Kinh Nghiệm Hướng dẫn Bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2022-2025 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2022-2025 được Update vào lúc : 2022-01-22 04:06:19 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2025 trình làng từ thời điểm ngày 26 tháng 10 năm 2022 đến ngày 28 tháng 10 năm 2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Sau khi thảo luận những văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV trình, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 2025 với nhiều nội dung quan trọng. Dưới đấy là toàn bộ nội dung Nghị quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 2025.

I- Tán thành những nội dung cơ bản về nhìn nhận kết quả thực thi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 – 2022 và quan điểm, tiềm năng, trách nhiệm, giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025 nêu trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV trình đại hội.

1. Về nhìn nhận tổng quát kết quả thực thi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Đại hội xác lập:

5 năm qua, tóm gọn thời cơ, thuận tiện; vượt qua nhiều trở ngại vất vả, thử thách, Đảng bộ, dân và quân tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu thực thi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2022 đạt được kết quả khá toàn vẹn và tổng thể trên hầu hết những nghành. Kinh tế tăng trưởng khá, thực thi những khâu đột phá đạt kết quả tích cực, một số trong những khu công trình xây dựng trọng điểm, then chốt hoàn thành xong đưa vào sử dụng tạo động lực tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội; chất lượng nguồn nhân lực từng bước được thổi lên; cải cách hành chính có chuyển biến rõ ràng. Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục và đào tạo và giảng dạy, khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tiếp tục thay đổi, có bước tăng trưởng; phúc lợi xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải tổ. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, ứng phó biến hóa khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh được đánh giá trọng. Quốc phòng – bảo mật thông tin an ninh, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội bảo vệ, giữ vững ổn định. Cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí được thực thi có hiệu suất cao hơn. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ được củng cố, phát huy; khả năng lãnh đạo, sức chiến đấu của những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao quản trị và vận hành, điều hành quản lý của cơ quan ban ngành thường trực, chất lượng hoạt động và sinh hoạt giải trí của Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội được thổi lên.

Tuy nhiên, còn 07 chỉ tiêu Nghị quyết đưa ra không đạt; quy mô kinh tế tài chính còn nhỏ; chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động còn thấp; chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính chậm; sản xuất ngư, nông nghiệp thiếu bền vững; thu hút góp vốn đầu tư tăng trưởng, hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại còn trở ngại vất vả; kiến trúc kinh tế tài chính – xã hội chưa phục vụ yêu cầu tăng trưởng; quản trị và vận hành nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nhiều nơi chưa tốt; chất lượng hoạt động và sinh hoạt giải trí của một số trong những tổ chức triển khai trong khối mạng lưới hệ thống chính trị xuất hiện còn hạn chế…

Những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua có nguyên nhân khách quan do: Ảnh hưởng của biến hóa khí hậu ngày càng nóng giãy, phức tạp, giá cả một số trong những thành phầm & hàng hóa nòng cốt tạm bợ, đặc biệt quan trọng do dịch tả heo châu Phi, đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, marketing thương mại, góp vốn đầu tư, xây dựng và đời sống của nhân dân. Một số quy định pháp lý chưa đồng điệu, nhất là những quy định pháp lý về góp vốn đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên gây khó khăn trong triển khai, thực hiện. Song, trực tiếp và quyết định hành động là vì nguyên nhân chủ quan sau:

Khi xây dựng Nghị quyết, việc nhận định, dự báo tình hình một số trong những nghành chưa lường hết trở ngại vất vả, vướng mắc nên quyết định hành động một số trong những chỉ tiêu, trách nhiệm chưa đủ Đk, nguồn lực để thực thi. Chất lượng quy hoạch một số trong những ngành, nghành chưa cao, kiểm soát và điều chỉnh update còn chưa kịp thời. Việc quán triệt một số trong những chủ trương, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước chưa thâm thúy, toàn vẹn và tổng thể, thiếu thống nhất, nên tổ chức triển khai thực thi hiệu suất cao chưa cao. Công tác lãnh đạo, điều hành quản lý của một số trong những cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực, thủ trưởng những ngành, những cấp có những lúc, có nơi thiếu quyết liệt, còn thụ động, trông chờ, đùn đẩy trách nhiệm, chưa bám chặt địa phận, chậm chỉ huy xử lý và xử lý dứt điểm những yếu tố phức tạp, bức xúc. Sự phối hợp Một trong những cấp, những ngành có nghành chưa ngặt nghèo. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực thi từng lúc chưa thường xuyên. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong số đó có cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, thậm chí còn có trường hợp sai phạm bị xử lý kỷ luật.

