Kinh Nghiệm về Cách hoàn thuế thu nhập thành viên 2022 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Cách hoàn thuế thu nhập thành viên 2022 được Update vào lúc : 2022-04-18 00:44:57 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

(PLO)- Tổng Cục Thuế đã update biểu mẫu quyết toán thuế thu nhập thành viên (thuế TNCN) theo Thông tư 80/2022 của Bộ Tài chính lên khối mạng lưới hệ thống nên lúc bấy giờ thành viên hoàn toàn có thể tự quyết toán thuế TNCN trực tuyến.

Người nộp thuế thuộc diện phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế (không được ủy quyền) hoàn toàn có thể khai thuế trực tuyến theo tiến trình sau này:

Bước 1: Truy cập khối mạng lưới hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế và đăng nhập tại địa chỉ ://canhan.gdt.gov/

Bước 2: Nhập thông tin mã số thuế, nhập mã kiểm tra để đăng nhập.

Bước 3: Chọn “Quyết toán thuế”, Chọn “kê khai trực tuyến”.

Bước 4:  Chọn thông tin tờ khai.

– Tên người nộp thuế: điền họ tên của người tự quyết toán

– Địa chỉ liên hệ: Nhập địa chỉ thường trú hoặc tạm trú

– Điện thoại liên lạc: điền số điện thoại của người tự quyết toán

– Địa chỉ email: điền email của thành viên tự quyết toán

– Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế TNCN(TT80/2022)

– Chọn cơ quan quyết toán thuế: Nội dung này khối mạng lưới hệ thống sẽ tự động hóa hiển thị nhờ vào thông tin kê khai của người nộp thuế.

Ví dụ hình trên minh họa cho trường hợp trong năm 2022, người nộp thuế không trực tiếp kê khai trong năm mà chỉ có thu nhập nhập thuộc diện khấu trừ tại nguồn qua tổ chức triển khai chi trả thu nhập.

Tại thời gian kê khai, người nộp thuế không thao tác cho bất kỳ tổ chức triển khai chi trả nào, chọn quyết toán tại nơi tạm trú hoặc thường trú, khi đó khối mạng lưới hệ thống tự động hóa nhân diện cơ quan quyết toán thuế.

– Trường hợp quyết toán: Chọn Quyết toán theo năm dương lịch.

– Loại tờ khai, năm kê khai: Hệ thống tự động hóa nhập là Tờ khai chính thức, năm quyết toán 2022 (tức quyết toán với những khoản thu nhập phát sinh trong năm 2022).

Bước 5: Chọn “Tiếp tục” và Nhập tài liệu tờ khai

[01] đến [06]: Hệ thống tự động hóa nhập

[07] đến [08]: Chọn tỉnh, thành phố ở mục 08 trước, tiếp theo đó chọn quận huyện ở mục 07 (lưu ý chọn theo địa chỉ thường trú)

[09]: Điền số điện thoại của NNT: (Bắt buộc điền)

[10]: Fax: Không bắt buộc

[11]: Điền địa chỉ email của NNT vào. (Bắt buộc điền)

[12] đến [19]: tin tức đại lý thuế nếu không còn thì bỏ qua.

[20] Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ ([20]=[21]+[23])

[21]: Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam: Là tổng những khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và những khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam; gồm có cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công do thao tác trong khu kinh tế tài chính và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

Thu nhập phát sinh ở đâu thì cơ quan chi trả thu nhập xuất chứng từ cho thành viên, thành viên lấy thông tin về thu nhập trên những chứng từ đó nhập vào tờ khai.

Ví dụ: Trong năm 2022, Anh A làm công ty X từ thời điểm tháng 1 đến tháng 6 có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 60 triệu, làm công ty Y từ thời điểm tháng 7 đến tháng 12 có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 100 triệu, vậy chỉ tiêu [21], anh A sẽ nhập 160.000.000 đồng.

