Mẹo về Biện pháp nào không đúng với việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở vùng đồng bằng của việt nam Đầy đủ 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Biện pháp nào không đúng với việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở vùng đồng bằng của việt nam Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-03-30 22:42:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Biện pháp nào không đúng với việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở vùng đồng bằng của việt nam Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Biện pháp nào không đúng với việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở vùng đồng bằng của việt nam được Update vào lúc : 2022-03-30 22:41:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trắc nghiệm bài 14 địa lí 12. Hệ thống bài tập, vướng mắc trắc nghiệm về những nội dung trong SGK địa lí từ trang 58 đến 61. Các vướng mắc trắc nghiệm xoay quanh yếu tố Sử dụng và bảo vệ tài nguyên vạn vật vạn vật thiên nhiên: sinh vật, tài nguyên đất và nhiều chủng loại tài nguyên khác. Bài tập Câu hỏi trắc nghiệm được sắp xếp theo nội dung logic như trong SGK địa lí 12, có đáp án.

Trắc nghiệm bài 14 địa lí 12 phần 1. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên sinh vật

a. Tài nguyên rừng

* Câu hỏi nhận ra:

Câu 1: Đây là giải pháp quan trọng
nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ rừng đặc dụng của việt nam

A. Trồng rừng trên đất trống
đồi trọc.

B. Bảo vệ cảnh sắc và phong phú
sinh học ở những vườn vương quốc, những khu bảo tồn.

C. Đảm bảo duy trì tăng trưởng
diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh và chất lượng rừng.

D. Có kế hoạch, giải pháp bảo
vệ và nuôi dưỡng rừng hiện có.

Câu 2: Đây là giải pháp quan trọng
nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ rừng phòng hộ của việt nam

A. Bảo vệ, nuôi dưỡng rừng hiện
có, trồng rừng trên đất trống, đồi trọc.

B. Bảo vệ cảnh sắc và phong phú
sinh học.

C. Đảm bảo duy trì tăng trưởng
diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh và chất lượng rừng.

D. Nâng cao độ che phủ rừng
lên 45-50%, vùng núi dốc 70-80%.

Câu 3: Đây là giải pháp quan trọng
nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ rừng sản xuất của việt nam

A. Bảo vệ, nuôi dưỡng rừng
hiện có, trồng rừng trên đất trống, đồi trọc.

B. Bảo vệ cảnh sắc và phong phú
sinh học.

C. Đảm bảo duy trì tăng trưởng
diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh và chất lượng rừng.

D. Nâng cao độ che phủ rừng
lên 45-50%, vùng núi dốc 70-80%.

Câu 4: Biểu hiện nào đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết tài
nguyên rừng của việt nam bị suy giảm?

A. Diện tích rừng ngày càng thu hẹp.                                       

B. Độ che phủ rừng giảm
mạnh.

C. Phần lớn là rừng nghèo và rừng
mới phục hồi.                    

D. Diện tích rừng tự
nhiên ít.

Câu 5: Đây là giải pháp quan trọng
nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ tài nguyên nước ở việt nam

A. Sử dụng hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí ngân sách, phòng chống ô nhiễm.

B. Quản lí ngặt nghèo việc
khai thác, tránh tiêu tốn tiêu tốn lãng phí và phòng chống ô nhiễm môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

C. Cần bảo tồn, tôn tạo giá
trị nguồn tài nguyên, tránh gây ô nhiễm.

D. Khai thác, sử dụng hợp lý
và bền vững.

Câu 6: Đâu không phải là hệ quả tất yếu của việc khai thác rừng bừa bãi ở nước
ta lúc bấy giờ?

A. Đất đai
bị xói mòn, rửa trôi.                                              

B. Đất nông nghiệp ngày
càng mở rộng.

C. Sự suy giảm tài nguyên rừng.

D. Mực nước ngầm bị hạ
thấp.

b. Đa dạng sinh học

Câu 7: Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ sự phong phú sinh
học ở việt nam

A. Giao đất, giao rừng cho những người dân dân dân.

B. Xây dựng và mở rộng khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống
vườn vương quốc, những khu bảo tồn vạn vật vạn vật thiên nhiên.

