây là nội dung của tin hot’)”; if ($connect->query($sql) === TRUE) echo “Thêm tài liệu thành công xuất sắc xuất sắc”;
else echo “Error: ” . $sql . “
” . $connect->error;
//Đóng database
$connect->close();
?>

  Cột ID không được điền phía trên, vì ID đã được khai báo tự động hóa hóa tăng giá trị lên 1 mọi khi điền tài liệu.
  Nếu link database và table đúng chuẩn thì trình duyệt sẽ xuất câu thông báo “Thêm tài liệu thành công xuất sắc xuất sắc”.
  Khi này tài liệu đã được update vào bảng, xem lại bảng trong phpMyAdmin sẽ thấy dòng record mới.

” . mysqli_error($connect);
//Đóng database
mysqli_close($connect);
?>

Download file ví dụ

Trong file tải về đã có sẵn file tintuc.sql, file này là file tài liệu mẫu, sau khi đã tạo database toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể đưa tài liệu từ file tintuc.sql bằng thao tác import có trong phpMyAdmin.

Trong bài này ta sẽ học lệnh Insert trong MySQL, đấy là lệnh dùng để thêm tài liệu vào những table.

Bài viết này được đăng tại freetuts, không được copy dưới mọi hình thức.

Trải qua 10 bài vừa rồi quả là hơi căng thẳng mệt mỏi mệt mỏi nhỉ? Để giải tỏa tâm ý cho những bạn thì trong bài này toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ tìm hiểu một lệnh rất quan trọng và rất đơn thuần và giản dị đó là lệnh INSERT. Tuy nói là đơn thuần và giản dị nhưng nó cũng luôn hoàn toàn có thể có nhiều yếu tố mà những bạn cần lưu ý khi sử dụng và tôi sẽ lý giải cho những bạn những lưu ý đó.

1. Lệnh INSERT trong MySQL

Trước khi vào tìm hiểu lệnh INSERT thì ta cần tạo database, tạo table đã nhé. Giả sử tôi tạo database tên qlsv và table sinhvien như sau:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS qlsv;
USE qlsv;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS sinhvien(
sv_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
sv_name VARCHAR(255) NOT NULL,
sv_description VARCHAR(500),
CONSTRAINT pk_sinhvien PRIMARY KEY(sv_id)
) ENGINE = InnoDB

Hình minh họa:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Thực ra thì MySQL hay MSSQL đều phải có cú pháp giống nhau bởi chúng đều là ngôn từ truy vấn T-SQL. Sau đấy là một số trong những trong những cú pháp mà ta có thẻ sử dụng để INSERT database.

Cú pháp 1: Khai báo rõ tên column

INSERT INTO
table_name(field1, field2, field2, …, fieldn)
VALUES(‘field1’, ‘field2’, ‘field3′, …,’fieldn’)

Khi sử dụng cú pháp này thì những field ở vị trí nào sẽ tương ứng với vị trí của nó ở VALUES, và ở phần khai báo có bao nhiêu column thì ở phần value sẽ đã có được bấy nhiêu value tương ứng.

Ví dụ:

INSERT INTO sinhvien(sv_name, sv_description)
VALUES (‘Nguyen van cuong’, ‘Sinh vien dai hoc’);

Vì sv_id là PRIMARY KEY và tăng tự động hóa hóa (AUTO_INCREMENT) nên tôi không cần truyền tài liệu cho nó.

Cú pháp 2: Không khai báo rõ tên column

INSERT INTO table_name
VALUES (‘field_1’, ‘field_2’, …, ‘field_n’);

Trong trường hợp này thì bạn nên phải truyền cho toàn bộ những column, ví dụ bạn có 10 column thì bạn phải truyền cho toàn bộ 20, nếu không sẽ báo lỗi ngay.

Ví dụ:

INSERT INTO sinhvien
VALUES (‘2’, ‘Nguyen van Kinh’, ‘Hoc sinh trung hoc’);

Các bạn thấy tuy là khóa chính và tăng tự động hóa hóa nhưng vẫn phải truyền value cho nó, điều này khác hoàn toàn với cách trên.

