Kinh Nghiệm về Các triều đại phongkiến phương bắc chiaâu lạc cũ thành quận,huyện nhằm mục đích mục đíchgì? Chi tiết Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Các triều đại phongkiến phương bắc chiaâu lạc cũ thành quận,huyện nhằm mục đích mục đíchgì? Chi tiết được Update vào lúc : 2022-03-19 10:33:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Các triều đại phongkiến phương bắc chiaâu lạc cũ thành quận,huyện nhằm mục đích mục tiêu mục đíchgì? Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Các triều đại phongkiến phương bắc chiaâu lạc cũ thành quận,huyện nhằm mục đích mục tiêu mục đíchgì? được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-19 10:33:10 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Chương III

THỜI BÁC THUỘC VÀ cuộc ĐÁU TRANH

GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN Tộc

(từ thế kỉ II đen thế kỉ X)

Bài 25

CHÍNH SÁCH ĐÔ HỌ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHƯƠNG BẮC

VÀ NHŨNG CHUYEN BIÉN trong xã HỘI VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH ĐÔ Hộ

To chức cỗ máy cai trị

Câu hỏi: Các triều đại phương Bắc chia nước Âu Lạc thành quận, huyện nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng gì?

Hướng dẫn vấn đáp:

Các triều đại phong kiến phương Bắc từ nhà Triệu, Hán, Tuỳ, Đường đều chia việt nam thành những quận, huyện nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng sáp nhập việt nam vào lãnh tổ Trung Quốc. Từ đó nhằm mục đích mục tiêu đi đến đồng hoá dân tộc bản địa bản địa ta.

về kinh tế tài chính tài chính

Câu hỏi: Em có nhận xét gì về chủ trương hóc lột của cơ quan ban ngành thường trực đô hộ?

Hướng dẫn vấn đáp:

Chính quyền đô hộ đã thực thi chủ trương bóc lột vô cùng tàn bạo, dã man.

Với chủ trương bóc lột này đã làm cho nhân dân ta vô cùng khốn khổ, đó là nguyên nhân để nhân dân ta nhất quyết đứng lên đấu tranh chống Bắc thuộc.

về xã hội, văn hoá

Câu hỏi: Chính quyền đô hộ truyền bá Nho giáo vào đất Ẩu Lạc cũ, hắt nhân dân ta thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng gì ?

Hướng dẫn vấn đáp:

Chính quyền đô hộ truyền bá Nho giáo vào việt nam, bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán. Nhiều nho sĩ, quan lại người Hán đưọ’c đưa vào đất Âu Lạc cũ để thực thi chủ trương cai trị theo phong thái Hán.

Các triều đại phong kiến phương Bắc thực thi những chủ trương đó nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng đồng hoá dân tộc bản địa bản địa Việt Nam, sáp nhập Việt Nam vào Trung Quốc.

Câu hòi: Hãy trình diễn những chủ trương đô hộ của những triều dại phương Bắc đôi VỚI nhân dân ta?

Hướng dẫn vấn đáp:

về tổ chức triển khai triển khai cỗ máy cai trị:

+ về tổ chức triển khai triển khai cỗ máy cai trị: Trong thòi Bắc thuộc, những triều đại từ Triệu, Hán, Ngô, Tần, Tống, Te, Lương đến tuỳ, Đường đã thực thi nhiều chủ trương cai trị nhằm mục đích mục tiêu sát nhập giang sơn Âu Lạc cũ vào lãnh thổ của chúng.

Vê kinh tê:

Chính quyền đô hộ thi hành chủ trương bóc lột cống nạp nặng nề. Chúng còn cuớp ruộng đất, cưỡng bức nhân dân ta cày cấy, thực thi chủ trương đồn điền, nắm độc quyền về muối và sắt.

Chính quyền đô hộ đưa người Hán vào Âu Lạc cũ cho ở lẫn vói người Việt, xâm chiếm, khai thác ruộng đất để lập đồn điền do cơ quan ban ngành thường trực đô hộ trực tiếp quản lí, biến một bộ phận người Việt trở thành nông nô của tớ.

về văn hoá- xã hội:

Truyền bá Nho giáo vào việt nam, bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán. Nhiều nho sĩ, quan lại người Hán được đưa vào đất Âu Lạc cũ để thực thi chủ trương nói trên và mở một số trong những trong những lớp dạy chữ Nho.

Các triều đại phong kiến phương Bắc không thực thi được tiềm năng của chúng riêng với việt nam là đồng hoá dân tộc bản địa bản địa Việt Nam, sát nhập việt Nam vào Trung Quốc.