C. Tăng cường bảo vệ rừng và
tăng cường việc trồng rừng.

D. Bảo vệ cảnh sắc và phong phú
sinh học ở những vườn vương quốc, những khu bảo tồn.

Câu 8 (TH): Đâu không phải là giải pháp
quan trọng nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ sự phong phú sinh học ở việt nam?

A. Ban hành Sách đỏ Việt Nam để bảo vệ những nguồn gen động, thực vật quý và hiếm.

B. Xây dựng và mở rộng khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống
vườn vương quốc, những khu bảo tồn vạn vật vạn vật thiên nhiên.

C. Tăng cường bảo vệ rừng và đẩy
mạnh việc trồng rừng.

D. Quy định việc khai thác để
đảm bảo sử dụng lâu dài những nguồn lợi sinh vật.

Câu 9: Đâu không phải là nguyên nhân làm suy giảm
sự phong phú sinh học ở việt nam?

A. Tác động của con người làm thu hẹp diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh rừng tự nhiên.

B. Sự
khai thức tài nguyên sinh vật một cách quá mức cần thiết thiết yếu.

C. Do
rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn hoang mạc hóa ngày càng tăng.

D. Tình
trạng ô nhiễm môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên nước, nhất là vùng cửa sông và ven bờ biển.

Câu 10: Loài có
số lượng suy tụt giảm khá nhanh gọn nhất ở việt nam lúc bấy giờ là

A. thú.                        

B. chim.                      

C. cá.                          

D. bò sát lưỡng cư.

Câu 11: Mục tiêu phát hành Sách đỏ Việt
Nam là

A. đảm bảo sử dụng lâu dài những nguồn lợi sinh vật.

B. kiểm kê những loài động, thực
vật theo thời hạn

C. bảo vệ những nguồn gen động,
thực vật quý và hiếm khỏi rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn tuyệt chủng.

D. bảo tồn những loài động, thực
vật quý và hiếm.

Trắc nghiệm bài 14 địa lí 12 phần 2. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất

Câu 1 (NB): Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ tài nguyên đất ở
vùng đồi núi việt nam

A. Quản lí ngặt nghèo và có kế hoạch mở rộng diện
tích đất nông nghiệp.

B. Thâm
canh, nâng cao hiệu suất cao sử dụng đất; chống thoái hóa, bạc màu.

C. Áp dụng tổng thể những biện
pháp thủy lợi: làm ruộng bậc thang, đào hố vảy cá…

D. Bón phân, tái tạo đất thích hợp, chống ô nhiễm
tài nguyên đất.

Câu 2: Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ tài nguyên đất ở
vùng đồng bằng việt nam

A. Bảo vệ rừng và đất rừng, tổ chức triển khai triển khai định canh, định
cư.

B. Thâm
canh, nâng cao hiệu suất cao sử dụng đất.

C. Áp dụng tổng thể những giải pháp thủy lợi: làm ruộng bậc thang, đào hố
vảy cá…

D. Áp dụng hình thức canh tác nông – lâm phối hợp.

Câu 3: Trong
tình hình sử dụng tài nguyên rừng, diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh rừng lúc bấy giờ của việt nam hầu hết

A. rừng trồng.

B. rừng đặc dụng.

C. rừng mới phục hồi.

D. rừng ngập mặn.

Câu 4: Giải pháp hữu hiệu để chống xói mòn đất ở vùng đồi núi của việt nam là

A. tăng cường việc trồng cây lương thực.

B. vận dụng
tổng thể những giải pháp nông – lâm phối hợp.

C. đẩy
mạnh tăng trưởng quy mô kinh tế tài chính tài chính trang trại.

D. vận dụng
tổng thể những giải pháp thủy lợi, canh tác.

Câu 5: Giải
pháp hữu hiệu để tái tạo đất trống, đồi trọc ở vùng đồi núi của việt nam là