2. Insert có khóa ngoại (Primary Key)

Bây giờ bạn xóa database mà ta demo ở trên để làm lại database khác. Giả sử ta có bảng SINHVIEN và bảng LOP, trong số đó SINHVIEN sẽ là con của bảng LOP. Vây ta cần tạo hai bảng này và thêm khóa chính PRIMARY KEY như sau:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS qlsv;
USE qlsv;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS lop(
lop_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
lop_name VARCHAR(255) NOT NULL,
CONSTRAINT pk_lop PRIMARY KEY(lop_id)
) ENGINE = INNODB;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS sinhvien(
sv_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
sv_name VARCHAR(255) NOT NULL,
sv_description VARCHAR(500),
lop_id INT(11) NOT NULL,
CONSTRAINT pk_sinhvien PRIMARY KEY(sv_id),
CONSTRAINT fk_sinhvien_lop FOREIGN KEY (lop_id) REFERENCES lop(lop_id)
) ENGINE = INNODB;

Hình minh họa:

Trong trường hợp INSERT vào bảng có khóa ngoại thì bạn nên phải lưu ý những điểm lưu ý sau (lấy sơ đồ trên làm ví dụ):

  Khi thêm vào bảng LOP thì thêm thông thường không yếu tố gì. Khi thêm vào bảng SINHVIEN thì tại vì nó có một khóa ngoại là lop_id có trỏ đến bảng LOP nên bắt buộc giá trị của lop_id phải tồn tại trong bảng LOP, nếu không sẽ bị báo lỗi ngay.

Áp dụng hai lưu ý trên thì yếu tố thêm tài liệu quá đơn thuần và giản dị.

Ví dụ: Thêm tài liệu bảng LOP tiếp Từ đó thêm tài liệu cho bảng SINHVIEN.

INSERT INTO lop(lop_name) VALUES(‘CNTT’);
INSERT INTO lop(lop_name) VALUES(‘SPTIN’)

Sau khi INSERT xong thì bảng LOP sẽ đã có được hai record như sau:

Ok, lop_id đã được thiết lập tăng tự động hóa hóa. Bây giờ ta sẽ viết code thêm bảng SINHVIEN nhé:

INSERT INTO sinhvien(sv_name, sv_description, lop_id)
VALUES (‘Nguyen Van Cuong’, ‘Hoc sinh guong mau’, 1)

Chạy câu truy vấn này thì thêm thành công xuất sắc xuất sắc. Nhưng giờ giả sử bạn đổi giá trị của lop_id sang số 4 thử xem? Chạy sẽ bị lỗi tại vì lop_id = 4 không tồn tại bên bảng LOP.

3. Một số yếu tố khác

Bây giờ ta tìm hiểu một số trong những trong những yếu tố khác hơi râu ria một chút ít ít như sau:

  Trường hợp bạn thêm vào cho field là số thì bạn không cần đặt trong cặp dấu nháy đơn, tuy nhiên nếu kê vẫn được (khuyến khích đặt). Trường hợp bạn thêm là chuỗi thì nếu trong chuỗi có ký tự dấu nháy đơn, kép thì bạn nên thêm dấu / đằng trước nếu không sẽ bị lỗi ngay.

Ví dụ:

INSERT INTO sinhvien(sv_name, sv_description, lop_id)
VALUES (‘Nguyen Van Cuong’, ‘Hoc sinh guong mau ‘nhat lop’ ‘, 1)

4. Lời kết

Hè hè, ở trên mình nói bài này khá đơn thuần và giản dị nhưng đọc vào hơi điên đầu phải không nào :D, những bạn bị lừa rồi đó nhé. Nếu cảm thấy tức tối khi bị lừa thì hãy chờ bài tiếp theo toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ tìm hiểu một lệnh khác cũng rất đơn thuần và giản dị để bù đắp lỗi lầm của tớ đó là lệnh SELECT. Chúc bạn học tốt!

Share Link Down Cách thêm tài liệu vào bảng trong phpMyAdmin miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cách thêm tài liệu vào bảng trong phpMyAdmin tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Cách thêm tài liệu vào bảng trong phpMyAdmin Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cách thêm tài liệu vào bảng trong phpMyAdmin
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cách thêm tài liệu vào bảng trong phpMyAdmin vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #thêm #dữ #liệu #vào #bảng #trong #phpMyAdmin

4406

Review Cách thêm tài liệu vào bảng trong phpMyAdmin -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách thêm tài liệu vào bảng trong phpMyAdmin -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cách thêm tài liệu vào bảng trong phpMyAdmin -Thủ Thuật Mới miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Cách thêm tài liệu vào bảng trong phpMyAdmin -Thủ Thuật Mới miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cách thêm tài liệu vào bảng trong phpMyAdmin -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách thêm tài liệu vào bảng trong phpMyAdmin -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #thêm #dữ #liệu #vào #bảng #trong #phpMyAdmin #Thủ #Thuật #Mới