NHỮNG BIÉN CHUYẺN VÈ KINH TẾ, VĂN HOÁ, XÃ HỘI

Câu hỏi: Vì sao người Việt vẫn giữ được tiếng nói, phong tục tập quán của tớ ?

Hướng dẫn vấn đáp:

Trong thời Bắc thuộc, nhân dân ta biết tiếp nhận những yếu tố tích cực của nền văn hoá Trung Hoa thời Hán, Đường như ngôn từ, văn tự.

Nhân dân ta không trở thành đồng hoá, tiếng Việt vẫn được bảo tồn. Các phong tục tập quán như ăn trầu, nhuộm răng đen, tôn trọng phụ nữ vẫn được duy trì.

Sở dĩ nhân dân ta vẫn giữ đưọc tiếng nói, phong tục tập quán cùa mình bởi vỉ:

+ Các triều đại phong kiến phương Bắc không khống chế nổi những làng xóm

người Việt, làng xóm trở thành nơi xuất phát những cuộc đấu tranh giành độc lập.

+ Nhân dân ta một mặt biết tiếp nhận những thành tựu cùa văn hoá Trung Hoa, “Việt hoá” nó cùng với việc nỗ lực của dân tộc bản địa bản địa đã làm cho xã hội có những biến chuyển tích cực, mặt khác, vó’i lòng căm thù thâm thúy chủ trương cai trị tàn bạo cùa quân địch, nhân dân ta đang không ngường vùng lên đấu tranh vũ trang giành độc lập, tự chù, bảo vệ bản sắc văn hoá của dân tộc bản địa bản địa mà tiêu biểu vượt trội vượt trội nhất là tiếng nói và phong tục tập quán…

Câu hỏi: Những chuyển biến về những mặt ở việt nam thời Bắc thuộc? Nguyên nhân của những biến chuyển đó?

Hướng dẫn vấn đáp:

về kinh tế tài chính tài chính:

Nông nghiệp:

+ Công cụ bằng sắt được sử dụng phổ cập.

+ Công cuộc khai hoang, mờ rộng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh được tăng cường.

+ Công trình thuỷ lợi được mở mang, nhờ thế, năng suất lúa nước tăng hơn trước kia kia.

Thủ công nghiệp, thương mại :

+ Kĩ thuật rèn sắt tăng trưởng hơn trước kia kia.

+ Việc khai thác vàng, bạc, châu ngọc trong nhân dân được tăng cường.

+ Đồ trang sức đẹp đẹp bằng vàng, bạc, ngọc được làm tinh xảo.

+ Một sô nghê thủ công mới xuât hiện: làm giây, làm thuỳ tinh…

+ Nhiều đường giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo thuỳ, bộ tiếp nối đuôi nhau những vùng, những quận được hình thành.

Những chuyển biến về văn hoá, xã hội

+ Nhân dân ta không trở thành đồng hoá. Tiếng Việt vẫn được bảo tồn. Các phong tục, tập quán vẫn đuợc duy trì.

+ Mặc dầu những triều đại phương Bắc tăng cường việc cai trị nhưng kết quả là không khống chế nổi những làng xóm người Việt. Làng xóm trở thành nơi xuất phát những cuộc đấu tranh giành độc lập.

Nguyên nhân:

Nhân dân ta một mặt biết tiếp nhận những thành tựu của văn hoá Trung Hoa, “Việt hoá” nó cùng vói sự nỗ lực của dân tộc bản địa bản địa đã làm cho xã hội có những biến chuyển tích cực, mặt khác, vói lòng căm thù thâm thúy chủ trương cai trị tàn bạo của quân địch, nhân dân ta đang không ngừng nghỉ nghỉ vùng lên đấu tranh vũ trang giành độc lập, tự chủ. Câu lĩỏi: Theo em, những chủ trương đô hộ của những triều đại phong kiến phương Bắc cỏ giúp chủng thực thi được tiềm năng của tớ không? Tại sao?

Hướng dẫn vấn đáp:

Các chủ trương đô hộ của phong kiến phưong Bắc:

+ về tồ chức cỗ máy cai trị: Trong thời Bắc thuộc, những triều đại từ Tần, Triệu, Hán, Ngô, Te, Lương, Tuỳ đến Đường, Tống đã thực thi nhiều chủ trương cai trị nhằm mục đích mục tiêu sát nhập giang sơn Âu Lạc cũ vào lãnh thổ của chúng.

