Thủ Thuật Hướng dẫn Bộ NST của giao tử là gì Mới nhất 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Bộ NST của giao tử là gì Mới nhất được Update vào lúc : 2022-12-29 08:54:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bộ NST của giao tử là gì được Update vào lúc : 2022-12-29 08:54:07 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

I. GIẢM PHÂN
1. Khái niệm
2. Diến biến quy trình giảm phân
3. Ý nghĩa của giảm phân
II. CƠ CHẾ PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH
1. Hình thành giao tử
2. Thụ tinh
II. CÔNG THỨC VÀ BÀI TẬP
1. Xác định số NST, số cromatit, số tâm động trong một tế bào qua những kì của giảm phân
2. Xác định số giao tử được sinh ra trong giảm phân
3. Số nhiễm sắc thể môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên phục vụ cho giảm phân
4. Tính số giao tử và số hợp tử được hình thành
6. Tính số loại giao tử và hợp tử rất rất khác nhau về nguồn gốc và cấu trúc NST
7. Xác định số thoi phân bào xuất hiện và bị phá hủy trong quy trình phân bào

I. GIẢM PHÂN

1. Khái niệm

– Khác với nguyên phân, giảm phân là quy trình phân bào chỉ xẩy ra ở những tế bào sinh dục chín (tế bào sinh tinh và sinh trứng), kết quả của giảm phân là tạo ra những giao tử (tinh trùng hoặc trứng) mang một nửa bộ nhiễm sắc thế của tế bào mẹ ban đầu.

– Với khung hình lưỡng bội (2n), tế bào sinh dục giảm phân thông thường thì sẽ tạo ra giao tử có bộ NST đơn bội n

– Với trường hợp khung hình đa bội (4n) giảm phân binh thường sẽ tạo ra giao tử có bộ NST (2n)

– Với khung hình đa bội lẻ thường bất thụ và không tạo ra giao tử.

2. Diến biến quy trình giảm phân

Quá trình giảm phân điễn ra ra làm thế nào để những tế bao ban đầu tạo ra hai tế bào con mang một nửa bộ NST của tế bào mẹ ban đầu?

Quá trình giảm phân được phân thành hai quy trình liên tục nhau là giảm phân I và giảm phân II. Diến biến của từng kì, sự biến hóa số lượng và trạng thái NST trong những kì của quy trình giảm phân được mô tả bởi bảng sau

Bảng: Mô tả diễn biến của quy trình giảm phân trong tế bào

Kì trung gian I: ADN nhân đôi ở pha S, pha G 2 tế bào sẵn sàng sẵn sàng những chất thiết yếu cho quy trình phân bào. Kết thúc kì trung gian tế bào có bộ NST 2n kép.

Giảm phân 1

Hình minh họa

Kì đầu 1

NST kép khởi đầu đóng xoắn, co ngắn.

Các cặp NST thể kép trong cặp tương tự bắt cặp theo chiều dọc, tiếp phù thích phù thích hợp với nhau và trao đổi chéo xẩy ra giữa hai cromatit không cùng chị em.

Cuối kì đầu hai NST kép tách nhau ra.

Màng nhân và nhân con tiêu biến

Kì giữa 1

NST tiếp tục co xoắn cực lớn, NST có hình thái đặc trưng cho loài

Thoi vô sắc đính vào tâm động ở một bên của NST.

Các cặp NST tương tự triệu tập và thành 2hàngở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Kì sau 1

Cáccặp NST képtương đồng di tán độc lập về hai cực của tế bào và chúng phân li độc lập với nhau.

