Mẹo về Các biểu lộ của khả năng tư duy và lập luận toán học Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Các biểu lộ của khả năng tư duy và lập luận toán học được Update vào lúc : 2022-11-17 13:11:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây (1.74 MB, 128 trang )

Đang xem: Phát triển khả năng tư duy và lập luận toán học cho học viên tiểu học

Header Page 1 of 145.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

*******

TRỊNH THỊ LỆ THU

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LẬP LUẬN LOGIC CHO
HỌC SINH LỚP 5 TRONG DẠY HỌC TOÁN VỀ TỈ SỐ

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

HÀ NỘI 2022
Footer Page 1 of 145.

Header Page 2 of 145.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
*******

TRỊNH THỊ LỆ THU

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LẬP LUẬN LOGIC CHO HỌC
SINH LỚP 5 QUA DẠY HỌC GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ

CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC (GIÁO DỤC TIỂU HỌC)
MÃ SỐ: 60.14.01.01

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VŨ QUỐC CHUNG

HÀ NỘI 2022
Footer Page 2 of 145.

Header Page 3 of 145.

LỜI CẢM ƠN
Em xin được bày tỏ lòng biết ơn thâm thúy đến PSG.TS Vũ Quốc Chung
đã tận tình chỉ bảo, giúp sức, động viên và khuyến khích em trong suốt quy trình
nghiên cứu và phân tích đề tài này.
Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới những quý thầy cô đã giảng
dạy, cùng những thầy cô công tác thao tác tại Phòng Sau ĐH, những phòng ban chức
năng trường Đại học Sư phạm Tp Hà Nội Thủ Đô 2 đã tạo Đk thuận tiện cho em
hoàn thành xong tốt khóa học.
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những thầy cô, những bạn đồng
nghiệp, người thân trong gia đình, bạn bè, đã luôn quan tâm, chia sẻ và giúp sức để em
hoàn thành xong tốt luận văn và khóa học Thạc sĩ này.
Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 15 tháng 11 năm 2022
TÁC GIẢ

Trịnh Thị Lệ Thu

Footer Page 3 of 145.

Header Page 4 of 145.

DANH MỤC VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN

Footer Page 4 of 145.

GV:

Giáo viên

HS:

Học sinh

VD:

Ví dụ

Header Page 5 of 145.

LỜI CẢM ƠN
Em xin được bày tỏ lòng biết ơn thâm thúy đến PSG.TS Vũ Quốc Chung
đã tận tình chỉ bảo, giúp sức, động viên và khuyến khích em trong suốt quy trình
nghiên cứu và phân tích đề tài này.
Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới những quý thầy cô đã giảng
dạy, cùng những thầy cô công tác thao tác tại Phòng Sau ĐH, những phòng ban chức
năng trường Đại học Sư phạm Tp Hà Nội Thủ Đô 2 đã tạo Đk thuận tiện cho em
hoàn thành xong tốt khóa học.
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những thầy cô, những bạn đồng
nghiệp, người thân trong gia đình, bạn bè, đã luôn quan tâm, chia sẻ và giúp sức để em
hoàn thành xong tốt luận văn và khóa học Thạc sĩ này.

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 15 tháng 11 năm 2022
TÁC GIẢ

Trịnh Thị Lệ Thu

Footer Page 5 of 145.

Header Page 6 of 145.

DANH MỤC VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN

Footer Page 6 of 145.

GV:

Giáo viên

HS:

Học sinh

VD:

Ví dụ

Header Page 7 of 145.

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU
1.

Lí do chọn đề tài

1

2.

Lịch sử nghiên cứu và phân tích yếu tố

3

3.

Mục đích nghiên cứu và phân tích

3

4.

Nhiệm vụ nghiên cứu và phân tích

4

5.

Đối tượng và khách thể nghiên cứu và phân tích

4

6.

Phạm vi nghiên cứu và phân tích

5

7.

Giả thuyết khoa học

5

8.

Phương pháp nghiên cứu và phân tích

5

9.

Đóng góp mới của đề tài

6

10.

Cấu trúc của Luận văn

6

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC LẬP LUẬN LOGIC CHO HỌC SINH LỚP 5 QUA DẠY HỌC
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ
1.1.
CƠ SỞ LÍ LUẬN
7
1.1.1.

Quan niệm về khả năng và tư duy

7

1.1.1.1. Năng lực

7

1.1.1.2. Tư duy

8

1.1.2.

Quan niệm về lập luận:

15

1.1.2.1

Lập luận

15

1.1.2.2. Lập luận logic trong dạy học toán

16

1.1.3.

Biểu hiện của khả năng lập luận logic trong dạy học toán

21

1.1.4.

Đánh giá về tăng trưởng khả năng lập luận logic

31

1.1.4.1. Nội dung nhìn nhận

31

1.1.4.2. Một số ví dụ minh họa

34

1.1.5.

Footer Page 7 of 145.

Nội dung dạy học về tỉ số ở lớp 5:

36

Header Page 8 of 145.

1.1.5.1. Nội dung dạy học tỉ số ở lớp 5 gồm:

36

1.1.5.2. Chuẩn kiến thức và kỹ năng cần đạt trong quy trình dạy học về tỉ số ở lớp 5.

41

1.1.5.3. Đặc điểm nội dung

42

1.1.5.4. Phân biệt: phân số, tỉ số và tỉ lệ

43

CƠ SỞ THỰC TIỄN

44

1.2.

Điều tra tình hình tăng trưởng khả năng lập luận logic cho học

1.2.1.

sinh lớp 5 thông qua dạy học giải toán tỉ số.

44

1.2.1.1. Mục đích khảo sát

44

1.2.1.2. Đối tượng khảo sát

44

1.2.1.3. Nội dung và phương pháp khảo sát

45

Phân tích kết quả khảo sát

1.2.1.4.

