Thủ Thuật Hướng dẫn Cách mở service tivi toshiba LED 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cách mở service tivi toshiba LED được Update vào lúc : 2022-11-11 01:39:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

CÁCH mở mã SERVICE một số trong những TV THÔNG DỤNG p2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây (131.23 KB, 21 trang )

1. MỞ SERVICE CHO CÁC TV SANYO:
_ Giữ chặt phím MENU rồi bấm VOL+ trên mặt máy
_ MODEL CW21WF1: bấm đồng thời 2 phím; MENU trên mặt
máy và số 1 trên ĐKTX
_Ấn đồng thời P và CH1
2. MỞ SERVICE CHO CÁC TV SAMSUNG:
_ STAND BY – P. STD HELP SLEEP – POWER ON
_ picture of sleep – p..std mute – picture on
_ POWER OFF INFO MENU MUTE – POWER ON
_ picture off info menu mute – picture on
_ power off display menu mute – power on
_ Phương pháp mở Service trên những máy SAMSUNG CS- 3366,
CS- 5366, CS- 3866, CS- 5066, CS50- 85, CS- 5039, CS- 2177,
CS- 2299, CS- 5699.
POWER OFF => P.STD => HELP => SLEEP => POWER ON
Thay đổi bằng CH+/-
Điều chỉnh bằng VOL+/-
_ Phương pháp mở Service trên những máy SAMSUNG CS- 202,
CS16V2/KS1A-3866, CS21M6, CS15A8XW, CS- 20H2, KS1(B).
POWER OFF => DISPLAY => MENU => MUTE => POWER ON
Thay đổi bằng CH+/-
Điều chỉnh bằng VOL+/-
3. MỞ SERVICE CHO CÁC TV TCL:
_ VOL_ – số 0, 0, 0
_ VOL_ – DISPLAY
_ Phương pháp mở Service trên những máy TCL 1475.
Bấm và giữ phím VOL_ trên mặt máy về 0 đồng thời bấm phím
DISPLAY trên ĐKTX máy sẽ vào Service.
Bấm phím từ 0 đến 9 và phím -/ hoặc phím TV-AV sẽ thực
hiện những cân chỉnh cho máy
Bấm PRO để thay đổi hiệu suất cao

Bấm VOL+/- để kiểm soát và điều chỉnh
4. MỞ SERVICE CHO CÁC TV PANASONIC:
_ Phương pháp mở Service trên những máy PANASONIC TC-
21V50R2, TC-25V50R, TC-21GF10R
Phím Service ở bên trong vỉ máy gần khu vực cao áp. Bấm
Service này một lần => vào chính sách chỉnh phụ cho mầu sắc,
độ sáng, độ tương phản, cân đối loa, chỉnh bass treec, chỉnh
độ cao, chỉnh tâm ngang cho màn ảnh. Bấm Service hai
lần => vào chính sách cân đối trắng cho đèn hình. Chuyển chức
năng bằng phím Function trước mặt máy, tăng giảm bằng phím
VOL+/ Bấm Normal trên ĐKTX để thoát khỏi chính sách Service
_ Phương pháp mở Service trên những máy PANASONIC TC-
29GF95R, TC-29GF85R.
Trong những máy này sẽ không còn còn phím Service trên vỉ máy nhưng
có chân Service trên IC VXL. Để vào Service ta làm như sau:
+) Hút rỗng chân Service (chân số 3) của IC VXL
+) Đấu chân 3 xuống mass qua trở 100K
IC VXL: MN1876476TBJ.
Vào Service những máy PANASONIC đời mới:
Chuyển hiệu suất cao bằng phím Function trước mặt máy
Tăng giảm bằng phím VOL+/-
Bấm phím Normal trên ĐKTX để thoát khỏi Service
_ Phương pháp mở Service trên những máy PANASONIC
TC-16S80R, TC-16S09
Bấm đồng thời Recall trên ĐKTX và VOL _ trước mặt máy =>
vào Service.
Chuyển hiệu suất cao bằng phím Function
Tăng giảm bằng phím VOL+/-
Thoát khỏi Service bấm phím Normal trên Đ KTX 2 lần.
Ở máy được cho phép thiết lập chính sách khoá phím.

Để khoá phím: bấm đồng thời phím Off-time trên Đ KTX và
phím CH+ trên Tivi
Để bỏ khoá phím: bấm đồng thời phím Off-time trên ĐKTX và
VOL_ trên Tivi
_ Phương pháp mở Service trên những máy PANASONIC TC-
21S100R, TC-2185R, TC-21S100, TC-21S90R, TC-29S100R,
TC2985R
Bấm đồng thời Recall trên ĐKTX và VOL_trước mặt máy => vào
Service
Chuyển hiệu suất cao bằng phím Function
Tăng giảm bằng VOLl+/-
Thoát khỏi Service bằng phương pháp bấm phím Normal trên ĐKTX
Vào Service để chỉnh hiệu suất cao cân đối trắng như sau:
Khi vào Service như trên bấm tiếp phím Timer trên ĐKTX =>
vào chính sách cân đối trắng .
Chuyển hiệu suất cao bằng phím Function
Tăng giảm bằng phím VOL+/-
Thoát khỏi Service bấm phím Normal trên ĐKTX
Ở máy được cho phép thiết lập chính sách khoá phím
Để khoá phím: bấm đồng thời phím Off-time trên Đ KTX và
phím CH+ trên Tivi.
Để bỏ khoá phím: bấm đồng thời phím Off-time trên ĐKTX và
VOL_ trên Tivi
_ Phương pháp mở Service trên những máy PANASONIC TC-
22S200, 16M09
Bấm Timer trên ĐKTX để ở chính sách 30 phút tiếp theo đó bấm đồng
thời Recall trên ĐKTX và nút VOL_ (VOL phải ở tại mức 0) trước
mặt máy => vào Service
Chuyển hiệu suất cao bằng phím số 1, 2, 3, 4 và 5 trên ĐKTX
Tăng giảm bằng VOL+/-