Kì cuối 1

Sau khi di tán về hai cực của tế bào NST khởi đầu dãn xoắn, màng nhân và nhân con hình thành

Thoi vô sắc tiêu biến, màng nhân và nhân con xuất hiện

Kết quả

Từ 1 tế bào mẹ có 2n NST kép sinh ra 2 tế bào con có bộ NST n kép

Kì trung gian II:Sau khi kết thúc giảm phân tế bào con tiếp tục đi vào giảm phân 2 màkhông nhân đôiNST. Trong tế bào có n NST kép

Giảm phân 2

Hình minh họa

Kì đầu 2

NST khởi đầu đóng xoắn

Màng nhân và nhân con tiêu biến

Thoi vô sắc xuất hiện

Kì giữa 2

NST kép co xoắn cực lớn và triệu tập 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

Thoi vô sắc dính vào 2 phía của NST kép

Kì sau 2

NST tách nhau tại tâm động trượt trên thoi vô sắc di tán về hai cực tế bào.

Kì cuối 2

NST dãn xoắn. Màng nhân và nhân con xuất hiện, màng tế bào hình thành. Tạo ra hai tế bào con.

Kết quả

Từ 1 tế bào có n NST kép tạo ra 2 tế bào mang bộ NST n đơn

=> Kết quả của toàn bộ quy trình giảm phân: Từ 1 tế bào mẹ có 2n NST kép tạo ra 4 tế bào con có bộ NST n đơn.

3. Ý nghĩa của giảm phân

– Nhờ sự phân li độc lập, tổng hợp tự do của những NST, hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ trao đổi đoạn và hoán vị gen đã tạo ra tính phong phú và phong phú cho giao tử, từ đó xuất hiện những biến dị tổng hợp ở thế hệ sau.

II. CƠ CHẾ PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH

1. Hình thành giao tử

Ở giới đực:

– Mỗi tế bào sinh tinh giảm phân tạo thành 4 tế bào con và cả 4 tế bào đều biến hóa thành 4 giao tử đực mang bộ NST đơn bội n.

– Nếu Không xẩy ra hoán vị gen thì 1 tế bào sinh tinh giảm phân thông thường sẽ tạo ra 4 tinh trùng trong số đó có 2 loại tinh trùng có kiểu gen rất rất khác nhau.

– Nếu xẩy ra hoán vị gen thì 1 tế bào sẽ tạo ra 4 loại tinh trùng có kiểu gen rất rất khác nhau.

Ở giới cái:

– Mỗi tế bào sinh trứng giảm phân tạo 4 tế bào con và luôn chỉ có một tế bào biến hóa thành 1 giao tử cái mang bộ NST đơn bội (1 tế bào trứng (n)) và 3 thể khuynh hướng (n)

=> Sơ đồ phát sinh giao tử

2. Thụ tinh

– Khi thụ tinh 1 giao tử đực kết phù thích phù thích hợp với cùng 1 giao tử cái hình thành 1 hợp tử, trong quy trình này bộ NST của giao tử đực và bộ NST của giao tử cái hợp nhất với nhau tạo thành bộ NST của hợp tử (n + n = 2n).

=> Mối quan hệ nguyên phân Giảm phân – thụ tinh

II. CÔNG THỨC VÀ BÀI TẬP

1. Xác định số NST, số cromatit, số tâm động trong một tế bào qua những kì của giảm phân

Vận dụng những hiểu biết về biến hóa hình thái và số lượng của NST trong quy trình giảm phân ta hoàn toàn hoàn toàn có thể xác lập bảng sau:

Bảng 1: Xác định những số lượng NST, số cromatit, số tâm động trong tế bào qua những kì của giảm phân

NST đơn

NST kép

Số Cromatit

Tâm động

Trung gian

0

2n

4n

2n

Giảm phân I

Kì Đầu I

0

2n

4n

2n

Kì Giữa I

0

2n

4n

2n

Kì Sau I

0

2n

4n

2n

Kì Cuối I

0

n

2n

n

Trung gian

0

n

2n

n

Giảm phân II

Kì Đầu II

0

n

2n

n

Kì Giữa II

0

n

2n

n

Kì Sau II

2n

0

0

2n

Kì Cuối II

n

0

0

n

– Cách giải:

  Xác định được những tế bào sinh dục đang ở kì nào của quy trình giảm phân
  Áp dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng trong bảng 1 để xác lập đúng số lượng thành phần có trong tế bào.

– Ví dụ:Một tế bào sinh dục 2n = 6. Xác định số lượng và trạng thái NST ở kỳ giữa giảm phân 1 và giảm phân 2?