KẾT LUẬN CHƯƠNG I
CHƯƠNG II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LẬP
LUẬN LOGIC CHO HỌC SINH LỚP 5 THÔNG QUA DẠY HỌC GIẢI
TOÁN VỀ TỈ SỐ
2.1.
Các vị trí căn cứ đề xuất kiến nghị giải pháp:

2.1.1.
2.1.2.
2.2.

Mục tiêu dạy học toán ở tiểu học
Kết quả xét về tình hình dạy học tăng trưởng khả năng lập
luận logic trong dạy học giải toán về tỉ số.
Các giải pháp đề xuất kiến nghị:

46
50
53
53
53
54
56

Biện pháp 1: Sử dụng khối mạng lưới hệ thống vướng mắc để tăng trưởng khả năng
2.2.1.

lập luận logic cho học viên lớp 5 thông qua dạy học giải toán tỉ

56

số.
2.2.1.1. Căn cứ đề xuất kiến nghị giải pháp

56

2.2.1.2. Mục đích giải pháp

57

2.2.1.3. Cách thực thi giải pháp

57

2.2.2.

Biện pháp 2: Khai thác bài toán theo phía tìm nhiều cách thức giải

2.2.2.1. Căn cứ đề xuất kiến nghị giải pháp

Footer Page 8 of 145.

63
63

Header Page 9 of 145.

2.2.2.2. Mục đích giải pháp

63

2.2.2.3. Cách thực thi giải pháp

64

2.2.3.

Biện pháp 3: Tăng cường tổ chức triển khai cho học viên thực hành thực tiễn giải
toán phù phù thích hợp với những đối tượng người dùng

70

2.2.3.1. Căn cứ đề xuất kiến nghị giải pháp

70

2.2.3.2. Mục đích giải pháp

70

2.2.3.3. Cách thực thi giải pháp

70

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

74

CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

75

3.1.

MÔ TẢ THỰC NGHIỆM

75

3.1.1.

Mục đích thực nghiệm

75

3.1.2.

Đối tượng thực nghiệm

75

3.1.3.

Chuẩn bị thực nghiệm

75

3.1.4.

Nội dung thực nghiệm

75

3.2.

TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM

76

3.2.1.

Tiến hành thực nghiệm

76

3.2.1.1. Kiểm tra chất lượng nguồn vào.

76

3.2.1.2. Kiểm tra chất lượng đầu ra

76

3.2.2.

Kết quả thực nghiệm

76

3.2.2.1. Công cụ nhìn nhận kết quả thực nghiệm.

76

3.2.2.2. Thống kê kết quả hai bài kiểm tra

77

3.2.2.3. Nhận xét về thực nghiệm sư phạm

83

3.2.2.4. Kết luận và thực nghiệm sư phạm.

85

Footer Page 9 of 145.

KẾT LUẬN

86

TÀI LIỆU THAM KHẢO

88

PHỤ LỤC

92

Header Page 10 of 145.

1

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khoá XI

về thay đổi cơ bản toàn vẹn và tổng thể Giáo dục đào tạo và giảng dạy và đào tạo và giảng dạy. Trong số đó đáng để ý quan tâm là
trách nhiệm thay đổi Giáo dục đào tạo và giảng dạy Đào tạo theo phía coi trọng phẩm chất, năng
lực của người học: triệu tập dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự
học, tạo cơ sở để người học tự update và thay đổi tri thức, kĩ năng, phát
triển khả năng
Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo đã qui định tiềm năng của môn Toán ở trường
tiểu học là giúp học viên:
Có những kiến thức và kỹ năng cơ bản ban đầu về số học và những số tự nhiên,
phân số và số thập phân, những đại lượng thông dụng, một số trong những yếu tố hình học và
thống kê đơn thuần và giản dị.
Hình thành những kĩ năng thực hành thực tiễn: tính, đo lường, giải bài toán có
nhiều ứng dụng thiết thực trong đời sống.
Góp phần bước đầu tăng trưởng khả năng tư duy, kĩ năng suy luận
hợp lý và diễn đạt chúng (nói và viết), cách phát hiện và xử lý và xử lý những
yếu tố một cách đơn thuần và giản dị, thân thiện trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường; kích thích sự tưởng
tượng; gây hứng thú học tập toán; góp thêm phần hình thành bước đầu phương
pháp tự học và thao tác có kế hoạch, khoa học, dữ thế chủ động, linh hoạt, sáng tạo.
Mục tiêu thứ 3 liên quan đến mục tiêu dạy người của môn toán ở
tiểu học. Đặc biệt chú trọng:
+ Dạy cho học viên cách tâm ý, suy luận (luyện trí não);
+ Hình thành cho học viên những đức tính và thói quen thao tác tốt
như: tự lực cánh sinh, vượt khó (tự học, tự xử lý và xử lý yếu tố); thao tác có kế
hoạch, thận trọng, chu đáo; ưa thích sự ngặt nghèo, đúng chuẩn

Footer Page 10 of 145.

Header Page 11 of 145.