Thoát khỏi Service bấm phím Normal trên ĐKTX 2 lần
Vào Service để chỉnh hiệu suất cao cân đối trắng như sau :
Khi vào Service như trên bấm tiếp phím số 5 trên Đ KTX =>
vào cân đối trắng.
Chuyển hiệu suất cao bằng phím Function
Tăng giảm bằng VOL+/-
Thoát khỏi Service bấm phím Normal trên Đ KTX 2 lần
Ở máy được cho phép thiết lập chính sách khoá phím.
Để khoá phím: bấm VOL đến vạch số 15, bấm Timer trên ĐKTX
là 30 phút, bấm đồng thời phím Recal trên ĐKTX và phím CH+
trên Tivi
Để bỏ khoá phím: bấm đồng thời nút Off-time trên ĐKTX và
VOL_ trên Tivi
_ Phương pháp mở Service trên những máy PANASONIC TX-
29GF10
Để vào Service trên máy này người ta thiết kế chân Service
trên IC VXL. Để vào Service làm như sau :
Đấu chân Service chân số 32 của IC VXL xuống mass => vào
Service.
IC VXL: MN1874033TWY
Vào Service những máy PANASONIC đời mới:
Chuyển những hiệu suất cao bằng phím Function trước mặt máy
Tăng giảm bằng phím VOL+/-
Bấm Normal trên Đ KTX để thoát khỏi Service
_ Phương pháp mở Service trên những máy PANASONIC TC-
29V30R.
IC VXL: MN1872432TW1
Đấu chân Service (Chân số 56) xuống mass qua trở 56K.
Vào Service những máy PANASONIC đời mới
Chuyển những hiệu suất cao bằng phím Function trước mặt máy

Tăng giảm bằng phím VOL+/-
Bấm nút Normal trên Đ KTX để thoát khỏi Service
_ Phương pháp mở Service trên những máy PANASONIC TC-
22S200, 16M09
Bấm phím Timer trên ĐKTX để ở chính sách 30 phút tiếp theo đó bấm
đồng thời DISPLAY trên ĐKTX và phím VOL_ (VOL phải ở tại mức
0) trước mặt máy => vào Service
Bấm nút F để thay đổi
_ Phương pháp mở Service trên những máy PANASONIC TC-21P24
(Thái Lan)
Bấm Timer trên ĐKTX để ở chính sách 30 phút tiếp theo đó bấm đồng
thời DISPLAY trên Đ KTX và phím VOL_ (VOL phải ở tại mức 0)
trước mặt máy => vào Service.
Bấm những phím 1, 2, 3, 4 trên ĐKTX để kiểm soát và điều chỉnh.
_ Phương pháp mở Service trên những máy PANASONIC 21KS99/
21P09, TC-16M09Q.
Đặt VOL về vị trí 0.
Đặt phím Timer trên ĐKTX về vị trí 30.
Bấm đồng thời Display trên ĐKTX và phím VOL (-) trên máy =>
vào Service
Dùng phím 1, 2, 3, 4 trên Đ KTX để kiểm soát và
điều chỉnh.
Thoát khỏi Service bấm phím 0.
_ Phương pháp mở ” Service ” trên những máy PANASONIC TC-
29P20V (phẳng)
Đặt VOL về vị trí 0
Đặt phím Timer trên ĐKTX về vị trí 30
Bấm đồng thời Display trên ĐKTX và phím VOL (-) trên máy =>
vào Service
Dùng phím 3, 4 trên ĐKTX để thay đổi hiệu suất cao chỉnh
Dùng phím VOL+/- để tăng giảm .

_ Phương pháp mở ” Service ” trên những máy PANASONIC TC-
29P11R (phẳng)
Đặt VOL về vị trí 0
Đặt phím Timer trên ĐKTX về vị trí 30
Bấm đồng thời Recall trên Đ KTX và phím Vol down trước mặt
máy => vào Service.
Dùng phím 1, 2 trên ĐKTX để thay đổi những bảng
Dùng phím VOL+/- để tăng giảm những giá trị .
5. MỞ SERVICE CHO CÁC TV SONY:
_ power off – display – số 5 – vol_ – power on
Đổi hiệu suất cao bằng phím 1 và 4 trên ĐKTX, tăng giảm bằng
phím 3 và 6 trên ĐKTX.
Nhớ những hiệu suất cao đã setup :
Bấm phím Mute ( chữ Service trở thành chữ Write)
Bấm số 0
Bấm Power off
_ Phương pháp mở Service trên những máy SONY trong nước KV-
206W2, 25GS10, KV-14GP3, KV-21ST10, KV25HR1.
Bật công tắc nguồn nguồn chính cho máy chạy, tiếp theo đó:
Tắt máy bằng ĐKTX => Bấm lần lượt những phím sau một cách
dứt khoát:
DISPLAY => Số 5 => VOL_ => Power On
Đổi hiệu suất cao bằng phím 1 và 4 trên ĐKTX, tăng giảm bằng
phím 3 và 6 trên ĐKTX.
Nhớ những hiệu suất cao đã setup :
Bấm phím Mute
Bấm phím Tuner(2) ( Với máy đời KV-14GP3 hoàn toàn có thể không cần
bấm phím này )
Bấm số 0
Bấm Power OFF

Lưu ý: dùng ĐKTX có phím Tuner (2) của Trung Quốc.
_ Phương pháp mở Service trên máy SONY trong nước KV-25DJ
Lỗ Service ở phía dưới núm an ten, bấm và giữ phím này trước
khi bật công tắc nguồn nguồn chính => sẽ vào Service.
Đổi hiệu suất cao bằng phím 1 và 4 trên ĐKTX, tăng giảm bằng
phím 3 và 6 trên ĐKTX.
Nhớ những hiệu suất cao đã setup :
Bấm phím Mute
Bấm phím Tuner (2)
Bấm số 0
Bấm Power off
Lưu ý: dùng ĐKTX có phím Tuner (2) của Trung Quốc.
6. MỞ SERVICE CHO CÁC TV TOSHIBA:
_ MENU ->6408
_ mute mute menu
_ Bấm phím MUTE trên ĐKTX
Bấm tiếp và giữ phím Mute trên ĐKTX – bấm MENU trên máy
Bấm CH+, – để thay đổi mục chỉnh
Bấm VOL+, – để tăng giảm mục chỉnh.
Bấm P.OFF để nhớ và thoát
_ Phương pháp mở Service trên máy TOSHIBA 2929DH
Ấn cùng lúc 2 phím: phím TV/AV và phím F ( 2 phím này cùng
nằm trên ĐKTX ) tiếp theo đó ấn những phím số 1, 0, 4, 8.
Trên góc phải phía trên màn hình hiển thị sẽ hiện chữ M.
Vào cân chỉnh bạn ấn cùng lúc 2 phím F và &
Để tăng giảm bấm phím VOL+/
Để thoát tắt TV bằng ĐKTX
7. MỞ SERVICE CHO CÁC TV JVC:
_ display picture ( trên ĐKTX )
_ Phương pháp mở Service trên những máy JVC-C14Z, C21Z, AV-