[22] Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam được miễn giảm theo Hiệp định (nếu có)

[23] Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam (nếu có thì nhập)       

[24] Số người phụ thuộc: Tự động tính khi được kê khai

Trường hợp có người phụ thuộc thì để kê khai người phụ thuộc thì bạn kéo xuống cuối trang, chọn “02-1/BK-QTT-TNCN” để kê khai

[25] Các khoản giảm trừ ([25]= [26] + [27] + [28] + [29] + [30]

[26], [27]: Hệ thống sẽ tự động hóa nhập nhờ vào số người phụ thuộc đã kê khai.

[28] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Nhập theo thông tin chứng từ mà cơ quan chi trả thu nhập đã xuất cho những người dân nộp thuế.

[29] Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: Nhập theo thông tin chứng từ mà cơ quan chi trả thu nhập đã xuất cho những người dân nộp thuế,

[31] Tổng thu nhập tính thuế ([31]=[20]-[22]-[25]): khối mạng lưới hệ thống tự động hóa tính

[32] Tổng số thuế thu nhập thành viên (TNCN) phát sinh trong kỳ: Số thuế đúng chuẩn phải nộp cho tổng thu nhập phát sinh trong năm 2022.

Nếu NNT đã điền những thông từ [20] đến [30] sẽ cho ra kết quả tại ô [31], [32]

[33] Tổng số thuế đã nộp trong kỳ ([33]=[34]+[35]+[36]-[37]-[38])

[34] Số thuế đã khấu trừ tại tổ chức triển khai chi trả thu nhập: Tống số thuê thu nhập thành viên đã tạm nộp trong năm, điền theo chứng từ đã được tổ chức triển khai chi trả thu nhập cấp cho những người dân nộp thuế.

[35], [36], [37], [38] Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức triển khai trả thu nhập; Số thuế đã nộp ở quốc tế được trừ (nếu có); Số thuế đã khấu trừ, đã nộp ở quốc tế trùng do quyết toán vắt năm; Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức triển khai trả thu nhập trùng do quyết toán vắt năm: Điền nếu có.

[39] Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [39]=[40]+[41]        

[40] Số thuế phải nộp trùng do quyết toán vắt năm        

[41] Tổng số thuế TNCN được giảm khác

[42] Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ ([42]=([32]-[33]-[39])>0)

[43] Số thuế được miễn do thành viên có số tiền thuế phải nộp sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống (0<[42]<=50.000 đồng)

[44] Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ ([44]=([32]-[33]-[39])<0)

[45] Tổng số thuế đề xuất kiến nghị hoàn trả [45]=[46]+[47]          

[46] Số thuế hoàn trả cho những người dân nộp thuế          

[47] Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác           

[48] Tổng số thuế bù trừ cho những phát sinh của kỳ sau ([48]=[44]-[45])

Người kê khai nhập từ [20] đến [44], khối mạng lưới hệ thống sẽ tự động hóa tính toán và hiện mục [48] , nếu không thích bù trừ cho phát sinh kỳ sau mà muốn nhận tiền hoàn thuế thì nhập số lượng tại mục [48] vào mục [46].

Trường hợp không thích hoàn vốn mà muộn bù trừ cho những khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác thì nhập số lượng tại mục [48] vào mục [47].

Khi muốn hoàn vào thông tin tài khoản thì nhập thông tin thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước hoặc thông tin để nhận tiền mặt.

Bước 6: Tích chọn Cam kết số liệu đã kê khai là đúng và Chọn “Hoàn thành kê khai”.

Bước 7: Chọn kết xuất XML

Bước 8: Chọn Nộp tờ khai, nhập mã kiểm tra để xác thực nộp tờ khai và chọn Tiếp tục.

Bước 9: In tờ khai

Sau khi chọn “kết xuất XML’, khối mạng lưới hệ thống sẽ gửi về người kê khai file tờ khai theo định dạng XML. Sử dụng máy tính có cài itax viewer để mở file tờ khai theo định dạng XML>> In >> Ký tên người khai thuế.