2

Môn Toán ở trường Tiểu học cạnh bên tiềm năng trang bị kiến thức và kỹ năng toán
học còn tồn tại trách nhiệm hình thành cho học viên những khả năng toán học. Trong
đó hoạt động và sinh hoạt giải trí giải toán sẽ là hình thức hầu hết để hình thành phẩm
chất và khả năng toán học cho học viên vì thông qua hoạt động và sinh hoạt giải trí giải toán, học
sinh nắm vững tri thức, hình thành kĩ năng, kĩ xảo và tăng trưởng tư duy sáng
tạo. Đối với học viên lớp 5, dạy học giải toán về tỉ số không riêng gì có giúp học viên
có kiến thức và kỹ năng vận dụng vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, có kĩ năng toán học mà còn tương hỗ học
sinh tăng trưởng khả năng tư duy khả năng lập luận lập luận logic
Học sinh lớp 5 là quy trình ở đầu cuối của của cấp tiểu học. Đây là
bước tăng trưởng từ nhận thức cảm tính sang nhận thức lí tính, một sự thay đổi
về chất trong tư duy của trẻ. Chính vì vậy, tại thời gian này cần từng bước
hình thành và tăng trưởng khả năng tư duy logic cho học viên.Trước hết cần rèn
luyện cho học viên từng bước lập luận logic của dạy học toán.
Rèn luyện khả năng lập luận logic giúp học viên nâng cao khả năng
diễn đạt ngôn từ, tìm hiểu, phân tích đề.
Tuy nhiên trong thực tiễn giảng dạy tôi nhận thấy học viên gặp nhiều sai
sót trong giải toán như: viết phép tính đúng nhưng câu lời giải chưa chính
xác, viết câu vấn đáp chưa rõ ý.. Để khắc phục những lỗi này cho HS, GV
còn tương đối lúng túng vì chưa tồn tại giải pháp xử lý và xử lý rõ ràng. Tài liệu tìm hiểu thêm
khảo của GV còn hạn chế, hầu hết nhờ vào sách giáo viên. Mà thực tiễn, sách
GV chỉ đưa ra một vài gợi ý mẫu trong lúc những sai sót về lập luận của HS
xẩy ra thường xuyên và phong phú, không còn sách nào ghi chép hết được.
Việc dạy học giải toán về tỉ số cho học viên lớp 5 lúc bấy giờ phần nhiều chú
trọng vào rèn kĩ năng giải toán chứ chưa thực sự triệu tập vào tăng trưởng năng
lực, nhất là khả năng lập luận logic để những em hoàn toàn có thể tự học, tự giải
quyết yếu tố. Chính vì những lí do đó, tôi đã quyết định hành động chọn đề tài Phát

Footer Page 11 of 145.

Header Page 12 of 145.

3

triển khả năng lập luận logic cho học viên lớp 5 trong dạy học giải toán về
tỉ số.
2. Lịch sử nghiên cứu và phân tích yếu tố.
Ở Việt Nam có nhiều luận án Tiến sĩ và luận văn Thạc sĩ đã nghiên cứu và phân tích
về yếu tố rèn luyện khả năng lập luận cho học viên. Ta hoàn toàn có thể kể tới những luận
án, luận văn như:
Nguyễn Văn Lộc, Hình thành kĩ năng lập luận có vị trí căn cứ cho học
sinh những lớp đầu cấp trường phổ thông cơ sở Việt Nam thông qua dạy hình
học luận án Tiến sĩ, Đại học sư phạm Vinh. Tác giả đã đưa ra khái niệm:
Lập luận là sắp xếp lí lẽ một cách có khối mạng lưới hệ thống để trình diễn, nhằm mục đích chứng
minh cho một kết luận về một yếu tố. . Ngoài ra, trong luận án
của tớ, tác giả còn xác lập nội dung và phương pháp hình thành kĩ năng
lập luận có vị trí căn cứ cho học viên.
Lai Thị Mỹ, Rèn tư duy logic cho học viên thông qua dạy học tỉ số
Phần Trăm Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành toán tiểu học, Đại học sư phạm
Tp Hà Nội Thủ Đô. Trong luận văn của tớ, tác giả đã sáng tỏ một số trong những yếu tố tư duy;
xác lập được những vị trí căn cứ để rèn luyện tư duy cho học viên thông qua dạy học
giải toán tỉ số Phần Trăm; tìm hiểu và phân dạng được 7 dạng toán tỉ số phần
trăm nâng cao; xây dựng được một số trong những giải pháp nhằm mục đích rèn luyện tư duy sáng
tạo cho học viên tiểu học.
Tạ Trung Tiến, Rèn luyện tư duy phản biện cho học viên lớp 5 thông
qua dạy học giải toán Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành giáo dục học, Đại
học sư phạm Tp Hà Nội Thủ Đô. Tác giả đã đưa ra quan điểm riêng về tư duy phản biện;
đưa ra 6 biểu lộ của tư duy phản biện của học viên lớp 5 trong dạy học giải
toán và đưa ra ý niệm về rèn luyện tư duy phản biện.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu tôi chưa thấy có đề tài nào nghiên cứu và phân tích về phát
triển khả năng lập luận logic cho học viên lớp 5 qua dạy học giải toán về tỉ số.

Footer Page 12 of 145.

Header Page 13 of 145.

4

3. Mục đích nghiên cứu và phân tích
Đề tài đặt mục tiêu nâng cao hiệu suất cao việc dạy học giải toán tỉ số cho
học viên lớp 5 theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng lập luận logic thông qua
việc nghiên cứu và phân tích và đề xuất kiến nghị một số trong những giải pháp tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học phù
hợp.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu và phân tích
4.1. Nghiên cứu cơ sở lí luận về tuyến kiến thức và kỹ năng giải toán về tỉ số ở lớp
5 và những khả năng lập luận,khả năng lập luận logic cần tăng trưởng ở học viên,
gồm có:
4.1.1. Năng lực lập luận nói chung và khả năng lập luận logic nói riêng.
4.1.2. Các biểu lộ của khả năng lập luận logic của học viên lớp 5
trong giải toán về tỉ số.
4.1.3. Sự tăng trưởng khả năng lập luận logic cho học viên lớp 5 trong
dạy học giải toán về tỉ số.
4.1.4. Quan niệm, những vị trí căn cứ để tăng trưởng khả năng lập luận logic
cho học viên lớp 5 thông qua dạy học giải toán về tỉ số.
4.2. Khảo sát tình hình tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học giải toán về tỉ số ở
lớp 5 theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng lập luận logic cho học viên ở
trường Tiểu học Bình Minh-quận Hoàn Kiếm và phân tích nguyên nhân của
tình hình.