G21MX, AV-G21ME, AV-14MW
Ấn đồng thời 2 phím Display và Pic.mode trên ĐKTX => vào
Menu Service
Thay đổi bằng phím +/- trên ĐKTX
Tăng giảm bằng phím / trên ĐKTX
_ Phương pháp mở Service trên những máy JVC Model
AV-21L83-V, AV-21L83B-VT, AV-25L83, AV-25L83B-VT
Ấn đồng thời 2 phím Display và Picture trên ĐKTX => vào
Menu Service
Thay đổi bằng phím / trên ĐKTX
Tăng giảm bằng phím +/- trên ĐKTX
Thoát bằng phím DISPLAY
8. MỞ SERVICE CHO TV DEAWOO 15U5:
_ Đặt kênh ở kênh 91
Vào MENU kiểm soát và điều chỉnh Sappnees về 0
Ấn phím skip move menu
Dùng CH+/-
Dùng VOL+/-
Tắt máy trên ĐKTX
9. MỞ SERVICE CHO CÁC TV TQ:
_ DISPLAY VOL_ (ấn đồng thời )
_ DISPLAY – số 0 (ấn đồng thời )
_ Phương pháp mở Service trên những máy sử dụng IC giải thuật
LA76810
Bấm phím EDIT trên ĐKTX sẽ vào Service
Bấm phím vàng trên ĐKTX để tìm OPTION1 và OPTION2
Bấm CH+/- để thay đổi hiệu suất cao
Bấm VOL+/- để tăng giảm
Bấm phím ” EDIT ” lần nữa để thoát khỏi Service
_ Phương pháp mở Service trên những máy 21S09 đời 2004 dạng

6-4-8-3
Bấm lần lượt những phím trên ĐKTX
PROGRAM => EXCHANGE => 6-4-8-3 => Service Factory
Bấm phím CH+/- để chọn mục
Bấm phím VOL+/- để tăng giảm
_ Phương pháp mở Service trên những máy đời mới.
Giảm Volume về 0
Bấm đồng thời phím có 2 mũi tên ngược chiều nhau trên ĐKTX
và phím VOL (-) trên máy => vào Service
Bấm phím CH+/- để chọn mục
Bấm phím VOL+/- để tăng giảm
10. MỞ SERVICE CHO CÁC TV VTB:
_ Phương pháp mở Service trên những máy VTB F2140:
Bấm MENU TVAV – ANAL ( bấm trên remote )
Bấm OK sang trang
Bấm VOL+/- tăng giảm
Bấm CHANNEL+/- chọn mục
_ Phương pháp mở Service trên những máy VTB A2125T:
Tắt máy bằng công tắc nguồn nguồn, ấn giữ 2 phím VOL+/- bật công
tắc nguồn của máy lên
Bấm DIPLAY trên ĐKTX và VOL – trên máy
_ Phương pháp mở Service trên những máy VTB A1410, A1419,
A2110, A2119
Bấm và giữ phím VOL_ trên mặt máy về 0 đồng thời bấm phím
DISPLAY trên Đ KTX => vào Service
Bấm CH+/- để thay đổi hiệu suất cao
Bấm VOL+/- để kiểm soát và điều chỉnh
Bấm tắt nguồn trên ĐKTX để thoát
_ Phương pháp mở Service trên những máy VTB A1611, A1621,
A2120, A2121, A2121T, F2120, A2127, A2125Y, A2126Y,

F2140Y, F2141Y, F2142.
Bấm phím MENU trên ĐKTX xa để vào PICTURE Menu
Bấm phím Q..VIEW
Bấm phím MUTE để vào Menu Service
Bấm phím TIMER để thay đổi trang
Bấm phím CH+/- để thay đổi chính sách chỉnh
Bấm phím VOL+/- để tăng giảm
Bấm MENU để thoát khỏi Service
_ Phương pháp mở Service trên những máy VTB A2921
Tắt công tắc nguồn nguồn chính
Bấm và giữ đồng thời 2 phím VOL+/- trước mặt máy
Mở nguồn trong lúc đang giữ 2 phím VOL trước mặt máy
Bấm phím CH+/- để thay đổi chính sách chỉnh
Bấm phím VOL+/- để tăng giảm
11. MỞ SERVICE CHO CÁC TV BELCO:
_ Phương pháp mở Service trên những máy BELCO 14BS88,
21BS3X, 21BS9FX, 16BS6X
Bấm VOL về 0
Bấm và giữ MUTE trên Tivi đồng thời bấm phím DISPLAY trên
ĐKTX => vào Service
Nhấn tiếp phím DISPLAY tiếp theo đó bấm lại tiến trình trên để đi
vào những mục hiệu suất cao
_ Phương pháp mở Service trên những máy BELCO 21BH4X,
21BH75
Chọn chương trình 12
Bấm phím VOL trên ĐKTX về 0 tiếp theo đó bấm phím MUTE trước
khi hiển thị VOL bị mất => chữ D MODE sẽ xuất hiện trên màn
hình.
_ Phương pháp mở Service trên những máy BELCO 21BL5
Bấm nút RECAL trên ĐKTX ( Bước 1)