A. tăng cường việc trồng cây lương thực.

B. vận dụng
tổng thể những giải pháp nông – lâm phối hợp.

C. tăng cường tăng trưởng
quy mô kinh tế tài chính tài chính trang trại.

D. vận dụng tổng thể những
giải pháp thủy lợi, canh tác.

Câu 6: Tài
nguyên đất ở việt nam gồm 2 loại hầu hết là

A. đất phù sa và đất xám bạc màu.

B. đất phù sa và đất
feralit.

C. đất đỏ bazan và đất
cát pha.

D. đất
đỏ bazan và đất xám bạc màu.

Câu 7: Giải
pháp quan trọng nhất riêng với yếu tố sử dụng đất nông nghiệp ở vùng đồng bằng của
việt nam là

A. tăng cường thâm canh, tăng vụ.

B. quy đổi cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai cây
trồng, vật nuôi.

C. khai hoang mở rộng diện
tích.

D. vận dụng tổng thể những
giải pháp thủy lợi, canh tác.

Câu 8 (TH): Biện pháp nào không đúng với
việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở vùng trung du và miền núi việt nam?

A. Bảo vệ rừng và đất rừng, tổ chức triển khai triển khai định canh, định
cư.

B. Thâm
canh, nâng cao hiệu suất cao sử dụng đất.

C. Áp dụng tổng thể những giải pháp thủy lợi: làm ruộng bậc thang, đào hố
vảy cá…

D. Áp dụng hình thức canh tác nông – lâm phối hợp.

Câu 9: Nguyên nhân làm cho diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đất trống, đồi trọc của việt nam trong những
năm mới tết đến tết đến mới gần đây tụt giảm

A. Do chủ trương toàn dân tăng cường bảo vệ và trồng rừng.                                                

B. Quản lí ngặt nghèo đất đai.

C. Khai hoang mở rộng diện
tích.                                         

D. Tăng cường công tác thao tác thao tác
thủy lợi.

Câu 10: Biện
pháp nào không đúng với việc sử dụng
và bảo vệ tài nguyên đất ở vùng đồng bằng của việt nam?

A. Quản lí ngặt nghèo và có kế hoạch mở rộng diện
tích đất nông nghiệp.

B. Thâm
canh, nâng cao hiệu suất cao sử dụng đất; chống thoái hóa, bạc màu.

C. Áp dụng tổng thể những giải pháp thủy lợi: làm ruộng bậc thang, đào hố vảy
cá…

D. Bón phân, tái tạo đất thích hợp, chống ô nhiễm
tài nguyên đất.

Câu 11: Nhận định
nào không
đúng
với tình hình sử dụng tài nguyên đất ở việt nam?

A. Diện tích đất nông nghiệp trung bình đầu người thấp,
khoảng chừng chừng 0,1 ha.

B. Diện
tích đất trống, đồi trọc ở việt nam có Xu thế tụt giảm.

C. Diện
tích đất thổ cư và chuyên dùng có Xu thế ngày càng giảm.

D. Khả
năng mở rộng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đất nông nghiệp ở vùng đồng bằng không nhiều nếu không muốn nói là rất ít nếu không thích nói là rất ít.

Câu 12: Nguyên
nhân cơ bản làm suy giảm những nguồn tài nguyên vạn vật vạn vật thiên nhiên của việt nam là

A. do nhu
cầu tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính.                               

B. do trình độ công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng lỗi thời.

C. do việc khai thác bừa bãi.                                     

D. do ngân sách khai thác lớn.

Câu 13: Với trình độ tăng trưởng kinh
tế của việt nam lúc bấy giờ, loại tài nguyên có vị trí quan trọng là

A. Đất.           

B. Khí hậu.                             

C. Khoáng sản.                      

D. Sinh vật.

Trắc nghiệm bài 14 địa lí 12 phần 3. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên khác

Câu 1: Đây là giải pháp quan trọng nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ tài nguyên tài nguyên ở việt nam

A. Sử dụng hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí ngân sách, phòng chống ô nhiễm.

B. Quản lí ngặt nghèo việc khai
thác, tránh tiêu tốn tiêu tốn lãng phí và phòng chống ô nhiễm môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