4.3. Trên cơ sở phân tích tình hình và nguyên nhân, đề xuất kiến nghị một số trong những
giải pháp và hình thức tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học giải toán về tỉ số khả thi
nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao dạy học và chất lượng tăng trưởng khả năng lập luận
logic cho học viên lớp 5.
4.4. Tổ chức thực nghiệm sư phạm
5. Đối tượng và khách thể nghiên cứu và phân tích

Footer Page 13 of 145.

Header Page 14 of 145.

5

5.1. Đối tượng: Năng lực lập luận logic của học viên lớp 5 trong giải
toán tỉ số.
5.2. Khách thể nghiên cứu và phân tích: Việc tăng trưởng khả năng lập luận logic cho
học viên lớp 5 trong dạy học giải toán về tỉ số.
6. Phạm vi nghiên cứu và phân tích:
Nghiên cứu quy trình dạy học giải toán ở lớp 5, trọng tâm là dạng toán
tỉ số.
7. Giả thuyết khoa học:
Nếu xác lập được những biểu lộ trong khả năng lập luận logic của học
sinh lớp 5 thông qua dạy học giải toán về tỉ số và đề xuất kiến nghị những giải pháp tác
động thích hợp thì sẽ góp thêm phần tương hỗ học viên tăng trưởng khả năng lập luận
logic, từ đó nâng cao chất lượng dạy học giải toán về tỉ số.
8. Phương pháp nghiên cứu và phân tích:
8.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu và phân tích lí luận:
Thu thập những tài liệu liên quan đến nghành nghiên cứu và phân tích, đặc biệt quan trọng về tổ
chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy học giải toán về tỉ số; phân tích, phân loại, xác lập

những khái niệm cơ bản; đọc sách, tìm hiểu thêm những khu công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích có liên
quan để hình thành cơ sở lí luận cho đề tài.
8.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu và phân tích thực tiễn:
Điều tra bằng bảng hỏi: phiếu trưng cầu gồm những vướng mắc về yếu tố
hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học giải toán về tìm tỉ số ở lớp 5 theo khuynh hướng tăng trưởng
khả năng lập luận logic cho học viên và cách tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt này. Đối
tượng khảo sát là giáo viên và học viên lớp 5.
Quan sát: tiến hành quan sát thái độ và ý thức học của học viên trong
những tiết dạy thực nghiệm.
Điều tra bằng phiếu bài tập: phiếu bài tập gồm có những bài toán về tỉ
số cơ bản ở lớp 5 có và không còn trường hợp tăng cường tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy

Footer Page 14 of 145.

Header Page 15 of 145.

6

học giải toán về tỉ số theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng lập luận logic ở học
sinh.
Phỏng vấn: kỹ thuật nghiên cứu và phân tích này nhằm mục đích tích lũy những thông tin
sâu về một số trong những yếu tố cốt lõi của đề tài. Đối tượng được phỏng vấn là giáo
viên và học viên lớp 5.
8.3. Phương pháp nghiên cứu và phân tích thành phầm để xem nhận chất lượng:
Dựa trên những số liệu thống kê được về chất lượng của học viên qua
từng năm học mới gần đây, về tình hình tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học giải toán về tỉ
số của giáo viên lớp5 qua những nguồn số liệu, nhằm mục đích đưa ra những nhận định,
phân tích, nhìn nhận tình hình và giải pháp tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học giải
toán về tỉ số theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng lập luận logic ở học viên.

8.4. Nhóm phương pháp nghiên cứu và phân tích tương hỗ:
Thống kê, biểu bảng, sơ đồ.
9. Đóng góp mới của đề tài:
Nêu ra ý niệm về yếu tố tăng trưởng khả năng lập luận logic;
Xác định được biểu lộ và mức độ của khả năng lập luận logic;
Xác định được những vị trí căn cứ để tăng trưởng khả năng lập luận logic;
Đề xuất một số trong những giải pháp để bước đầu tăng trưởng khả năng lập luận
logic.
10. Cấu trúc của luận văn:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuôn khổ tài liệu tìm hiểu thêm, luận văn
được phân thành 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của dạy học tăng trưởng khả năng
lập luận logic cho học viên lớp 5 qua giải toán về tỉ số.
Chương II: Một số giải pháp dự kiến để bước đầu tăng trưởng khả năng
lập luận logic cho học viên lớp 5 qua việc dạy học giải toán về tỉ số.
Chương III: Thực nghiệm sư phạm.

Footer Page 15 of 145.

Header Page 16 of 145.

7

CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG
LỰC LẬP LUẬN LOGIC CHO HỌC SINH LỚP 5 QUA DẠY HỌC
TOÁN VỀ TỈ SỐ
1.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN:
1.1.1. Quan niệm về khả năng và tư duy