Bấm phím VOL trên Tivi về 0 ( bấm và giữ ) ( Bước 2)
Bấm phím RECAL trên Tivi một lần nữa: Hiển thị màn hình hiển thị chữ
FACTORY ( Bước 3)
Thực hiện lại tiến trình 2 và 3 để đi vào những chính sách chỉnh khác
nhau
_ Phương pháp mở Service trên những máy BELCO C21BE21C,
C21BE21D và C21BE29, C21BE28X
Bấm và giữ phím VOL (-) trên Tivi đồng thời bấm phím
DISPLAY trên ĐKTX => vào Service
Sử dụng những phím 10X, phím số 2, phím số 0 để thay đổi những
hiệu suất cao chỉnh
Tăng giảm bằng phím VOL+/-
_ Phương pháp mở Service trên những máy BELCO 21BH02X,
25BH02X và 29BH02X
Chọn kênh 12. Đổi đến kênh 38
Bấm phím MENU đến POS LOCK
Bấm lần lượt những phím MUTE =>1 =>2 =>3 =>8 trên ĐKTX sẽ
vào Service
12. MỞ SERVICE CHO CÁC TV PHILIPS:
13. MỞ SERVICE CHO CÁC TV HANEL:
_ Phương pháp mở Service trên những máy HANEL DTC2162S.
Tháo vỏ ĐKTX ra
Kích vào những phím còn bỏ trống là những phím dành riêng cho những chức
năng rất khác nhau của chính sách chỉnh Service
14. MỞ SERVICE CHO CÁC TV TRUNG QUỐC CHẠY IC
TỔNG 8873CN(TMPA8873):
15. MỞ SERVICE CHO CÁC TV TRUNG QUỐC CHẠY IC
TỔNG OM8370 OM8377:
_ MENU 6 4 8 3
16. MỞ SERVICE CHO CÁC TV LG:

_ Phương pháp mở Service trên những máy LG
Bấm đồng thời 2 phím OK trên ĐKTX và trên mặt máy
Bấm phím vàng trên ĐKTX để thay đổi những tuỳ chọn OPTION1,
OPTION2, OPTION3, OPTION4
Bấm phím CH+/- để chọn mục kiểm soát và điều chỉnh
Bấm phím VOL+/- để tăng giảm
17. MỞ SERVICE CHO CÁC TV SHARP:
_ Phương pháp mở Service trên những máy SHARP 14VJN1,
16VJN1, 21VJN1, 14VR2, 21VR2
Vào Service bằng phương pháp: Chân 37 của IC VXL được gạt lên mức
cao liên tục 3 lần bằng chuyển mạch nối với chân 37 (S1006
đặt tại gần bộ kênh)
Thoát Service bằng phương pháp gạt chân 37 xuống mức thấp 3 lần
bằng chuyển mạch nối với chân 37 (S1006 đặt tại gần bộ kênh)
Bấm CH+/- để thay đổi hiệu suất cao
Bấm VOL+/- để tăng giảm
Bấm số 9 trên ĐKTX để về chính sách thông thường
_ Phương pháp mở Service trên những máy 16JN1SHARP
Bấm phím S1006 ở sau vỉ máy sẽ xuất hiện bảng Service
Bấm CH+/- để thay đổi hiệu suất cao
Bấm VOL+/- để tăng giảm
18. MỞ SERVICE CHO CÁC TV HITACHI:
_ Phương pháp mở Service trên những máy HITACHI
Bấm và giữ phím AV/TV phía trước của máy tiếp theo đó bật công
tắc nguồn => màn hình hiển thị cân chỉnh.
Bấm phím / để thay đổi hiệu suất cao chỉnh
Bấm phím > để tăng giảm hiệu suất cao chỉnh .
Bấm Recall để nhớ những hiệu suất cao kiểm soát và điều chỉnh
Bấm MENU để thoát.
19. MỞ SERVICE CHO CÁC TV MISUBISHI:

_ VOL+ -> VOL- -> POWER ON
_ CH+ -> CH- -> KEY INPUT
20. MỞ SERVICE CHO CÁC TV AKIRA:
_ dùng điều khiển và tinh chỉnh của máy( điều khiển và tinh chỉnh zin) càng tốtSERVICE TV
1. MỞ SERVICE CHO CÁC TV SANYO:
_ Giữ chặt phím MENU rồi bấm VOL+ trên mặt máy
_ MODEL CW21WF1: bấm đồng thời 2 phím; MENU trên mặt
máy và số 1 trên ĐKTX
_Ấn đồng thời P và CH1
2. MỞ SERVICE CHO CÁC TV SAMSUNG:
_ STAND BY – P. STD HELP SLEEP – POWER ON
_ picture of sleep – p..std mute – picture on
_ POWER OFF INFO MENU MUTE – POWER ON
_ picture off info menu mute – picture on
_ power off display menu mute – power on
_ Phương pháp mở Service trên những máy SAMSUNG CS- 3366,
CS- 5366, CS- 3866, CS- 5066, CS50- 85, CS- 5039, CS- 2177,
CS- 2299, CS- 5699.
POWER OFF => P.STD => HELP => SLEEP => POWER ON
Thay đổi bằng CH+/-
Điều chỉnh bằng VOL+/-
_ Phương pháp mở Service trên những máy SAMSUNG CS- 202,
CS16V2/KS1A-3866, CS21M6, CS15A8XW, CS- 20H2, KS1(B).
POWER OFF => DISPLAY => MENU => MUTE => POWER ON
Thay đổi bằng CH+/-
Điều chỉnh bằng VOL+/-
3. MỞ SERVICE CHO CÁC TV TCL:
_ VOL_ – số 0, 0, 0
_ VOL_ – DISPLAY
_ Phương pháp mở Service trên những máy TCL 1475.