+ về kinh tế tài chính tài chính: Chính quyền đô hộ thi hành chủ trương bóc lột cống nạp nặng nề. Chúng còn cuớp ruộng đất, cưỡng bức nhân dân ta cày cấy, thực thi chủ trương đồn điền, nắm độc quyền về muối và sắt.

Chính quyền đô hộ đưa người Hán vào Âu Lạc cũ cho ở lẫn với những người dân Việt, xâm chiếm, khai thác ruộng đất để lập đồn điền do cơ quan ban ngành thường trực đô hộ trực tiếp quản lí, biến một bộ phận ngưòi Việt trở thành nông nô của tớ.

+ về văn hoá, xã hội: Truyền bá Nho giáo vào việt nam, bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán. Nhiều nho sĩ, quan lại người Hán được đưa vào đất Âu Lạc cũ đế thực thi chủ trương nói trên và mở một số trong những trong những lớp dạy chữ Nho.

Các triều đại phong kiến phương Bắc không thực thi được tiềm năng của chúng riêng với việt nam là đồng hoá dân tộc bản địa bản địa Việt Nam, sát nhập Việt Nam vào Trung Quốc.

-Vì:

Do cuộc đấu tranh bền bì, kiên cường về mọi mặt của dân tộc bản địa bản địa Việt Nam trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc bản địa bản địa.

Câu hổi: Bằng việc sưu tầm tài liệu, em hãy viết một đoạn văn kể về chủ trương bóc lột tàn bạo, triệt đê của cơ quan ban ngành thường trực đô hộ phương Bắc riêng với việt nam?

Hướng dẫn vấn đáp:

Dưới cơ quan ban ngành thường trực đô hộ của phong kiến phương Bắc, sản xuất vật chất của xã hội Việt Nam mạng tính chất đối kháng. Mỗi bước tiến trong sự tăng trưởng sản xuất phải trả bằng hi sinh và đau khổ vô tận của nhân dân lao động. Với chủ trương bắt nhân dân ta thu lượm thành phầm quý trên rừng, dưới biển để làm đồ cống phẩm,

chủ trương độc quyền muối, sắt – do này mà mua rẻ, bán đắt, CU’Ó’P đoạt của nhân dân, chủ trương tô thuế nặng nề, bắt thợ sang Trung Quốc… hết triều đại này đến triều đại khác đã làm cho nhân dân ta đói khổ, Ill’ll vong, nông nghiệp đình đốn, công thương nghiệp cũng không thể tăng trưởng mạnh.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Các triều đại phương Bắc chia đất Âu Lạc cũ thành quận, huyện nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng

A.

để bóc lột kinh tế tài chính tài chính được nhiều hơn nữa thế nữa.

B.

C.

D.

Chia Sẻ Link Tải Các triều đại phongkiến phương bắc chiaâu lạc cũ thành quận,huyện nhằm mục đích mục tiêu mục đíchgì? miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Các triều đại phongkiến phương bắc chiaâu lạc cũ thành quận,huyện nhằm mục đích mục tiêu mục đíchgì? tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Các triều đại phongkiến phương bắc chiaâu lạc cũ thành quận,huyện nhằm mục đích mục tiêu mục đíchgì? Free.

Thảo Luận vướng mắc về Các triều đại phongkiến phương bắc chiaâu lạc cũ thành quận,huyện nhằm mục đích mục tiêu mục đíchgì?

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Các triều đại phongkiến phương bắc chiaâu lạc cũ thành quận,huyện nhằm mục đích mục tiêu mục đíchgì? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Các #triều #đại #phongkiến #phương #bắc #chiaâu #lạc #cũ #thành #quậnhuyện #nhằm mục đích mục tiêu #mục #đíchgì

4222

Video Các triều đại phongkiến phương bắc chiaâu lạc cũ thành quận,huyện nhằm mục đích mục đíchgì? Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Các triều đại phongkiến phương bắc chiaâu lạc cũ thành quận,huyện nhằm mục đích mục đíchgì? Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Các triều đại phongkiến phương bắc chiaâu lạc cũ thành quận,huyện nhằm mục đích mục đíchgì? Chi tiết miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Các triều đại phongkiến phương bắc chiaâu lạc cũ thành quận,huyện nhằm mục đích mục đíchgì? Chi tiết Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Các triều đại phongkiến phương bắc chiaâu lạc cũ thành quận,huyện nhằm mục đích mục đíchgì? Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Các triều đại phongkiến phương bắc chiaâu lạc cũ thành quận,huyện nhằm mục đích mục đíchgì? Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Các #triều #đại #phongkiến #phương #bắc #chiaâu #lạc #cũ #thành #quậnhuyện #nhằm mục đích #mục #đíchgì #Chi #tiết