1.1.1.1. Năng lực
a. Khái niệm khả năng:
Năng lực là một yếu tố khá trừu tợng của tâm ý học. Khái niệm này
cho tới ngày này vẫn vẫn đang còn nhiều cách thức tiếp cận và cách diễn đạt rất khác nhau,
dưới đấy là một số trong những cách hiểu về khả năng:
Định nghĩa 1: Năng lực là phẩm chất tâm ý tạo ra cho con người khả
năng hoàn thành xong một loại hoạt động và sinh hoạt giải trí nào đó với rất chất lượng .
Định nghĩa 2: Năng lực là một tổng hợp những điểm lưu ý tâm ý của con
ngời, phục vụ được yêu cầu của một hoạt động và sinh hoạt giải trí nhất định và là yếu tố kiện cần
thiết để hoàn thành xong có kết quả một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí nào đó .
Định nghĩa 3: Năng lực là những điểm lưu ý thành viên của con người
phục vụ yêu cầu của một loại hoạt động và sinh hoạt giải trí nhất định và là yếu tố kiện thiết yếu để
hoàn thành xong xuất sắc một số trong những loại hoạt động và sinh hoạt giải trí nào đó .
Như vậy, cả ba định nghĩa này đều phải có điểm chung là: khả năng chỉ nảy
sinh và quan sát được trong hoạt động và sinh hoạt giải trí xử lý và xử lý những yêu cầu mới mẽ, và
do đó nó gắn sát với tính sáng tạo, tuy nó có rất khác nhau về mức độ (định
nghĩa 3 gắn với mức độ hoàn thành xong xuất sắc).
Mọi khả năng của con người được biểu lộ ở những tiêu chuẩn cơ bản như
tính thuận tiện và đơn thuần và giản dị, nhẹ nhàng, linh hoạt, thông minh, tính nhanh nhẹn, hợp lý, sáng
tạo và độc lạ trong xử lý và xử lý trách nhiệm
b. Năng lực học tập của học viên tiểu học

Footer Page 16 of 145.

Header Page 17 of 145.

8

Năng lực của học viên tiểu học là kĩ năng vận dụng khối mạng lưới hệ thống tri thức,

kĩ năng, kinh nghiệm tay nghề, thái độ, cảm xúc và những giá trị để xử lý và xử lý có trách
nhiệm và hiệu suất cao những trách nhiệm học tập cũng như những trường hợp trình làng
trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường phù phù thích hợp với lứa tuổi tiểu học.
Như vậy, khả năng của HS tiểu học là một cấu trúc động (trừu tượng),
đa thành tố, đa tầng bậc gồm có không riêng gì có kiến thức và kỹ năng, kĩ năng, kinh nghiệm tay nghề
mà còn tồn tại cả niềm tin, giá trị, động cơ, cảm xúc, biểu lộ ở sự sẵn sàng
hành vi và hành vi hiệu suất cao trong những trách nhiệm học tập cũng như
những trường hợp nêu lên trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của những em
1.1.1.2. Tư duy
a. Khái niệm tư duy
Nhận thức cảm tính có vai trò quan trọng trong đời sống tâm ý của con
người. Nó phục vụ vật tư cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí tâm ý cao hơn. Tuy nhiên, thực
tế môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường luôn nêu lên những yếu tố mà bằng cảm tính con người không
nhận thức và xử lý và xử lý được. Do đó muốn tái tạo toàn thế giới con người phải đạt
tới mức độ nhận thức cao hơn. Đó là nhận thức lý tính (còn gọi là tư duy)
Cho đến nay có nhiều nhà nghiên cứu và phân tích ngôn từ học, triết học, tâm ý
học đã đưa ra nhiều định nghĩa cũng như quan điểm rất khác nhau về tư duy.
Theo Từ điển triết học (Nhà xuất bản Tiến bộ, Matxcova,1986) thì: Tư
duy là thành phầm cao nhất của cái vật chất được tổ chức triển khai một cách nhất là
bộ não, phản ánh tích cực toàn thế giới khách quan trong những khái niệm, phán
đoán, suy luận Tư duy xuất hiện trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất xã hội
của con người và bảo vệ phản ánh hiện thực một cách gián tiếp, phát hiện
những quan hệ của thực tại.
Còn theo từ điển Tiếng Việt của Hoàng Phê (chủ biên) tư duy được hiểu
là: quy trình cao của quy trình nhận thức đi sâu vào bản chất và phát hiện

Footer Page 17 of 145.

Header Page 18 of 145.

Xem thêm: Cách Tính Khối Lượng Thép Hình V, Trọng Lượng Thép Hình V

9

ra tính quy luật của yếu tố vật bằng những hình thức như hình tượng, khái niệm,
phán đoán và suy lý.
Như vậy, hoàn toàn có thể nói rằng tư duy của con người mang bản chất xã hội, sáng
tạo và có đậm cá tính ngôn từ. Trong quy trình tăng trưởng, con người không riêng gì có
tạm ngưng ở những thao tác bằng chân tay, bằng hình tượng mà con người còn
đạt tới trình độ tư duy bằng ngôn từ. Đó là quy trình con người tiêu dùng
ngôn từ để nhận thức những những trường hợp có yếu tố; để tiếnhành những
thao tác: phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hoá, trừu tượng hoá nhằm mục đích đi
đến những khái niệm, phán đoán, suy luận.
Mục tiêu ở đầu cuối của dạy học những môn học với nội dung rõ ràng trong
nhà trường đều nhằm mục đích thời cơ tăng trưởng khả năng tư duy và hình thành nhân
cách tốt cho học viên . Ở trường tiểu học, môn toán là một trong những môn học
có nhiều giờ và do tính chất đặc trưng của môn học, nó có thật nhiều lợi thế
trong việc rèn luyện và tăng trưởng tư duy cho học viên. Trong số đó, tư duy logic
là quy mô tư duy có phẩm chất đặc trưng, điển hình của môn toán.
b. Tư duy logic
Dựa trên phương diện lịch sử, và tăng trưởng tư duy,hầu hết những nhà nghiên
cứu đều phân loại tư duy thành ba loại như sau: Tư duy trực quan hành vi,
tư duy trực quan hình ảnh và tư duy trừu tượng (hay còn gọi là tư duy lôgic).
Tư duy lôgic còn được những nhà nghiên cứu và phân tích giáo dục gọi với những tên
khác là tư duy trừu tượng, tư duy lý luận hay là tư duy lý thuyết. Tư duy trừu
tượng phản ánh những quy luật, những mối liên hệ bản chất mà nhận thức
cảm tính cũng như nhiều chủng loại tư duy khác không phản ánh được. Trình độ tư
duy trừu tượng càng cao thì con người càng có thêm khả năng xâm nhập vào
bản chất của những sự vật, hiện tượng kỳ lạ. Nếu một con người dân có khả năng tư duy
tốt, người này sẽ xử lý những yếu tố nói chung và những yếu tố toán học nói riêng
rất hiệu suất cao.