Bấm và giữ phím VOL_ trên mặt máy về 0 đồng thời bấm phím
DISPLAY trên ĐKTX máy sẽ vào Service.
Bấm phím từ 0 đến 9 và phím -/ hoặc phím TV-AV sẽ thực
hiện những cân chỉnh cho máy
Bấm PRO để thay đổi hiệu suất cao
Bấm VOL+/- để kiểm soát và điều chỉnh
4. MỞ SERVICE CHO CÁC TV PANASONIC:
_ Phương pháp mở Service trên những máy PANASONIC TC-
21V50R2, TC-25V50R, TC-21GF10R
Phím Service ở bên trong vỉ máy gần khu vực cao áp. Bấm
Service này một lần => vào chính sách chỉnh phụ cho mầu sắc,
độ sáng, độ tương phản, cân đối loa, chỉnh bass treec, chỉnh
độ cao, chỉnh tâm ngang cho màn ảnh. Bấm Service hai
lần => vào chính sách cân đối trắng cho đèn hình. Chuyển chức
năng bằng phím Function trước mặt máy, tăng giảm bằng phím
VOL+/ Bấm Normal trên ĐKTX để thoát khỏi chính sách Service
_ Phương pháp mở Service trên những máy PANASONIC TC-
29GF95R, TC-29GF85R.
Trong những máy này sẽ không còn còn phím Service trên vỉ máy nhưng
có chân Service trên IC VXL. Để vào Service ta làm như sau:
+) Hút rỗng chân Service (chân số 3) của IC VXL
+) Đấu chân 3 xuống mass qua trở 100K
IC VXL: MN1876476TBJ.
Vào Service những máy PANASONIC đời mới:
Chuyển hiệu suất cao bằng phím Function trước mặt máy
Tăng giảm bằng phím VOL+/-
Bấm phím Normal trên ĐKTX để thoát khỏi Service
_ Phương pháp mở Service trên những máy PANASONIC
TC-16S80R, TC-16S09
Bấm đồng thời Recall trên ĐKTX và VOL _ trước mặt máy =>

vào Service.
Chuyển hiệu suất cao bằng phím Function
Tăng giảm bằng phím VOL+/-
Thoát khỏi Service bấm phím Normal trên Đ KTX 2 lần.
Ở máy được cho phép thiết lập chính sách khoá phím.
Để khoá phím: bấm đồng thời phím Off-time trên Đ KTX và
phím CH+ trên Tivi
Để bỏ khoá phím: bấm đồng thời phím Off-time trên ĐKTX và
VOL_ trên Tivi
_ Phương pháp mở Service trên những máy PANASONIC TC-
21S100R, TC-2185R, TC-21S100, TC-21S90R, TC-29S100R,
TC2985R
Bấm đồng thời Recall trên ĐKTX và VOL_trước mặt máy => vào
Service
Chuyển hiệu suất cao bằng phím Function
Tăng giảm bằng VOLl+/-
Thoát khỏi Service bằng phương pháp bấm phím Normal trên ĐKTX
Vào Service để chỉnh hiệu suất cao cân đối trắng như sau:
Khi vào Service như trên bấm tiếp phím Timer trên ĐKTX =>
vào chính sách cân đối trắng .
Chuyển hiệu suất cao bằng phím Function
Tăng giảm bằng phím VOL+/-
Thoát khỏi Service bấm phím Normal trên ĐKTX
Ở máy được cho phép thiết lập chính sách khoá phím
Để khoá phím: bấm đồng thời phím Off-time trên Đ KTX và
phím CH+ trên Tivi.
Để bỏ khoá phím: bấm đồng thời phím Off-time trên ĐKTX và
VOL_ trên Tivi
_ Phương pháp mở Service trên những máy PANASONIC TC-
22S200, 16M09

Bấm Timer trên ĐKTX để ở chính sách 30 phút tiếp theo đó bấm đồng
thời Recall trên ĐKTX và nút VOL_ (VOL phải ở tại mức 0) trước
mặt máy => vào Service
Chuyển hiệu suất cao bằng phím số 1, 2, 3, 4 và 5 trên ĐKTX
Tăng giảm bằng VOL+/-
Thoát khỏi Service bấm phím Normal trên ĐKTX 2 lần
Vào Service để chỉnh hiệu suất cao cân đối tr
ắng như sau :
Khi vào Service như trên bấm tiếp phím số 5 trên Đ KTX =>
vào cân đối trắng.
Chuyển hiệu suất cao bằng phím Function
Tăng giảm bằng VOL+/-
Thoát khỏi Service bấm phím Normal trên Đ KTX 2 lần
Ở máy được cho phép thiết lập chính sách khoá phím.
Để khoá phím: bấm VOL đến vạch số 15, bấm Timer trên ĐKTX
là 30 phút, bấm đồng thời phím Recal trên ĐKTX và phím CH+
trên Tivi
Để bỏ khoá phím: bấm đồng thời nút Off-time trên ĐKTX và
VOL_ trên Tivi
_ Phương pháp mở Service trên những máy PANASONIC TX-
29GF10
Để vào Service trên máy này người ta thiết kế chân Service
trên IC VXL. Để vào Service làm như sau :
Đấu chân Service chân số 32 của IC VXL xuống mass => vào
Service.
IC VXL: MN1874033TWY
Vào Service những máy PANASONIC đời mới:
Chuyển những hiệu suất cao bằng phím Function trước mặt máy
Tăng giảm bằng phím VOL+/-
Bấm Normal trên Đ KTX để thoát khỏi Service
_ Phương pháp mở Service trên những máy PANASONIC TC-

29V30R.
IC VXL: MN1872432TW1
Đấu chân Service (Chân số 56) xuống mass qua trở 56K.
Vào Service những máy PANASONIC đời mới
Chuyển những hiệu suất cao bằng phím Function trước mặt máy
Tăng giảm bằng phím VOL+/-
Bấm nút Normal trên Đ KTX để thoát khỏi Service
_ Phương pháp mở Service trên những máy PANASONIC TC-
22S200, 16M09
Bấm phím Timer trên ĐKTX để ở chính sách 30 phút tiếp theo đó bấm
đồng thời DISPLAY trên ĐKTX và phím VOL_ (VOL phải ở tại mức
0) trước mặt máy => vào Service
Bấm nút F để thay đổi
_ Phương pháp mở Service trên những máy PANASONIC TC-21P24
(Thái Lan)
Bấm Timer trên ĐKTX để ở chính sách 30 phút tiếp theo đó bấm đồng
thời DISPLAY trên Đ KTX và phím VOL_ (VOL phải ở tại mức 0)
trước mặt máy => vào Service.
Bấm những phím 1, 2, 3, 4 trên ĐKTX để kiểm soát và điều chỉnh.
_ Phương pháp mở Service trên những máy PANASONIC 21KS99/
21P09, TC-16M09Q.
Đặt VOL về vị trí 0.
Đặt phím Timer trên ĐKTX về vị trí 30.
Bấm đồng thời Display trên ĐKTX và phím VOL (-) trên máy =>
vào Service
Dùng phím 1, 2, 3, 4 trên Đ KTX để kiểm soát và điều chỉnh.
Thoát khỏi Service bấm phím 0.
_ Phương pháp mở ” Service ” trên những máy PANASONIC TC-
29P20V (phẳng)
Đặt VOL về vị trí 0

