Thủ Thuật Hướng dẫn Cách bấm cos bình phương trên máy tính Hướng dẫn FULL Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cách bấm cos bình phương trên máy tính Hướng dẫn FULL được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-29 08:51:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Cách bấm cos bình phương trên máy tính 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cách bấm cos bình phương trên máy tính được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-29 08:51:09 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cách bấm sin cos trên máy tính

admin 18/07/2022 275

Phương trình số 1 riêng với sin và cos có dạng $latex asin x+bcos x=c$. Đây là một phương trình thường gặp trong chương trình Toán lớp 11. Cuối nội dung nội dung bài viết diendanmaytinhcamtay sẽ bật mý cho những bạn thủ thuật dùng máy tính CASIO fx 580VNX để giải nhanh phương trình này.

Bài toán: Giải những phương trình số 1 sin,cos sau:$latex sqrt3sin x-cos x=sqrt2$$latex cos 2x+sin x=sqrt3left( cos x-sin 2x right)$

Lời giải:

1.Giải phương trình số 1 sau $latex sqrt3sin x-cos x=sqrt2$, ta có:

$latex beginalign & sqrt3sin x-cos x=sqrt2 & Leftrightarrow fracsqrt32sin x-frac12cos x=fracsqrt22 & Leftrightarrow cos fracpi 6sin x-sin fracpi 6cos x=sin fracpi 4 & Leftrightarrow sin left( x-fracpi 6 right)=sin fracpi 4 endalign$

$latex Leftrightarrow left< beginalign & x-fracpi 6=fracpi 4+k2pi & x-fracpi 6=pi -fracpi 4+k2pi endalign right.(kin mathbbZ)$

$latex Leftrightarrow left< beginalign & x=frac5pi 12+k2pi & x=frac11pi 12+k2pi endalign right.(kin mathbbZ)$

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là: $latex left< beginalign & x=frac5pi 12+k2pi & x=frac11pi 12+k2pi endalign right.(kin mathbbZ)$

2. Giải phương trình số 1 sau $latex cos 2x+sin x=sqrt3left( cos x-sin 2x right)$, ta có:

$latex beginalign & cos 2x+sin x=sqrt3left( cos x-sin 2x right) & Leftrightarrow cos 2x+sqrt3sin 2x=sqrt3cox-sin x & Leftrightarrow frac12cos 2x+fracsqrt32sin 2x=fracsqrt32cox frac12sin x & Leftrightarrow sin fracpi 6cos 2x+cos fracpi 6sin 2x=sin fracpi 3cox-cos fracpi 3sin x & Leftrightarrow sin left( 2x+fracpi 6 right)=sin left( fracpi 3-x right) endalign$

$latex Leftrightarrow left< beginalign & x=fracpi 18+frack2pi 3 & x=fracpi 2+k2pi endalign right.(kin mathbbZ)$

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là: $latex left< beginalign & x=fracpi 18+frack2pi 3 & x=fracpi 2+k2pi endalign right.(kin mathbbZ)$

Diendanmaytinhcamtay xin hướng dẫn những bạn cách sử dụng máy tính cầm tay CASIO fx-580VNX để thực thi biến hóa biểu thức sau:

$latex asin u+bcos u=cLeftrightarrow sin (u+Y)=dfraccX$

Để thực thi trên máy tính ta sẽ dùng tính năng $latex Pol(a,b)$ với $a,b$ là thông số trên phương trình, khi đó những giá trị $latex X,Y$ sẽ tiến hành lưu trong biến $latex x$ và biến $latex y$ của máy.

Lấy ví dụ phương trình $latex sqrt3sin x-cos x=sqrt2$ ta sẽ biến hóa về dạng $latex sin (x+Y)=dfracsqrt2X$, để tìm $latex X$ và $latex Y$ ta thực thi trên máynhư sau:

Bước 1: Chuyển sang cty góc Radian

Cách bấm: qw22

Bước 2: Nhập và tính biểu thức $latex Pol(sqrt3,-1)$ (với $latex a=sqrt3,b=-1$)

Cách bấm: q+s3$q)1)=Máy tínhhiển thị:Nhập và tính biểu thức

Bước 3: Xem kết quả biến $latex x$ và $latex y$

Cách bấm: Q..(=Q..)=Máy tínhhiển thị:Xem giá trị của biến xXem giá trị của biến y

Vậy $latex sqrt3sin x-cos x=sqrt2Leftrightarrow sin left( x+dfracpi 6 right)=dfracsqrt22$.

Phương trình số 1 riêng với sin và cos có dạng $latex asin x+bcos x=c$. Đây là một phương trình thường gặp trong chương trình Toán lớp 11. Cuối nội dung nội dung bài viết diendanmaytinhcamtay sẽ bật mý cho những bạn thủ thuật dùng máy tính CASIO fx 580VNX để giải nhanh phương trình này.