Hướng dẫn giải:

– Kỳ giữa 1: 2n = 6 (kép)

– Kỳ giữa 2: 2n = 3 (kép)

2. Xác định số giao tử được sinh ra trong giảm phân

– Giả sử có A tế bào sinh dục sơ khai, qua k đợt nguyên phân (vùng sinh sản)

  : 1 tế bào sinh dục chín 4 tinh trùng (n) =>A*2ktế bào sinh dục chín 4*A*2k
  : 1 tế bào sinh dục chín 1 trứng và 3 thể cực (n) =>A*2ktế bào sinh dục chínA*2k trứng và 3*A*2kthể cực

Chú ý:

  Nếu tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân k lần thì tế bào mẹ ban đầu tạo ra 2k số tế bào sinh tinh/ sinh trứng được sinh ra, tiếp Từ đó mới vận dụng công thức trên:
  Cần phân biệt tế bào sinh dục sơ khai và tế bào sinh dục chín (sinh tinh/ sinh trứng)
  Tế bào sinh dục sơ khai là tế bào hoàn toàn hoàn toàn có thể nguyên phân để tạo ra tế bào sinh tinh/ sinh trứng; tế bào này sẽ không còn hề trực tiếp tạo ra giao tử
  Tế bào sinh tinh/ sinh trứng là tế bào duy nhất hoàn toàn hoàn toàn có thể giảm phân tạo giao tử (tinh trùng/ trứng)

Mối quan hệ của chúng được màn màn biểu diễn bằng sơ đồ sau:

Cách giải:

– Bước 1: Xác định số tế bào sinh dục đó là tế bào sinh tinh hay tế bào sinh trứng

– Bước 2: Tính số tế bào sinh dục chín tham gia vào quy trình giảm phân

  Nếulà a tế bào sinh dục cái thì tạo ra tạo ra a tế bào trứng và 3a thể khuynh hướng
  Nếu là a tế bào sinh tinh trải qua giảm phân thì tạo ra 4a tinh trùng

– Bước 3: Tính số giao tử được tạo ra trong quy trình giảm phân

Ví dụ: 1 TB sinh dục sơ khai đực và 1 TB sinh dục sơ khai cái đều nguyên phân liên tục 5 lần. Các TB con đều chuyển sang vùng sinh trưởng và qua vùng chín giảm phân thông thường. Xác định số lượng giao tử đực và cái được tạo thành?

Hướng dẫn giải

– Số tế bào sinh tinh/ sinh trứng được tạo ra từ là một trong tế bào sơ khai ban đầu là: 25 = 32

– Các tế bào đều giảm phân thông thường nên ta có:

  Số TB trứng là: 32
  Số tinh trùng là: 32 x 4 = 128

3. Số nhiễm sắc thể môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên phục vụ cho giảm phân

a. Số NST môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên phục vụ cho a tế bào sinh giao tử giảm phân tạo giao tử: a.2n

b. Số NST môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên phục vụ cho toàn bộ quy trình phát sinh giao tử từ a tế bào sinh dục sơ khai

Giả sử có A tế bào sinh dưỡng sơ khai nguyên phân k đợt Số tế bào con = A*2k

Số NST mtcc cho quy trình nguyên phân: 2n*A*2k- 2n*A = 2n*A(2k- 1)

Giả sử A.2ktế bào tham gia tạo giao tử Số NST mtcc cho quá trìnhtạo giao tử (giảm phân):2n*A*2k

=> Tổng NST mtcc cho toàn bộ hai quy trình là =2n*A(2k- 1) +2n*A*2k= 2n*A(2*2k- 1) = 2n*A(2k+1 1)

Ví dụ: Ở ruồi giấm có bộ NST lưỡng bội 2n = 8. Xét ba tế bào sinh dục sơ khai ở vùng sinh sản đều nguyên phân liên tục 9 đợt. 1,5625% tế bào con trải qua giảm phân. Xác định số NST đơn môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên nên phải phục vụ cho quy trình giảm phân là:

Hướng dẫn giải:

Bộ NST của loài có 2n = 8

3 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân 9 đợt tạo ra 3*29= 1536 tế bào con

Số tế bào tham gia giảm phân là 1536 * 0,015625 = 24 tế bào

Số NST đơn môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên phục vụ cho giảm phân là: 24*8 = 192 NST ( đơn )

4. Tính số giao tử và số hợp tử được hình thành

a. Tính số giao tử hình thành

– 1 tb sinh tinh 4 tinh trùng (giao tử)

– Số tinh trùng X hình thành = Số tinh trùng Y hình thành

-1 tb sinh trứng 1 trứng (giao tử )

– Số thể khuynh hướng = Số tế bào sinh trứng * 3

Ví dụ 1:Một tê bào sinh dục sơ khai (2n = 8) nguyên phân 4 lần liên tục. Các tế bào con sinh ra đều tham gia giảm phân tạo tinh trùng.

a) Xác định số tinh trùng tạo ra?

b) Số nhiễm sắc thể có trong những tinh trùng là bao nhiêu?

Giải:

a) Ta có một tb sinh dục, nguyên phân 4 đợt

Số tế bào con = 24= 16 (tb sinh tinh)

1 tb sinh tinh 4 tinh trùng

16 tb sinh tinh 16.4 =64

b) TB sinh dục (2n)

– TB sinh tinh (2n)GP(rightarrow) tinh trùng (n)

=> Vậy NST (tinh trùng) = 64.4 = 256 (NST)

b.Tính số hợp tử tạo ra

– Số hợp tử = Số tinh trùng thụ tinh = Số trứng thụ tinh

– Số hợp tử XX = Số tinh trùng X thụ tinh

– Số hợp tử XY = Số tinh trùng Y thụ tinh

c.Tính hiệu suất thụ tinh

– Tỉ lệ thụ tinh của tinh trùng = Số tinh trùng thụ tinh/Tổng số tinh trùng hình thành

– Tỉ lệ thụ tinh của trứng = Số trứng thụ tinh/Tổng số trứng hình thành

Ví dụ: Tính số tế bào sinh tinh và số tế bào sinh trứng thiết yếu để tạo ra 1000 hợp tử. Biết hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 50%, của trứng là 80%.

Hướng dẫn:

– Để tạo ra 1000 hợp tử cần:

  1000 tinh trùng được thụ tinh
  1000 trứng được thụ tinh

– Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 50% nên số tinh trùng tham gia thụ tinh là 2000; số tế bào sinh tinh tham gia giảm phân là 2000/4 = 500 (tế bào)

– Hiệu suất thụ tinh của trứng là 80% nên số trứng tham gia thụ tinh là (tế bào); số tế bào sinh trứng tham gia giảm phân là 1250 (tế bào)

Ví dụ 2:Một tế bào sinh dục cái (2n = 6) nguyên phân liên tục 5 lần tạo ra những tế bào con. Biết những tế bào con đều tham gia thụ tinh nhưng chỉ tạo ra 10 hợp tử.

a) Xác định số trứng tạo ra?

b) Xác định hiệu suất thụ tinh của trứng?

c) Xác định số NST tiêu biến cùng thể cực?

Hướng dẫn giải:

a) 1 tế bào sinh dục n/p.. 5 đợt

Số tb con tạo ra: 25= 32 (tb sinh trứng)

– 1 tế bào sinh trứng tạo ra1 trứng (n) và 3 thể cực (tiêu biến) (n)

Vậy số trứng tạo ra: 32 (trứng)

b)

Ta có:

Vậy

c) Ta có số thể cực = 32.3 = 96

Số NST thể cực = 96.3 = 288 (NST)

Ví dụ 3:Một tế bào sinh dục đực của ruồi giấm trải qua nguyên phân 6 lần liên tục ở vùng sinh sản, tiếp Từ đó qua vùng sinh trưởng rồi qua vùng chín để giảm phân tạo ra phân tử. Xác định số NST môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên phục vụ cho quy trình giảm phân nói trên?