Đặt phím Timer trên ĐKTX về vị trí 30
Bấm đồng thời Display trên ĐKTX và phím VOL (-) trên máy =>
vào Service
Dùng phím 3, 4 trên ĐKTX để thay đổi hiệu suất cao chỉnh
Dùng phím VOL+/- để tăng giảm .
_ Phương pháp mở ” Service ” trên những máy PANASONIC TC-
29P11R (phẳng)
Đặt VOL về vị trí 0
Đặt phím Timer trên ĐKTX về vị trí 30
Bấm đồng thời Recall trên Đ KTX và phím Vol down trước mặt
máy => vào Service.
Dùng phím 1, 2 trên ĐKTX để thay đổi những bảng
Dùng phím VOL+/- để tăng giảm những giá trị .
5. MỞ SERVICE CHO CÁC TV SONY:
_ power off – display – số 5 – vol_ – power on
Đổi hiệu suất cao bằng phím 1 và 4 trên ĐKTX, tăng giảm bằng
phím 3 và 6 trên ĐKTX.
Nhớ những hiệu suất cao đã setup :
Bấm phím Mute ( chữ Service trở thành chữ Write)
Bấm số 0
Bấm Power off
_ Phương pháp mở Service trên những máy SONY trong nước KV-
206W2, 25GS10, KV-14GP3, KV-21ST10, KV25HR1.
Bật công tắc nguồn nguồn chính cho máy chạy, tiếp theo đó:
Tắt máy bằng ĐKTX => Bấm lần lượt những phím sau một cách
dứt khoát:
DISPLAY => Số 5 => VOL_ => Power On
Đổi hiệu suất cao bằng phím 1 và 4 trên ĐKTX, tăng giảm bằng
phím 3 và 6 trên ĐKTX.
Nhớ những hiệu suất cao đã setup :

Bấm phím Mute
Bấm phím Tuner(2) ( Với máy đời KV-14GP3 hoàn toàn có thể không cần
bấm phím này )
Bấm số 0
Bấm Power OFF
Lưu ý: dùng ĐKTX có phím Tuner (2) của Trung Quốc.
_ Phương pháp mở Service trên máy SONY trong nước KV-25DJ
Lỗ Service ở phía dưới núm an ten, bấm và giữ phím này trước
khi bật công tắc nguồn nguồn chính => sẽ vào Service.
Đổi hiệu suất cao bằng phím 1 và 4 trên ĐKTX, tăng giảm bằng
phím 3 và 6 trên ĐKTX.
Nhớ những hiệu suất cao đã setup :
Bấm phím Mute
Bấm phím Tuner (2)
Bấm số 0
Bấm Power off
Lưu ý: dùng ĐKTX có phím Tuner (2) của Trung Quốc.
6. MỞ SERVICE CHO CÁC TV TOSHIBA:
_ MENU ->6408
_ mute mute menu
_ Bấm phím MUTE trên ĐKTX
Bấm tiếp và giữ phím Mute trên ĐKTX – bấm MENU trên máy
Bấm CH+, – để thay đổi mục chỉnh
Bấm VOL+, – để tăng giảm mục chỉnh.
Bấm P.OFF để nhớ và thoát
_ Phương pháp mở Service trên máy TOSHIBA 2929DH
Ấn cùng lúc 2 phím: phím TV/AV và phím F ( 2 phím này cùng
nằm trên ĐKTX ) tiếp theo đó ấn những phím số 1, 0, 4, 8.
Trên góc phải phía trên màn hình hiển thị sẽ hiện chữ M.
Vào cân chỉnh bạn ấn cùng lúc 2 phím F và &

Để tăng giảm bấm phím VOL+/
Để thoát tắt TV bằng ĐKTX
7. MỞ SERVICE CHO CÁC TV JVC:
_ display picture ( trên ĐKTX )
_ Phương pháp mở Service trên những máy JVC-C14Z, C21Z, AV-
G21MX, AV-G21ME, AV-14MW
Ấn đồng thời 2 phím Display và Pic.mode trên ĐKTX => vào
Menu Service
Thay đổi bằng phím +/- trên ĐKTX
Tăng giảm bằng phím / trên ĐKTX
_ Phương pháp mở Service trên những máy JVC Model
AV-21L83-V, AV-21L83B-VT, AV-25L83, AV-25L83B-VT
Ấn đồng thời 2 phím Display và Picture trên ĐKTX => vào
Menu Service
Thay đổi bằng phím / trên ĐKTX
Tăng giảm bằng phím +/- trên ĐKTX
Thoát bằng phím DISPLAY
8. MỞ SERVICE CHO TV DEAWOO 15U5:
_ Đặt kênh ở kênh 91
Vào MENU kiểm soát và điều chỉnh Sappnees về 0
Ấn phím skip move menu
Dùng CH+/-
Dùng VOL+/-
Tắt máy trên ĐKTX
9. MỞ SERVICE CHO CÁC TV TQ:
_ DISPLAY VOL_ (ấn đồng thời )
_ DISPLAY – số 0 (ấn đồng thời )
_ Phương pháp mở Service trên những máy sử dụng IC giải thuật
LA76810
Bấm phím EDIT trên ĐKTX sẽ vào Service

