Kinh Nghiệm về Cách đăng xuất Meta trên Tivi 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Cách đăng xuất Meta trên Tivi được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-19 02:45:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nếu bạn có thiết bị:

Cách đăng xuất:

Mở ứng dụng YouTube trên TV.
Chọn trình đơn bên trái.
Chọn ảnh hồ sơ của bạn để mở trang thông tin tài khoản.
Chọn thông tin tài khoản của bạn trong list rồi nhấp vào Đăng xuất.
Cách xóa thông tin tài khoản của bạn thông qua trang cài đặttài khoản:

Mở ứng dụng YouTube trên TV.
Chọn trình đơn bên trái.
Chọn hình tượng thông tin tài khoản để mở trang thông tin tài khoản.
Chọn thông tin tài khoản của bạn trong list rồi nhấp vào Xóa thông tin tài khoản.
Cách quy đổi thông tin tài khoản:

Nếu nhìn thấy màn hình hiển thị “Ai đang xem”, bạn hoàn toàn có thể:

    Chọn bất kỳ thông tin tài khoản nào đã đăng nhập.
    Thêm thông tin tài khoản mới.
    Sử dụng chính sách khách.

Nếu bạn không còn thiết bị nữa hoặc muốn đăng xuất từ xa:

Xbox

Mở trang ://myaccount.google/permissionstrên một thiết bị bất kỳ.
Trong list những ứng dụng của Google, hãy lựa chọn ứng dụng YouTube dành riêng cho Xbox.
Chọn Xóa quyền truy vấn.

PlayStation 4

Mở trang ://myaccount.google/permissionstrên một thiết bị bất kỳ.
Trong list những ứng dụng bên thứ ba có quyền truy vấn vào thông tin tài khoản của bạn, hãy lựa chọn PlayStation Network.
Chọn Xóa quyền truy vấn.

Android TV

Mở trang ://myaccount.google/permissionstrên một thiết bị bất kỳ.
Trong list những thiết bị, hãy lựa chọn Android TV của bạn.
Chọn Xóa quyền truy vấn.

Lưu ý: Việc xóa Android TV của bạn khỏi list thiết bị sẽ xóa hoàn toàn Tài khoản Google của bạn khỏi thiết bị đó.

Mọi thiết bị khác

Mở trang ://myaccount.google/permissionstrên một thiết bị bất kỳ.
Trong list những ứng dụng của Google, hãy lựa chọn YouTube trên TV.
Chọn Xóa quyền truy vấn.

4396

Video Cách đăng xuất Meta trên Tivi ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách đăng xuất Meta trên Tivi tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cách đăng xuất Meta trên Tivi miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cách đăng xuất Meta trên Tivi miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cách đăng xuất Meta trên Tivi

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách đăng xuất Meta trên Tivi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #đăng #xuất #Meta #trên #Tivi