C. Cần bảo tồn, tôn tạo giá
trị nguồn tài nguyên, tránh gây ô nhiễm.

D. Khai thác, sử dụng hợp lý
và bền vững.

Câu 2: Đây là giải pháp quan trọng
nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ tài nguyên du lịch ở việt nam

A. Sử dụng hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí ngân sách, phòng chống ô nhiễm.

B. Quản lí ngặt nghèo việc
khai thác, tránh tiêu tốn tiêu tốn lãng phí và phòng chống ô nhiễm môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

C. Cần bảo tồn, tôn tạo giá trị
nguồn tài nguyên, tránh gây ô nhiễm.

D. Khai thác, sử dụng hợp lý
và bền vững.

Câu 3: Vấn đề
khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên vạn vật vạn vật thiên nhiên của việt nam lúc bấy giờ có mối
quan hệ mật thiết với

A. trình độ tăng trưởng khoa học kĩ thuật.                    

B. vận tốc ngày càng tăng dân số.

C. vận tốc tăng trưởng
kinh tế tài chính tài chính.                                               

D. quy trình đô thị hóa.

Trắc nghiệm bài 14 địa lí 12 phần 4. Câu hỏi trắc nghiệm bài 14 địa lí 12 phần Sử dụng Atlat ĐLVN và bảng số liệu

Câu 1 (VDT): Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 12), cho biết thêm thêm thêm thêm
vườn vương quốc Kon Ka Kinh thuộc ranh giới hành chính tỉnh (thành phố) nào của
việt nam?

A. Quảng Bình.                   

B. Quảng Nam.

C. Kon Tum.

D. Gia Lai.

Câu 2: Dựa vào
bảng số liệu về diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh rừng của việt nam qua một số trong những trong trong năm. (Đơn
vị : triệu ha)

Năm 1943 1975 1983 1990 1999 2005 Tổng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh rừng 14,3 9,6 7,2 9,2 10,9 12,7 Rừng tự nhiên 14,3 9,5 6,8 8,4 9,4 10,2 Rừng trồng 0,0 0,1 0,4 0,8 1,5 2,5

              Nhận định đúng nhất là

A. tổng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh rừng liên
tục tăng.

B. diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh rừng trồng liên tục
tăng.

C. diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh rừng tăng nhưng
chất lượng rừng vẫn bị suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ.

D. diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh rừng tự nhiên
tăng nhanh hơn diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh rừng trồng.

Câu 3: Dựa vào
Atlat Địa lí Việt Nam (trang 12), cho biết thêm thêm thêm thêm những vườn vương quốc Ba Bể, Bái Tử
Long, Hoàng Liên thuộc vùng nào của việt nam?

A. Bắc Trung Bộ.                               

B. Trung
du miền núi Bắc Bộ.           

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.            

D. Đồng bằng sông Hồng.

Câu 4: Dựa vào
Atlat Địa lí Việt Nam (trang 11), cho biết thêm thêm thêm thêm loại đất nào chiếm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh lớn số 1
ở Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Đất phù sa sông.               

B. Đất
phèn.               

C. Đất mặn.                

D. Đất cát biển.

Câu 5: Dựa vào Atlat Địa lí Việt
Nam (trang 12), xác lập vị trí những vườn vương quốc của việt nam theo thứ tự từ Bắc
vào Nam

A. Cúc
Phương, Bến Én, Pù Mát, Phong Nha – Kẽ Bàng                                  

B. Cúc
Phương, Pù Mát, Phong Nha – Kẽ Bàng, Bến Én.                                 

C. Cúc
Phương, Phong Nha – Kẽ Bàng, Bạch Mã, Bến Én.                               

D. Cúc
Phương, Bến Én, Bạch Mã, Pù Mát.

Câu 6: Dựa vào Atlat Địa lí Việt
Nam (trang 12), cho biết thêm thêm thêm thêm vườn vương quốc Côn Đảo trực thuộc tỉnh (thành phố) nào
của việt nam?