Footer Page 18 of 145.

Header Page 19 of 145.

10

Tư duy lôgic là loại tư duy tăng trưởng ở tại mức độ cao nhất, chỉ có ở con
người. Đó là loại tư duy mà việc xử lý và xử lý yếu tố nhờ vào những khái niệm; những
quan hệ lôgic, gắn bó ngặt nghèo với nhau và lấy ngôn từ làm phương tiện đi lại.
Theo những tác giả M. Alêcxêep, V. Onhisuc thì Phát triển tư duy lôgic
cho học viên được tiến hành thông qua việc sử dụng đúng chuẩn ngôn từ và
những kí hiệu toán học, những khái niệm cùng với phương pháp suy luận quy nạp,
suy luận suy diễn.
Theo quan điểm của B.A. Ozahecrh thì Tư duy lôgic là loại tư duy
trong số đó yêu cầu chủ thể phải có kĩ năng rút ra những hệ quả từ những tiền đề
cho trước; kĩ năng phân loại những trường hợp riêng không liên quan gì đến nhau và hợp chúng lại; kĩ
năng Dự kiến kết quả rõ ràng bằng lý thuyết, kỹ năng tổng quát những kết quả
đã thu được.
Theo PGS. TS Trần Ngọc Lan thì Tư duy lôgic được đặc trưng bởi kĩ
năng đưa ra những hệ quả từ những tiền đề, kĩ năng phân loại hợp lý những
trường hợp riêng không liên quan gì đến nhau và hợp chúng lại để được những hiện tượng kỳ lạ đang xét, kĩ
năng xác lập lý thuyết một kết quả rõ ràng hoặc tổng quát hóa những kết
quả đã thu được. Trong dạy học toán ở tiểu học, tư duy lôgic được biểu lộ
ở đoạn rút ra những nhận xét từ một số trong những trường hợp rõ ràng, nhìn ra mối liên hệ
giữa kiến thức và kỹ năng cũ và kiến thức và kỹ năng mới ở những lập luận lôgic trong lúc tìm tòi
lời giải một bài toán ở việc xác nhận hoặc bác bỏ một kết quả đã có
Để rèn luyện tư duy logic cho học viên, cạnh bên việc hình thành hệ
thống những khái niệm, giáo viên phải trang bị cho học viên những phép suy luận

để những em biết và luôn luôn có ý thức đặt những vướng mắc tại sao cho từng kết luận
mà những em định rút ra. Như vậy, rèn luyện kĩ năng suy luận cũng như
phương pháp suy luận là một bước rất quan trọng để hình thành tư duy logic
Đặc biệt, tư duy lôgic không thuận tiện và đơn thuần và giản dị hình thành được nên cần rèn
luyện tư duy lôgic cho học viên ngay từ những bậc học thấp để những em có

Footer Page 19 of 145.

Header Page 20 of 145.

11

những kĩ năng, kĩ xảo suy luận hợp lôgic ở những bậc học cao hơn. Rèn luyện tư
duy lôgic cho học viên là một trong những trách nhiệm quan trọng của việc
giảng dạy môn toán trong trường tiểu học nhằm mục đích mục tiêu phát huy tính độc
lập tâm ý và óc thông minh sáng tạo của học viên.
c. Đặc điểm tư duy của học viên tiểu học
Tư duy của học viên tiểu học nhất là học viên đầu cấp là tư duy cụ
thể, mang tính chất chất hình thức, nhờ vào điểm lưu ý bên phía ngoài. Trong quy trình học
tập dần lên những lớp trên thì tư duy cũng dần mang tính chất chất khái quát. Học sinh lớp
4,5 đã hoàn toàn có thể khái quát trên cơ sở phân tích, tổng hợp và trừu tượng hóa đối
với những sự vật, hiện tượng kỳ lạ mà học viên đã có trong vốn tri thức của tớ.
Việc giảm sút yếu tố trực quan, hình tượng đã tạo Đk cho yếu tố ngôn
ngữ, kí hiệu, quy mô trong tư duy của học viên tăng trưởng, làm tiền đề cho
tăng trưởng tư duy ở tại mức độ cao.
d. Suy luận
Suy luận là một dạng tư duy đặc trưng lôi kéo tới những quy trình tích
hợp những thông tin thu được từ từ theo thời hạn và không khí và những
quy trình tạo những suy diễn, từ cái riêng không liên quan gì đến nhau đến cái tổng quát trong trường hợp

suy luận quy nạp, từ cái tổng quát đến cái riêng không liên quan gì đến nhau trong trường hợp suy
luận diễn dịch. Suy luận là tăng cường thông tin có sẵn bằng phương pháp tạo ra
những thông tin mới từ thông tin đã biết.
Nói một cách đơn thuần và giản dị thì suy luận là quy trình tâm ý trong số đó từ
một hoặc nhiều mệnh đề đã có, ta rút ra mệnh đề mới. Những mệnh đề đã có
gọi là những tiền đề của suy luận. Mệnh đề mới được rút ra là kết luận của
suy luận.
Có hai loại phép suy luận thường gặp trong toán học là: phép suy diễn
và phép suy luận nghe có lý (hay suy luận có lý)

Footer Page 20 of 145.

Header Page 21 of 145.