Bài toán: Giải những phương trình số 1 sin,cos sau:$latex sqrt3sin x-cos x=sqrt2$$latex cos 2x+sin x=sqrt3left( cos x-sin 2x right)$

Lời giải:

1.Giải phương trình số 1 sau $latex sqrt3sin x-cos x=sqrt2$, ta có:

$latex beginalign & sqrt3sin x-cos x=sqrt2 & Leftrightarrow fracsqrt32sin x-frac12cos x=fracsqrt22 & Leftrightarrow cos fracpi 6sin x-sin fracpi 6cos x=sin fracpi 4 & Leftrightarrow sin left( x-fracpi 6 right)=sin fracpi 4 endalign$

$latex Leftrightarrow left< beginalign & x-fracpi 6=fracpi 4+k2pi & x-fracpi 6=pi -fracpi 4+k2pi endalign right.(kin mathbbZ)$

$latex Leftrightarrow left< beginalign & x=frac5pi 12+k2pi & x=frac11pi 12+k2pi endalign right.(kin mathbbZ)$

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là: $latex left< beginalign & x=frac5pi 12+k2pi & x=frac11pi 12+k2pi endalign right.(kin mathbbZ)$

2. Giải phương trình số 1 sau $latex cos 2x+sin x=sqrt3left( cos x-sin 2x right)$, ta có:

$latex beginalign & cos 2x+sin x=sqrt3left( cos x-sin 2x right) & Leftrightarrow cos 2x+sqrt3sin 2x=sqrt3cox-sin x & Leftrightarrow frac12cos 2x+fracsqrt32sin 2x=fracsqrt32cox frac12sin x & Leftrightarrow sin fracpi 6cos 2x+cos fracpi 6sin 2x=sin fracpi 3cox-cos fracpi 3sin x & Leftrightarrow sin left( 2x+fracpi 6 right)=sin left( fracpi 3-x right) endalign$

$latex Leftrightarrow left< beginalign & x=fracpi 18+frack2pi 3 & x=fracpi 2+k2pi endalign right.(kin mathbbZ)$

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là: $latex left< beginalign & x=fracpi 18+frack2pi 3 & x=fracpi 2+k2pi endalign right.(kin mathbbZ)$

Diendanmaytinhcamtay xin hướng dẫn những bạn cách sử dụng máy tính cầm tay CASIO fx-580VNX để thực thi biến hóa biểu thức sau:

$latex asin u+bcos u=cLeftrightarrow sin (u+Y)=dfraccX$

Để thực thi trên máy tính ta sẽ dùng tính năng $latex Pol(a,b)$ với $a,b$ là thông số trên phương trình, khi đó những giá trị $latex X,Y$ sẽ tiến hành lưu trong biến $latex x$ và biến $latex y$ của máy.

Lấy ví dụ phương trình $latex sqrt3sin x-cos x=sqrt2$ ta sẽ biến hóa về dạng $latex sin (x+Y)=dfracsqrt2X$, để tìm $latex X$ và $latex Y$ ta thực thi trên máynhư sau:

Bước 1: Chuyển sang cty góc Radian

Cách bấm: qw22

Bước 2: Nhập và tính biểu thức $latex Pol(sqrt3,-1)$ (với $latex a=sqrt3,b=-1$)

Cách bấm: q+s3$q)1)=Máy tínhhiển thị:Nhập và tính biểu thức

Bước 3: Xem kết quả biến $latex x$ và $latex y$

Cách bấm: Q..(=Q..)=Máy tínhhiển thị:Xem giá trị của biến xXem giá trị của biến y

Vậy $latex sqrt3sin x-cos x=sqrt2Leftrightarrow sin left( x+dfracpi 6 right)=dfracsqrt22$.

Reply

5

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Cách bấm cos bình phương trên máy tính miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách bấm cos bình phương trên máy tính tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Cách bấm cos bình phương trên máy tính Free.

Giải đáp vướng mắc về Cách bấm cos bình phương trên máy tính

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cách bấm cos bình phương trên máy tính vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cách #bấm #cos #bình #phương #trên #máy #tính

Related posts:

4273

Video Cách bấm cos bình phương trên máy tính Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách bấm cos bình phương trên máy tính Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cách bấm cos bình phương trên máy tính Hướng dẫn FULL miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Cách bấm cos bình phương trên máy tính Hướng dẫn FULL miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cách bấm cos bình phương trên máy tính Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách bấm cos bình phương trên máy tính Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #bấm #cos #bình #phương #trên #máy #tính #Hướng #dẫn #FULL