Với ai chưa tồn tại ứng dụng hoàn toàn có thể tải về ứng dựng đọc hồ sơ thuế XML- itax viewer tại địa chỉ ://canhan.gdt.gov/, setup như như những ứng dụng thông thường. Sau khi đã setup thì bạn hoàn toàn có thể mở file “kết xuất XML” như thông thường và chọn in 2 bản.

Bước 10:  Người nộp thuế cầm theo CMND/CCCD, chứng từ khấu trừ thuế thuế, Tờ khai thuế vừa in đến nộp tại Bộ phận một của của Cơ quan thuế đã nộp tờ khai. Với ai nộp tại cơ quan thuế nơi cư trú nên phải có thêm xác nhận cư trú.

Bảo Ngọc

09:10, 29/03/2022

Ngày 24/3/2022, Tổng Cục thuế có Công văn 883/TCT-DNNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập thành viên (TNCN).

Theo đó, hướng dẫn thành viên trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế như sau:

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên mà không phục vụ Đk được ủy quyền quyết toán thì phải trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề xuất kiến nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

– Cá nhân xuất hiện tại Việt Nam tính trong năm dương lịch thứ nhất dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục Tính từ lúc ngày thứ nhất xuất hiện tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm quyết toán thứ nhất là 12 tháng liên tục Tính từ lúc ngày thứ nhất xuất hiện tại Việt Nam.

– Cá nhân là người quốc tế kết thúc hợp đồng thao tác tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước lúc xuất cảnh.

Trường hợp chưa làm thủ tục khai quyết toán thuế thì thực thi ủy quyền cho tổ chức triển khai trả thu nhập hoặc tổ chức triển khai, thành viên khác quyết toán thuế.

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ quốc tế chưa khấu trừ thuế trong năm thì thành viên phải quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế…

Xem rõ ràng tại Công văn 883/TCT-DNNCN ngày 24/3/2022.

Theo đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn những trường hợp thành viên trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế như sau:

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên mà không phục vụ Đk được ủy quyền quyết toán theo quy định thì phải trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa dị nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

– Cá nhân xuất hiện tại Việt Nam tính trong năm dương lịch thứ nhất dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục Tính từ lúc ngày thứ nhất xuất hiện tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm quyết toán thứ nhất là 12 tháng liên tục Tính từ lúc ngày thứ nhất xuất hiện tại Việt Nam.

– Cá nhân là người quốc tế kết thúc hợp đồng thao tác tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước lúc xuất cảnh. 

Trường hợp thành viên chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực thi ủy quyền cho tổ chức triển khai trả thu nhập hoặc tổ chức triển khai, thành viên khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế riêng với thành viên.

Trường hợp tổ chức triển khai trả thu nhập hoặc tổ chức triển khai, thành viên khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải phụ trách về số thuế TNCN phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của thành viên.

Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập thành viên năm 2022 (Ảnh minh họa)

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ quốc tế và thành viên cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ những tổ chức triển khai Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán chưa khấu trừ thuế trong năm thì thành viên phải quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế, nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề xuất kiến nghị hoàn hoặc bù trừ vào ký khai thuế tiếp theo.

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn không mong muốn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến kĩ năng nộp thuế thì không ủy quyền cho tổ chức triển khai, thành viên và thu nhập quyết toán thuế thay mà phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

Nếu còn vướng mắc, fan hâm mộ vui lòng liên hệ 1900.6192  để được tương hỗ, giải đáp.

>> Quyết toán thuế thu nhập thành viên: Thời hạn và thủ tục thực thi

4490

Video Cách hoàn thuế thu nhập thành viên 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cách hoàn thuế thu nhập thành viên 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Cách hoàn thuế thu nhập thành viên 2022 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cách hoàn thuế thu nhập thành viên 2022 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cách hoàn thuế thu nhập thành viên 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách hoàn thuế thu nhập thành viên 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #hoàn #thuế #thu #nhập #cá #nhân