12

* Phép suy diễn là cách suy luận đi từ cái chung đến cái riêng, từ quy tắc
tổng quát vận dụng vào từng trường hợp rõ ràng.
Phép suy diễn luôn cho kết quả uy tín, nếu như nó xuất phát từ
những tiền đề đúng.
VD: Tìm x biết:
x:

=

Ở đây ta suy diễn như sau:
a. Ta đã biết quy tắc chung: Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với
số chia.
b. Áp dụng vào trường hợp rõ ràng của bài toán trên:

x: là số bị chia
là số chia
là thương
c. Ta rút ra kết quả:
x=

×

x=
Bài toán trên được giải bằng một phép suy diễn. Song trong thực tiễn, những
bài toán không riêng gì có đơn thuần và giản dị như vậy mà có những bài toán phải vận dụng liên
tiếp nhiểu phép suy diễn; nghĩa là phải vận dụng tới một chuỗi những phép suy
diễn.
VD: Cho một hình chữ nhật ABCD có chu vi bằng chu vi hình vuông vắn
MNPQ có cạnh dài 8cm. Biết rằng chiều dài của hình chữ nhật hơn chiều
rộng 6cm. Tính diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật đó.

Footer Page 21 of 145.

Header Page 22 of 145.

13

Suy diễn

Trường hợp rõ ràng

Lập luận

Muốn tính chu vi hình

Hình vuông MNPQ có

Chu vi hình vuông vắn

vuông ta lấy độ dài một độ dài cạnh 8cm.

MNPQ là:

cạnh nhân với 4.
Hai số cùng bằng số thứ
ba thì bằng nhau

8 x 4 = 32 (cm)
Chu

vi

hình

vuông

Chu vi hình chữ nhật

MNPQ bằng chu vi hình ABCD bằng 32cm
chữ nhật ABCD
Chu

vi

hình

vuông

MNPQ bằng 32cm
Trong hình chữ nhật,

Tổng của chiều dài và

tổng của chiều dài và

chiều rộng hình chữ

chiều rộng bằng nửa chu

nhật ABCD là:

vi.
Bài toán: Tìm hai số

32: 2 = 16 (cm)
Tổng của chiều dài và

Chiều dài hình chữ

lúc biết tổng và hiệu của chiều rộng hình chữ nhật nhật ABCD là:
chúng
Số lớn =(tổng+hiệu): 2
Số bé = số lớn hiệu

ABCD là 16cm
Hiệu của chiều dài và
chiều rộng là 6cm
Chiều dài là số lớn,

(16 + 6): 2 = 11 (cm)
Chiều rộng hình chữ
nhật ABCD là:
11 6= 5 (cm)

chiều rộng là số bé.
Muốn tính diện tích s quy hoạnh

Hình chữ nhật ABCD

Diện tích hình chữ

hình chữ nhật ta lấy chiều có chiều dài: 11cm; chiều nhật ABCD là:
dài nhân chiều rộng (cùng rộng: 5 cm
cty đo)

Footer Page 22 of 145.

11 x 5 = 55 (cm2)

Header Page 23 of 145.

14

* Suy luận nghe có lý là suy luận không theo quy tắc suy luận tổng
quát nào để từ những tiền đề đã có, rút ra một kết luận đúng chuẩn. Nếu tiền đề
đúng thì kết luận rút ra hoặc đúng hoặc sai.
Trong toán học, suy luận nghe có lý lại được phân phân thành hai loại:
suy luận quy nạp và suy luận tương tự.
Trong suy luận quy nạp, người ta lại phân phân thành hai loại: quy nạp
hoàn toàn và quy nạp không hoàn toàn.
+ Quy nạp hoàn toàn là phép suy luận đi từ việc khảo sát toàn bộ những
trường hợp riêng rồi nhận xét để nêu kết luận chung cho toàn bộ những trường hợp
riêng đó và chỉ cho những trường hợp riêng ấy mà thôi.
+ Quy nạp không hoàn toàn là phép suy luận đi từ một vài trường hợp
riêng để rút ra nhận xét rồi rút ra kết luận chung.
đ. Suy luận logic:
Trong lôgic học người ta ý niệm rằng: Suy luận là quy trình suy
nghĩ để rút ra một mệnh đề từ một hoặc nhiều mệnh đề đã có trước .
Các mệnh đề có trước gọi là tiền đề của suy luận, những mệnh đề mới rút ra
gọi là hệ quả hay kết luận của suy luận.
Một suy luận bất kỳ nói chung có cấu trúc lôgic A B , trong số đó A là
tiên đề, B là kết luận. Cấu trúc lôgic phản ánh phương pháp rút ra kết luận tức là
cách lập luận.
Xét suy luận với cấu trúc lôgic A B , nếu suy luận kéo theo A B
hằng đúng thì suy luận được gọi là suy luận hợp lôgic.
Suy luận hợp logic là suy luận tuân thủ những quy tắc logic. Ngay cả khi
suy luận có những tiền đề và kết luận sai thì nó vẫn hợp logic, nếu nó tuân thủ
những quy tắc logic.

Footer Page 23 of 145.

Header Page 24 of 145.

