Mẹo về Cách lập bảng giá trị đồ thị hàm số lớp 9 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cách lập bảng giá trị đồ thị hàm số lớp 9 được Update vào lúc : 2022-11-08 05:19:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Vẽ đồ thị hàm số y = ax + b ($aneq 0$)

  Bước 1: Vẽ trục tọa độ Oxy.Bước 2: Lập bảng giá trị xác lập tọa độ 2 điểm. Trong số đó M = (0; b)

   Điểm N nên chọ giá trị x sao cho tọa độ của điểm N là những số nguyên.

  Bước 3: Nối MN ta được đồ thì hàm số.

Ví dụ 1: Vẽ đồ thị hàm số y = -x + 3

Hướng dẫn:

Xác định hai điểm thuộc đồ thị hàm số:

+ Với x = 0 => y = 3

+ Với y = 0 => x = 3

Vậy đồ thị hàm số y = -3x trải qua hai điểm có tọa độ M(0; 3) và N(3; 0)

2. Vẽ đồ thị hàm số có chứa giá trị tuyệt đối

  Bỏ dấu giá trị tuyệt đối nhờ định nghĩa:

|A| = $left{beginmatrixA nếu Ageq 0 & & \ -A nếu A<0 & & endmatrixright.$

  Vẽ đồ thị hàm số ứng với $xgeq 0$Vẽ đồ thị hàm số ứng với x < 0. Đồ thị của hai hàm số này đó đó là đồ thị của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

Ví dụ 2: a, Vẽ đồ thị của những hàm số sau trên cùng hệ trục tọa độ: y = |x|; y = |x + 1|

b, Tìm tạo độ giao điểm của đồ thị những hàm số y = |x| và y = |x + 1|. Từ đó suy ra phương trình |x| = |x + 1| có nghiệm duy nhất.

Hướng dẫn:

a, Vì|x| = $left{beginmatrixx nếu xgeq 0 & & \ -x nếu x<0 & & endmatrixright.$ nên ta được hai hàm số y = f(x) = x với $xgeq 0$ và y = g(x) = -x với x < 0.

Lập bảng giá trị:

x

0

1

x

-1

-2

f(x) = x

0

1

g(x) = – x

1

2

Vì y = |x + 1| = $left{beginmatrixx+1 nếu xgeq -1 & & \ -x-1 nếu x<-11 & & endmatrixright.$ nên ta được hai hàm số y = h(x) = x + 1 với $xgeq -1$ và y = k(x) = -x – 1 với x < -1.

Lập bảng giá trị:

x

-1

0

x

-2

-3

h(x) = x + 1

0

1

k(x) = – x – 1

1

2

Vẽ đồ thị những hàm số trên cùng hệ trục tọa độ.

b, Tọa độ giao điểm của hai đồ thị là I($frac12;frac12$). Từ đó suy ra phương trình |x| = |x + 1| có nghiệm duy nhất x = $frac12$

4130

Review Cách lập bảng giá trị đồ thị hàm số lớp 9 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách lập bảng giá trị đồ thị hàm số lớp 9 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cách lập bảng giá trị đồ thị hàm số lớp 9 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Cách lập bảng giá trị đồ thị hàm số lớp 9 Free.

Giải đáp vướng mắc về Cách lập bảng giá trị đồ thị hàm số lớp 9

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách lập bảng giá trị đồ thị hàm số lớp 9 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #lập #bảng #giá #trị #đồ #thị #hàm #số #lớp