Bấm phím vàng trên ĐKTX để tìm OPTION1 và OPTION2
Bấm CH+/- để thay đổi hiệu suất cao
Bấm VOL+/- để tăng giảm
Bấm phím ” EDIT ” lần nữa để thoát khỏi Service
_ Phương pháp mở Service trên những máy 21S09 đời 2004 dạng
6-4-8-3
Bấm lần lượt những phím trên ĐKTX
PROGRAM => EXCHANGE => 6-4-8-3 => Service Factory
Bấm phím CH+/- để chọn mục
Bấm phím VOL+/- để tăng giảm
_ Phương pháp mở Service trên những máy đời mới.
Giảm Volume về 0
Bấm đồng thời phím có 2 mũi tên ngược chiều nhau trên ĐKTX
và phím VOL (-) trên máy => vào Service
Bấm phím CH+/- để chọn mục
Bấm phím VOL+/- để tăng giảm
10. MỞ SERVICE CHO CÁC TV VTB:
_ Phương pháp mở Service trên những máy VTB F2140:
Bấm MENU TVAV – ANAL ( bấm trên remote )
Bấm OK sang trang
Bấm VOL+/- tăng giảm
Bấm CHANNEL+/- chọn m
ục
_ Phương pháp mở Service trên những máy VTB A2125T:
Tắt máy bằng công tắc nguồn nguồn, ấn giữ 2 phím VOL+/- bật công
tắc nguồn của máy lên
Bấm DIPLAY trên ĐKTX và VOL – trên máy
_ Phương pháp mở Service trên những máy VTB A1410, A1419,
A2110, A2119
Bấm và giữ phím VOL_ trên mặt máy về 0 đồng thời bấm phím
DISPLAY trên Đ KTX => vào Service

Bấm CH+/- để thay đổi hiệu suất cao
Bấm VOL+/- để kiểm soát và điều chỉnh
Bấm tắt nguồn trên ĐKTX để thoát
_ Phương pháp mở Service trên những máy VTB A1611, A1621,
A2120, A2121, A2121T, F2120, A2127, A2125Y, A2126Y,
F2140Y, F2141Y, F2142.
Bấm phím MENU trên ĐKTX xa để vào PICTURE Menu
Bấm phím Q..VIEW
Bấm phím MUTE để vào Menu Service
Bấm phím TIMER để thay đổi trang
Bấm phím CH+/- để thay đổi chính sách chỉnh
Bấm phím VOL+/- để tăng giảm
Bấm MENU để thoát khỏi Service
_ Phương pháp mở Service trên những máy VTB A2921
Tắt công tắc nguồn nguồn chính
Bấm và giữ đồng thời 2 phím VOL+/- trước mặt máy
Mở nguồn trong lúc đang giữ 2 phím VOL trước mặt máy
Bấm phím CH+/- để thay đổi chính sách chỉnh
Bấm phím VOL+/- để tăng giảm
11. MỞ SERVICE CHO CÁC TV BELCO:
_ Phương pháp mở Service trên những máy BELCO 14BS88,
21BS3X, 21BS9FX, 16BS6X
Bấm VOL về 0
Bấm và giữ MUTE trên Tivi đồng thời bấm phím DISPLAY trên
ĐKTX => vào Service
Nhấn tiếp phím DISPLAY tiếp theo đó bấm lại tiến trình trên để đi
vào những mục hiệu suất cao
_ Phương pháp mở Service trên những máy BELCO 21BH4X,
21BH75
Chọn chương trình 12

Bấm phím VOL trên ĐKTX về 0 tiếp theo đó bấm phím MUTE trước
khi hiển thị VOL bị mất => chữ D MODE sẽ xuất hiện trên màn
hình.
_ Phương pháp mở Service trên những máy BELCO 21BL5
Bấm nút RECAL trên ĐKTX ( Bước 1)
Bấm phím VOL trên Tivi về 0 ( bấm và giữ ) ( Bước 2)
Bấm phím RECAL trên Tivi một lần nữa: Hiển thị màn hình hiển thị chữ
FACTORY ( Bước 3)
Thực hiện lại tiến trình 2 và 3 để đi vào những chính sách chỉnh khác
nhau
_ Phương pháp mở Service trên những máy BELCO C21BE21C,
C21BE21D và C21BE29, C21BE28X
Bấm và giữ phím VOL (-) trên Tivi đồng thời bấm phím
DISPLAY trên ĐKTX => vào Service
Sử dụng những phím 10X, phím số 2, phím số 0 để thay đổi những
hiệu suất cao chỉnh
Tăng giảm bằng phím VOL+/-
_ Phương pháp mở Service trên những máy BELCO 21BH02X,
25BH02X và 29BH02X
Chọn kênh 12. Đổi đến kênh 38
Bấm phím MENU đến POS LOCK
Bấm lần lượt những phím MUTE =>1 =>2 =>3 =>8 trên ĐKTX sẽ
vào Service
12. MỞ SERVICE CHO CÁC TV PHILIPS:
13. MỞ SERVICE CHO CÁC TV HANEL:
_ Phương pháp mở Service trên những máy HANEL DTC2162S.
Tháo vỏ ĐKTX ra
Kích vào những phím còn bỏ trống là những phím dành riêng cho những chức
năng rất khác nhau của chính sách chỉnh Service
14. MỞ SERVICE CHO CÁC TV TRUNG QUỐC CHẠY IC

TỔNG 8873CN(TMPA8873):
15. MỞ SERVICE CHO CÁC TV TRUNG QUỐC CHẠY IC
TỔNG OM8370 OM8377:
_ MENU 6 4 8 3
16. MỞ SERVICE CHO CÁC TV LG:
_ Phương pháp mở Service trên những máy LG
Bấm đồng thời 2 phím OK trên ĐKTX và trên mặt máy
Bấm phím vàng trên ĐKTX để thay đổi những tuỳ chọn OPTION1,
OPTION2, OPTION3, OPTION4
Bấm phím CH+/- để chọn mục kiểm soát và điều chỉnh
Bấm phím VOL+/- để tăng giảm
17. MỞ SERVICE CHO CÁC TV SHARP:
_ Phương pháp mở Service trên những máy SHARP 14VJN1,
16VJN1, 21VJN1, 14VR2, 21VR2
Vào Service bằng phương pháp: Chân 37 của IC VXL được gạt lên mức
cao liên tục 3 lần bằng chuyển mạch nối với chân 37 (S1006
đặt tại gần bộ kênh)
Thoát Service bằng phương pháp gạt chân 37 xuống mức thấp 3 lần
bằng chuyển mạch nối với chân 37 (S1006 đặt tại gần bộ kênh)
Bấm CH+/- để thay đổi hiệu suất cao
Bấm VOL+/- để tăng giảm
Bấm số 9 trên ĐKTX để về chính sách thông thường
_ Phương pháp mở Service trên những máy 16JN1SHARP
Bấm phím S1006 ở sau vỉ máy sẽ xuất hiện bảng Service
Bấm CH+/- để thay đổi hiệu suất cao
Bấm VOL+/- để tăng giảm
18. MỞ SERVICE CHO CÁC TV HITACHI:
_ Phương pháp mở Service trên những máy HITACHI
Bấm và giữ phím AV/TV phía trước của máy tiếp theo đó bật công
tắc nguồn => màn hình hiển thị cân chỉnh.

