Mẹo về Cách gọi tên phenol – Ý Nghĩa Là Gì ? Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Cách gọi tên phenol – Ý Nghĩa Là Gì ? được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-15 18:02:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tài liệu ôn tập hè

GV: Trần Văn Dụ

Propan 1 ol

Propan 2 ol

Etyl metyl ete

3. Cách gọi tên

a) Danh pháp loại chức: ( Danh pháp gốc chức)

Tên ancol = Ancol+Tên gốc hiđrocacbon no tương ứng + ic.

Ví dụ: CH3 CH2 OH ancol etylic

b) Danh pháp thay thế:

Tên ancol = tên hiđrocacbon no tương ứng + ol.

4 metylhexan 2 ol

II. ANCOL – ROH

1. Tính chất vật lý

Đối với ancol no, mạch hở, đơn chức CnH2n+1OH :

Khi n = 1 12 ; ancol là chất lỏng, n > 12 là chất rắn, nhiệt độ sôi của ancol cao hơn của hiđrocacbon no

hay dẫn xuất halogen có KLPT xấp xỉ vì trong ancol có hiện tượng kỳ lạ phối hợp phân tử nhờ link H, do đó sự

bay hơi trở ngại vất vả.

Tất cả những ancol đơn chức đều nhẹ hơn nước.

Ba chất đầu (metanol, etanol, propanol) tan vô hạn trong nước là vì khi hoà tan ancol vào nước, giữa

những phân tử ancol và những phân tử nước hình thành link hiđro:

Sau đó độ tan tụt giảm khá nhanh khi n tăng.

2. Tính chất hoá học

2.1. Tác dụng với sắt kẽm kim loại kiềm.

Các ancolat là chất rắn, tan nhiều trong ancol tương ứng, bị thuỷ phân hoàn toàn.

2.2. Phản ứng este hoá với axit hữu cơ

Các phản ứng este hoá đều thuận nghịch, không hoàn toàn. Muốn phản ứng xẩy ra hoàn toàn theo chiều

thuận phải dùng H2SO4 đặc để hút nước.

Phân biệt:

Ancol bậc 1: phản ứng chậm, không hoàn toàn.

Ancol bậc 2: phản ứng rất chậm.

Ancol bậc 3: gần như thể không xẩy ra phản ứng.

Lưu hành nội bộ

6

Tài liệu ôn tập hè

GV: Trần Văn Dụ

2.3. Phản ứng tách nước

Tạo ete:

Tạo olefin:

2.4. Phản ứng tách hiđro: Cho hơi ancol qua bột Cu hay bột Fe nung nóng.

Ancol bậc 1 anđehit.

Ancol bậc 2 xeton.

2.5. Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn (êm dịu)

2.6. Riêng ancol etylic bị lên men giấm.

3. Điều chế

3.1. Thuỷ phân este và dẫn xuất halogen

3.2. Cộng H2O vào anken

3.3. Khử anđehit và xeton

Lưu hành nội bộ

7

Tài liệu ôn tập hè

GV: Trần Văn Dụ

3.4. Cho glucozơ lên men được ancol etylic

4. Giới thiệu một số trong những ancol đơn chức

4.1. Ancol metylic CH3OH

Là chất lỏng, không màu, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, có mùi đặc trưng, nhiệt độ sôi = 65oC.

Rất độc: uống phải dễ mù, uống nhiều dễ chết.

Dùng để điều chế anđehit fomic, tổng hợp chất dẻo, làm dung môi.

Điều chế:

+ Tổng hợp trực tiếp:

+ Bằng cách chưng gỗ

4.2. Ancol etylic CH3 CH2 OH

Là chất lỏng, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, có mùi thơm, nhiệt độ sôi = 78oC.

Có ứng dụng rất rộng trong thực tiễn: Để sản xuất cao su và một số trong những chất hữu cơ tổng hợp khác ví như este, axit

axetic, ete

Để làm dung môi hoà tan vecni, dược phẩm, nước hoa.

4.3. Ancol butylic C4H9OH

Có 4 đồng phân là những chất lỏng, ít tan trong nước hơn 3 chất đầu dãy đồng đẳng. Có mùi đặc trưng.

4.4. Ancol antylic CH2 = CH CH2OH

Là chất lỏng không màu, mùi xốc, nhiệt độ sôi = 97oC

Được dùng để sản xuất chất dẻo.

Khi oxi hoá ở đoạn nối đôi tạo thành Glixerol:

Điều chế đi từ propilen

5. Poliancol

Etylen glicol

Propylen glicol

Glixerol

5.1. Phản ứng đặc trưng

Do có nhiều nhóm OH trong phân tử nên độ phân cực của những nhóm O – H tăng, nguyên tử H ở đây linh

động hơn so với ở ancol 1 lần ancol. Do vậy ngoài những tính chất chung của ancol, chúng còn tồn tại những

tính chất riêng của ancol nhiều lần ancol: Điển hình là phản ứng hoà tan Cu(OH)2 tạo thành dd màu xanh

lam.

Đồng (II) glicolat

Lưu hành nội bộ

8

Tài liệu ôn tập hè

GV: Trần Văn Dụ

Đồng (II) glixerat

5.2. Giới thiệu một số trong những poliancol

a) Etylenglicol CH2OH CH2OH

Là chất lỏng dạng xiro, không màu, không mùi, có vị ngọt, độc, tan nhiều trong nước, nhiệt độ sôi =

197oC.