15

Có tiền đề thứ nhất sai, kết luận cũng sai, nhưng vì tuân thủ toàn bộ những
quy tắc logic nên nó là suy luận hợp logic.
trái lại, dù suy luận có toàn bộ những tiền đề và kết luận đều đúng, nhưng
vi phạm những quy tắc logic thì suy luận đó không hợp logic.
Có những tiền đề và kết luận đều đúng, nhưng không thỏa mãn nhu cầu những quy tắc
logic, nên là suy luận không hợp logic.
Suy luận hợp logic, tức là suy luận tuân thủ những quy tắc logic, đó đó là
loại suy luận trong số đó những tiền đề tạo thành cơ sở khá đầy đủ cho kết luận. Những
suy luận không hợp logic là những suy luận mà tiền đề hoặc không liên quan
đến kết luận (xét về mặt logic); hoặc có liên quan đến, nhưng chưa đủ cơ sở
để rút ra kết luận; hoặc là tổng hợp của toàn bộ hai trường hợp đó.
1.1.2. Quan niệm về lập luận:
1.1.2.1 Lập luận
Theo tác giả Nguyễn Văn Lộc trong Hình thành kĩ năng lập luận có
vị trí căn cứ cho học viên những lớp đầu cấp trường phổ thông cơ sở Việt Nam thông
qua dạy hình học . Lập luận là sắp xếp lí lẽ một cách có khối mạng lưới hệ thống để trình
bày, nhằm mục đích chứng tỏ cho một kết luận về một yếu tố. Các vị trí căn cứ của những
lập luận là những tiên đề, định lí, tính chất, hệ quả, định nghĩa đã biết, những giả
thiết đã cho của bài toán. Kĩ năng lập luận có vị trí căn cứ là kĩ năng xây dựng và
trình diễn có lí lẽ nhờ vào những Đk đã biết thông qua sử dụng những qui tắc,
qui luật logic theo mẫu ở dạng ẩn tàng .
Trong dạy học môn Toán, hoàn toàn có thể sử dụng lập luận để: chứng tỏ định
lí, công thức; so sánh, nhận ra sự giống nhau và rất khác nhau Một trong những phương pháp
xử lý và xử lý cùng một yếu tố; giải bài toán theo những phương pháp rất khác nhau với suy
luận ngặt nghèo. Để thực thi những lập luận này, HS phải hiểu được cơ sở của

những lập luận đó. Đó là những phép suy luận logic, là những khái niệm, quy

Footer Page 24 of 145.

Header Page 25 of 145.

16

tắc, những công thức, những định lí đã được học và những Đk đã cho
trong giả thuyết của bài toán.
Trong dạy học Toán ở những lớp cấp Tiểu học, việc rút ra kết luận bằng
những lập luận nhờ vào cơ sở vận dụng những quy tắc theo mẫu. Các vị trí căn cứ của
lập luận là những định nghĩa, tính chất, khái niệm, những giả thiết đã cho của bài
toán. Như vậy, lập luận là xây dựng và trình diễn lí lẽ nhờ vào những Đk
đã biết thông qua việc sử dụng những quy tắc, quy luật theo mẫu.
Quy tắc của lập luận: luận đề phải nhất quán; luận cứ phải đúng; luận
chứng phải hợp logic.
VD: Một bạn học viên viết liên tục những số tự nhiên từ là 1 đến 21 thành
một số trong những rất rộng. Hỏi nên phải có bao nhiêu chữ số để viết số đó?
Nhận xét:
Kiến thức học viên đã được trang bị:
+ Số số hạng = (số cuối số đầu): khoảng chừng cách + 1
+ Các số tự nhiên liên tục có tầm khoảng chừng cách bằng 1
+ Từ 1 9: là những số tự nhiên có một chữ số
+ Từ 10 99: là những số tự nhiên có hai chữ số
Từ những kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, HS suy luận từng bước và có những
lập luận sau:
Từ 1 9 có số những số là: (9 1): 1 + 1 = 9 (số)
Các số từ là 1 9 là những số có một chữ số.Vậy có số chữ số là: 9 x 1 = 9 (chữ số)

Từ 10 21 có số những số là: (21 10): 1 + 1 = 12 (số)
Các số từ 10 21 là những số có 2 chữ số. Có số chữ số là: 2×12=24 (chữ số)
Vậy để viết số gồm những số tự nhiên liên tục từ là 1 21 cần số chữ số là:
9 + 24 = 33 (chữ số)
1.1.2.2. Lập luận logic trong dạy học toán
a. Quan niệm về lập luận logic

Footer Page 25 of 145.

Tài liệu liên quan

Hình thành và tăng trưởng khả năng trí tuệ chung cho học viên THPT thông qua giảng dạy ngôn từ lập trình Pascal 55 2 5

Hình thành và tăng trưởng khả năng trí tuệ chung cho học viên THPT qua giảng dạy ngôn từ lập trình pascal 56 792 7

Hình thành và tăng trưởng khả năng trí tuệ chung cho học viên THPT qua giảng dạy ngôn từ lập trình pascal 23 674 1

Tài liệu Phát triển khả năng lãnh đạo bằng phương pháp học bạn doc 6 341 0

Tài liệu Phát triển khả năng lãnh đạo bằng phương pháp học bạn pdf 6 462 0

Phát triển khả năng lãnh đạo bằng phương pháp học bạn pptx 6 440 0

Phát triển khả năng lãnh đạo bằng phương pháp học bạn docx 10 474 0

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CHO HỌC SINH THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC CHưƠNG TRÌNH HÓA VÔ CƠ LỚP 10 Ở TRưỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 152 524 2

Phát triển khả năng tư duy logic cho học viên thông qua bài tập phần hoá học hữu cơ lớp 12 trường trung học phổ thông 13 501 2

Phát triển khả năng khái quát hóa cho học viên qua những sự kiện trong dạy học phần 5 di truyền sinh học 12 trung học phổ thông 13 435 2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xem thêm: Khóa Học Rabbitmq Những Điều Cần Biết Về Rabbitmq

(1.74 MB 128 trang) Phát triển khả năng lập luận logic cho học viên lớp 5 trong dạy học toán về tỉ số

4136

Clip Các biểu lộ của khả năng tư duy và lập luận toán học ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Các biểu lộ của khả năng tư duy và lập luận toán học tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Các biểu lộ của khả năng tư duy và lập luận toán học miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Các biểu lộ của khả năng tư duy và lập luận toán học miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Các biểu lộ của khả năng tư duy và lập luận toán học

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Các biểu lộ của khả năng tư duy và lập luận toán học vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Các #biểu #hiện #của #năng #lực #tư #duy #và #lập #luận #toán #học