A. Bà Rịa
– Vũng Tàu.          

B. Thành phố Hồ Chí
Minh.              

C. Cà Mau.                 

D. Sóc Trăng.

Câu 7: Trong nhiều chủng loại đất cần
phải tái tạo ở việt nam lúc bấy giờ, loại đất cơ diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh lớn số 1 là

A. đất
phèn.                           

B. đất mặn.                 

C. đất cát biển.                       

D. đất xám bạc màu.

Câu 8: Đối với việt nam hiện
nay, sự phong phú về nguồn tài nguyên vạn vật vạn vật thiên nhiên ở mỗi vùng là cơ sở để phát
triển

A. những ngành sản xuất trình độ hóa.

B. quy mô sản xuất công nghiệp.

C. nguồn nguyên vật tư chế biến và xuất khẩu.

D. sản xuất hợp lý và có hiệu suất cao.

Câu 9 (VDC): Cho bảng số liệu : Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất của việt nam

(Đơn vị : triệu ha)

Năm 2005 2010 Đất rừng 12,7 13,5 Đất nông nghiệp 9,4 8,9 Đất thổ cư và chuyên dùng 5,67 6,1 Đất chưa sử dụng, hoang hóa 5,35 4,62

              Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện
quy mô và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đất phân theo tiềm năng sử dụng của việt nam năm 2005
và 2010 là

A. biểu đồ hình cột.                                                   

B. biểu đồ hình tròn trụ trụ.

C. biểu đồ phối hợp cột, đường.                                  

D. biểu đồ miền.

Câu 10: Loại đất
feralit nào chiếm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh lớn số 1 trong nhiều chủng loại đất feralit ở vùng đồi núi
việt nam?

A. Đất
feralit trên đá trầm tích.                                 

B. Đất feralit trên đá
biến chất.         

C. Đất feralit trên đá mac ma axit.                            

D. Đất feralit trên đá mac ma bazơ.

Câu 11: Ở vùng
Duyên hải miền Trung, loại đất phổ cập nào sau này hoàn toàn hoàn toàn có thể khai thác thành những
vùng nuôi trồng thủy sản?

A. Đất mặn.                           

B. phèn.                      

C. Đất cát.                              

D. Đất xám bạc màu.

Câu 12: Trong việc sử dụng đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp hữu hiệu nhất để sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất là

A. trồng rừng để chống
xói mòn, xâm nhập mặn.     

B. tái tạo
đất kết phù thích phù thích hợp với làm tốt công tác thao tác thao tác thủy lợi. 

C. xây những hồ chứa để tham gia
trữ nước vào mùa khô.

D. tận dụng phù sa sông để tái tạo đồng ruộng.

Trên đây ad đã sưu tầm, tổng hợp, biên soạn và trình làng đến những bạn khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống vướng mắc Trắc nghiệm bài 14 địa lí 12 – Sử dụng và bảo vệ TNTN. Nếu thấy có ích thì hãy ủng hộ ad nhé.

Share Link Cập nhật Biện pháp nào không đúng với việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở vùng đồng bằng của việt nam miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Biện pháp nào không đúng với việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở vùng đồng bằng của việt nam tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Biện pháp nào không đúng với việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở vùng đồng bằng của việt nam Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Biện pháp nào không đúng với việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở vùng đồng bằng của việt nam
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Biện pháp nào không đúng với việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở vùng đồng bằng của việt nam vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biện #pháp #nào #không #đúng #với #việc #sử #dụng #và #bảo #vệ #tài #nguyên #đất #ở #vùng #đồng #bằng #của #nước

4474

Video Biện pháp nào không đúng với việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở vùng đồng bằng của việt nam Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Biện pháp nào không đúng với việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở vùng đồng bằng của việt nam Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Biện pháp nào không đúng với việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở vùng đồng bằng của việt nam Đầy đủ miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Biện pháp nào không đúng với việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở vùng đồng bằng của việt nam Đầy đủ Free.

Thảo Luận vướng mắc về Biện pháp nào không đúng với việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở vùng đồng bằng của việt nam Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Biện pháp nào không đúng với việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất ở vùng đồng bằng của việt nam Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biện #pháp #nào #không #đúng #với #việc #sử #dụng #và #bảo #vệ #tài #nguyên #đất #ở #vùng #đồng #bằng #của #nước #Đầy #đủ