Điều chế:

+ Đi từ etilen

Etylenglicol hoàn toàn có thể trùng ngưng với điaxit tạo thành polime dùng làm sợi tổng hợp

b) Glixerol CH2OH CHOH CH2OH

Là chất lỏng dạng xiro, không màu, không mùi, có vị ngọt, tan nhiều trong nước, nhiệt độ sôi = 190oC

Phản ứng este hoá với HNO3 (khi xuất hiện H2SO4đ):

NitroGlixerin là chất lỏng như dầu, rất độc, kém bền, khi va chạm mạnh gây nổ.

Dùng làm thuốc nổ điamit

Điều chế:

+ Xà phòng hoá chất béo.

+ Lên men glucozơ khi xuất hiện NaHSO3

+ Tổng hợp từ propilen

Ứng dụng:

+ Dùng để sản xuất thuốc nổ nitroGlixerin.

+ Trong sản xuất thực phẩm, dược phẩm, hương liệu, thuộc da, vải, mực, kem đánh răng.

Lưu hành nội bộ

9

Tài liệu ôn tập hè

GV: Trần Văn Dụ

B. PHENOL

1. Cấu tạo phân tử của phenol

Phenol là dẫn xuất của hiđrocacbon thơm trong số đó một hay nhiều nguyên tử H của nhân benzen được

thay thế bằng nhóm OH.

Ví dụ:

Phenol

o-Crezol

m-Crezol

p.-Crezol

Ở đây chỉ xét một chất tiêu biểu vượt trội là C6H5 OH.

Trong phân tử phenol có hiệu ứng phối hợp (+C) :

Mây electron của cặp e không tham gia link trong nguyên tử O bị dịch chuyển về phía nhân benzen:

kết quả làm tăng độ phân cực của link O H. Nguyên tử H linh động, dễ tách ra làm phenol có tính axit.

Mặt khác, do hiệu ứng phối hợp dương (+C) của nhóm OH làm tỷ suất e ở những vị trí ortho và para trên nhân

benzen tăng thêm, do đó phản ứng thế vào những vị trí này dễ hơn ở benzen.

2. Tính chất vật lý

Phenol là chất tinh thể không màu, nhiệt độ nóng chảy = 42oC.

Ở nhiệt độ thường, phenol ít tan trong nước, khi đun nóng độ tan tăng thêm. ở t o > 70oC tan vô hạn vào

nước. Phenol tan nhiều trong ancol, ete, clorofom,

Phenol độc, có tính sát trùng, làm bỏng da.

3. Tính chất hoá học

Do ảnh hưởng của nhân benzen đến nhóm OH làm phenol có tính axit, nhưng tính axit rất yếu (yếu hơn

axit H2CO3).

3.1. Phản ứng ở nhóm OH

a) Tính axit

* Với sắt kẽm kim loại kiềm tạo thành phenolat:

* Phản ứng trung hoà với hiđroxit của sắt kẽm kim loại kiềm.

Phenolat tác dụng với axit (kể cả axit yếu) tạo lại phenol

b) Phản ứng tạo ete và este

Từ phenolat hoàn toàn có thể tạo thành ete và este

Ví dụ:

Lưu hành nội bộ

10

Tài liệu ôn tập hè

GV: Trần Văn Dụ

3.2. Phản ứng ở nhân benzen

a) Phản ứng thế (định khuynh hướng về phía vị trí ortho và para) dễ hơn so với benzen và hiđrocacbon thơm:

+ Với nước Br2: ở nhiệt độ thường, không cần xúc tác.

+ Với HNO3:

Axit picric là axit mạnh, dùng làm thuốc nổ.

b) Phản ứng trùng ngưng với fomanđehit:

c) Phản ứng cộng:

4. Điều chế phenol và ứng dụng

4.1. Tách từ nhựa chưng than đá.

4.2. Đi từ benzen.

4.3. Ứng dụng

Phenol được sử dụng làm thuốc sát trùng, diệt nấm mốc, sản xuất thuốc nhuộm, dược phẩm, thuốc diệt cỏ dại,

để sản xuất tơ tổng hợp (poliamit) và chất dẻo (nhựa bakelit)

5. Ancol thơm

Công thức: C6H5 R OH.

Trong số đó R là gốc hiđrocacbon mạch hở.

C6H5 CH2OH

C6H5 CH2 CH2OH

(ancol benzylic)

(ancol phenyletylic)

Cả hai đều là chất lỏng, ít tan trong nước, tan được trong một số trong những dung môi hữu cơ như ancol etylic, ete,

axeton,

Cả 2 đều tham gia phản ứng như ancol no, mạch hở, số 1 đơn chức.

Lưu hành nội bộ

11

4040

Clip Cách gọi tên phenol – Ý Nghĩa Là Gì ? ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách gọi tên phenol – Ý Nghĩa Là Gì ? tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Cách gọi tên phenol – Ý Nghĩa Là Gì ? miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cách gọi tên phenol – Ý Nghĩa Là Gì ? miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cách gọi tên phenol – Ý Nghĩa Là Gì ?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách gọi tên phenol – Ý Nghĩa Là Gì ? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #gọi #tên #phenol #Nghĩa #Là #Gì