Giải:

– Số NST mtcc cho NP (vùng sinh sản): 2n(2k- 1) = 8(26- 1) = 504

– Số NST mtcc cho GP (vùng chín):2n*2k=8*26= 8*64 = 512

2n = 8

Vậy NST mtcc = 504 + 512 = 1016 (NST)

6. Tính số loại giao tử và hợp tử rất rất khác nhau về nguồn gốc và cấu trúc NST

a.Số loại giao tử rất rất khác nhau về nguồn gốc và cấu trúc NST

– Nếu không hề tiếp hợp và trao đổi chéo: Số loại giao tử = 2n (n = Số cặp NST tương tự)

– Nếu có tiếp hợp và trao đổi chéo: Số kiểu giao tử = 2n+m(m = Số cặp NST có trao đổi đoạn)

b.Số loại hợp tử:

– Số loại hợp tử = Số loại giao tử x Số loại giao tử

c.Số loại giao tử chứa NST của cha hoặc mẹ và số loại hợp tử được di truyền NST từ ông bà (không hề trao đổi đoạn)

– Số loại giao tử chứa a NST có nguồn gốc từ cha (a n):(C_n^a = fracn!a!(n – a)!)

– Số loại giao tử chứa b NST có nguồn gốc từ mẹ (b n):(C_n^b= fracn!b!(n – b)!)

– Số loại hợp tử được di truyền a NST từ ông nội là số kiểu tổng hợp giữa nhiều chủng loại giao tử chứa a NST của cha với toàn bộ nhiều chủng loại giao tử cái: (fracn!a!(n – a)!.2n = C_n^a.2n)

– Số loại hợp tử được di truyền b NST từ bà ngoại là số kiểu tổng hợp giữa nhiều chủng loại giao tử chứa b NST của mẹ với toàn bộ nhiều chủng loại giao tử đực: (fracn!b!(n – b)!.2n = C_n^b.2n)

– Số loại hợp tử được di truyền a NST từ ông nội và b NST từ bà ngoại là số kiểu tổng hợp giữa nhiều chủng loại giao tử đực chứa a NST của cha với nhiều chủng loại giao tử cái chứa b NST của mẹ:(fracn!a!(n – a)! . fracn!b!(n – b)! = C_n^a.C_n^b)

7. Xác định số thoi phân bào xuất hiện và bị phá hủy trong quy trình phân bào

Mỗi tế bào sinh tinh và sinh trứng qua hai lần phân bào của giảm phân xuất hiện (phá hủy) 3 thoi vô sắc (1 thoi vô sắc lần phân bào 1 và 2 thoi vô sắc lần phân bào 2)

=> a tế bào giảm phân thì sẽ xuất hiện hoặc bị phá hủy 3a thoi vô sắc.

Ví dụ: Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n = 12. Xét 5 tế bào sinh dục sơ khai ở vùng sinh sản đều nguyên phân liên tục 4 đợt. Tất cả những tế bào con đều tham gia giám phân tạo giao tử. Tính số thoi vô sắc xuất hiện và bị phá hủy trong quy trình giảm phân những tế bào nói trên.

– Số tế bào sinh tinh hoặc sinh trứng được tạo ra là: 5*24 = 80 tế bào

– Số thoi vô sắc được hình thành và phá hủy là: 3*80 = 2400 thoi

Reply

1

0

Chia sẻ

Share Link Tải Bộ NST của giao tử là gì miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bộ NST của giao tử là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Bộ NST của giao tử là gì Free.

Thảo Luận vướng mắc về Bộ NST của giao tử là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Bộ NST của giao tử là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Bộ #NST #của #giao #tử #là #gì

4404

Clip Bộ NST của giao tử là gì Mới nhất ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bộ NST của giao tử là gì Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Bộ NST của giao tử là gì Mới nhất miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Bộ NST của giao tử là gì Mới nhất miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Bộ NST của giao tử là gì Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bộ NST của giao tử là gì Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bộ #NST #của #giao #tử #là #gì #Mới #nhất