Bấm phím / để thay đổi hiệu suất cao chỉnh
Bấm phím > để tăng giảm hiệu suất cao chỉnh .
Bấm Recall để nhớ những hiệu suất cao kiểm soát và điều chỉnh
Bấm MENU để thoát.
19. MỞ SERVICE CHO CÁC TV MISUBISHI:
_ VOL+ -> VOL- -> POWER ON
_ CH+ -> CH- -> KEY INPUT
20. MỞ SERVICE CHO CÁC TV AKIRA:
_ dùng điều khiển và tinh chỉnh của máy( điều khiển và tinh chỉnh zin) càng tốt
1 – TV Panasonic: (plasma và LCD, ai có LED check thử xem)
1 tay bấm và giữ nút Channel – trên TV,
1 tay bấm phím Recall trên remote 3 lần (với dòng 2011 như X30 thì thay bằng nút I
(Info))
Trên màn hình hiển thị sẽ xuất hiện Service menu, những bạn nhìn 2 dòng ở đầu cuối bên phải
sẽ thấy 2 thông số “Time hour:minute ” chỉ thời hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí của TV, “Count : ”
chỉ số lần bật/tắt TV.
2 – TV Sam Sung:
Để vào hiệu suất cao “Service Mode” của TV những bạn sử dụng remote TV và bấm 4 nút
sau ( nên quan sát vị trí của 4 nút: Power, Info, Menu, Mute vì mỗi lần bấm nút cách
nhau không thật 1s )
Để standby > Info Menu Mute Power On
Xem trong phần SVC – SUB Option – Panel display time
Màn hình service hiện lên, thông số thời hạn sử dụng của màn hình hiển thị ở dòng đầu
tiên Sử dụng những phím: Lên, xuống, trái, phải để xem và Enter để tinh chỉnh thông
số (để ý quan tâm tốt nhất ko nên chỉnh gì cả) >”
Mọi người hoàn toàn có thể tham khỏa thêm trên link này: Cách kiểm tra thời hạn sử dụng của
LCD SS
3 – TV Sony:
1. Để vào Service Menu, nếu TV đang tắt (nghĩa là standby), bạn bấm nhanh lần lượt
những nút sau (lưu ý: nếu TV đang mở thì bạn bấm nút POWER trên remote để tắt nó

đi, và khi đó phải bấm 4 nút dưới đây lần lượt trong 3 giây để tránh TV bật lại):

2. Bấm và giữ cho tới khi PANEL service menu hiện ra.
3. Bấm và giữ cho đên khi OPTION_E hiện ra.
4. Hai mục LampTM (thời hạn đèn hình mở, tính bằng giờ) và LampCT (số lần
bật và tắt màn hình hiển thị) được hiển thị thứ nhất trong OPTION_E. Nếu nó không hiện ra,
bấm nút liên tục cho tới lúc nó hiện ra.
Màn hình sẽ nhìn như sau:
PANEL NVM OK 9 OPTION_E
0 LAMP 0 Diff 1
LampTM #### LampCT ####
5. Để hiển thị mục PanelTM (tổng thời hạn TV được bật, không riêng gì có là đèn hình, chắc
có lẽ rằng tính luôn lúc nó standby chăng, khúc
này em không hiểu rất khác nhau giữa
PanelTM và LampTM là gì), bấm cho tới lúc nó hiện ra. Khi đó màn hình hiển thị hiển
thị như sau:
PANEL NVM OK 9 OPTION_E
7 SH SFT1 10 Diff 1
PanelTM ####
6. Khi đã xong, bấm POWER để thoát menu này.
Tóm tắt:
* Vào service menu =
* Thoát Service Menu =
* Menu Kế tiếp =
* Menu Trước đó =
* Mục tiếp theo đó =
* Mục Trước đó =
* Thay đổi tăng =
* Thay đổi giảm =
* Lưu thay thay đổi =
* Quay về thiết lập mặc định của nhà sản xuất =

Chi tiết tại link này: Chia sẻ cách xem màn hình hiển thị service menu của LCD Sony
4 – TV Toshiba:
1 – Mở TV lên
2 – Nhấn nút MUTE 3 lần trên remote
3 – Nhấn nút MUTE trên remote 1 lần nữa và giữ
4 – Sau đó nhấn nút MENU bên hông màn hình hiển thị tv, rồi thả cả hai nút ra (nút MUTE trên
remote và MENU trên tv)
5 – Có chữ S phía trên góc phải màn hình hiển thị
6 – Nhấn nút MENU bên hông màn hình hiển thị TV 1 lần nữa và bạn đã vào Service Menu
Sử dụng phím CH+ và CH- để di tán xuống lên
Tốt nhất ko nên chỉnh gì
Chọn Set off để thoát khỏi Service Menu
5 – TV Sharp:
1 – Tắt TV đi.
2 – Nhấn và giữ 2 nút VOL- và CH+
3- Vẫn giữ 2 nút đó và mở TV lên, TV sẽ hiện lên Service Menu
4 – Sử dụng 2 phím CH+ và CH- để di tán lên xuống
Tránh chỉnh sữa những thông số
Chọn Set off để thoát khỏi Service Menu
6 – TV LG:

4471

Clip Cách mở service tivi toshiba LED ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách mở service tivi toshiba LED tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cách mở service tivi toshiba LED miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cách mở service tivi toshiba LED miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cách mở service tivi toshiba LED

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách mở service tivi toshiba LED vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #mở #service #tivi #toshiba #LED