2. Từ thực tiễn lãnh đạo tổ chức triển khai thực thi Nghị quyết nhiệm kỳ qua rút ra một số trong những kinh nghiệm tay nghề như sau

Thứ nhất, phát huy truyền thống cuội nguồn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy những cấp; khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xác lập nhân dân vừa là TT, vừa là chủ thể, động lực của yếu tố nghiệp thay đổi, mọi chủ trương, chủ trương phải thật sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân; lôi kéo sự chung sức, đồng lòng của nhân dân khuynh hướng về phía xây dựng quê nhà, giang sơn.

Thứ hai, phải xây dựng Đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị thật sự trong sáng, vững mạnh toàn vẹn và tổng thể, hoạt động và sinh hoạt giải trí hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao; nhất quyết đấu tranh với những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xấu đi, tham nhũng. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, khả năng và uy tín, ngang tầm trách nhiệm; tôn vinh trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu những cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực, cơ quan, cty gắn với giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Thứ ba, biết phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, tóm gọn thời cơ, thử thách, dự báo sát đúng tình hình; vận dụng sáng tạo, rõ ràng hóa những chủ trương, nghị quyết của Trung ương sát thực tiễn của địa phương; phát hành những chủ trương, chủ trương đồng điệu, lôi kéo và sử dụng có hiệu suất cao những nguồn lực; lãnh đạo, chỉ huy toàn vẹn và tổng thể, có trọng tâm, trọng điểm; kiên trì tiềm năng, bám sát phương hướng, trách nhiệm, giải pháp đã được xác lập.

Thứ tư, luôn giữ vững ổn định chính trị – xã hội, tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội link ngặt nghèo với đảm bảo quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh và xử lý và xử lý tốt những yếu tố xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sinh thái xanh.

3. Về quan điểm, tiềm năng, trách nhiệm và giải pháp tăng trưởng quy trình 2022 2025

Đại hội nhất trí:

3.1. Quan điểm chỉ huy

Tiếp tục thực thi toàn vẹn và tổng thể, đồng điệu đường lối thay đổi của Đảng. Xây dựng tỉnh Cà Mau tăng trưởng nhanh, bền vững; link ngặt nghèo và triển khai đồng điệu những trách nhiệm, trong số đó tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội là TT; xây dựng Đảng là then chốt; tăng trưởng văn hóa truyền thống là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo vệ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Phát triển kinh tế tài chính phải link ngặt nghèo với bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, dữ thế chủ động thích ứng với biến hóa khí hậu, phòng, chống hiệu suất cao dịch bệnh. Chú trọng tăng trưởng kinh tế tài chính biển, du lịch, nguồn tích điện tái tạo nhằm mục đích khai thác có hiệu suất cao tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo bức phá tăng trưởng kinh tế tài chính nhanh, bền vững.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng khối mạng lưới hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn tâm, toàn ý, hết lòng, rất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Vận dụng sáng tạo, linh hoạt những cơ chế, chủ trương, những nguồn lực trong và ngoài tỉnh, khai thác có hiệu suất cao những tiềm năng, lợi thế, chuyển hóa thử thách thành thời cơ tăng trưởng; thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế tài chính nông nghiệp; tăng trưởng hòa giải và hợp lý, hợp lý Một trong những vùng trong tỉnh, thu hẹp dần khoảng chừng cách và mức sống Một trong những khu vực dân cư.

Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng, ý chí tự cường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, thúc đẩy thay đổi sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ và tự tin khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

3.2. Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới

Xây dựng Đảng bộ và khối mạng lưới hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh. Phát huy đoàn kết, dân chủ, đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng tăng trưởng. Khai thác có hiệu suất cao tiềm năng, lợi thế; lôi kéo và sử dụng có hiệu suất cao những nguồn lực góp vốn đầu tư; không ngừng nghỉ nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu suất cao và sức đối đầu đối đầu của nền kinh tế thị trường tài chính; chú trọng tăng trưởng kinh tế tài chính biển; thích ứng với biến hóa khí hậu, tăng cường quản trị và vận hành tài nguyên và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, hướng tới tăng trưởng xanh. Đảm bảo phúc lợi xã hội, cải tổ đời sống nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng tỉnh Cà Mau tăng trưởng nhanh, bền vững.

3.3. Các chỉ tiêu hầu hết đến năm 2025

Về kinh tế tài chính:

(1) Tổng thành phầm trong tỉnh (GRDP) quy trình 2022 – 2025 trung bình tăng 6,5 – 7%/năm; GRDP trung bình đầu người đến năm 2025 đạt 77 triệu đồng (tương tự 3.320 USD).

(2) Cơ cấu kinh tế tài chính: Ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 28,7%; công nghiệp, xây dựng chiếm 35%; dịch vụ chiếm 32,5%; thuế nhập khẩu, thuế thành phầm trừ trợ cấp thành phầm chiếm 3,8%.

(3) Tổng vốn góp vốn đầu tư xã hội trung bình hằng năm quy trình 2022 – 2025 chiếm từ 30 – 32% GRDP; (4) Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội trung bình 6,5%/năm; (5) Tỷ lệ đô thị hóa đạt 31%.

Về văn hóa truyền thống – xã hội:

(6) Tỷ lệ lao động khu vực ngư, nông, lâm nghiệp giảm còn 40%.

(7) Tỷ lệ lao động qua đào tạo và giảng dạy đạt 60% trở lên, trong số đó có bằng cấp, chứng từ 27% trở lên.

(8) Giải quyết việc làm trung bình quy trình 2022 – 2025 khoảng chừng 40.000 người/năm; .

(9) Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (theo chuẩn mới) hằng năm giảm 0,5%, đến thời gian ở thời gian cuối năm 2025 còn không thật 1%; (10) Số giường bệnh/vạn dân khoảng chừng 33 giường; (11) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,5% trở lên; (12) Tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng chừng 80%, trong số đó có 20% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có từ 02 huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới.

Về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên:

(13) Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 95%;

(14) Tỷ lệ rác thải đô thị và khu, cụm công nghiệp được thu gom xử lý đạt 90%;

(15) Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nghiêm trọng được xử lý đạt 100%;

(16) Tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán đạt 27%.

Về xây dựng Đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị:

(17) Phấn đấu mỗi năm kết nạp từ là 1.000 đảng viên; có 90% tổ chức triển khai cơ sở đảng hoàn thành xong tốt trách nhiệm trở lên; tỷ suất đảng viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm, thực thi tốt trách nhiệm nêu gương đạt 85% trở lên.

3.4. Định hướng tới năm 2030

– Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững. Quy mô nền kinh tế thị trường tài chính tăng gấp 1,5 lần so với năm 2025.

– GRDP trung bình đầu người, phấn đấu tương tự với trung bình chung của toàn nước.

3.5. Nhiệm vụ và giải pháp hầu hết

Trên cơ sở quán triệt và lãnh đạo, chỉ huy thực thi toàn vẹn và tổng thể những tiềm năng, trách nhiệm và những nhóm giải pháp đã nêu trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, cần triệu tập lãnh đạo, chỉ huy tạo chuyển biến mạnh mẽ và tự tin trong thực thi những trách nhiệm trọng tâm, những đột phá kế hoạch sau:

3.5.1. Những trách nhiệm trọng tâm

(1) Tăng cường xây dựng Đảng bộ và khối mạng lưới hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh; nhất quyết đấu tranh ngăn ngừa suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa và phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí; nâng cao khả năng lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức triển khai cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ những cấp đủ phẩm chất, khả năng và uy tín phục vụ yêu cầu trách nhiệm trong quy trình mới. Thực hiện nghiêm những quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, cty.

(2) Phát triển kinh tế tài chính nhanh và bền vững trên cơ sở khai thác có hiệu suất cao những tiềm năng, lợi thế và ứng dụng mạnh mẽ và tự tin khoa học – công nghệ tiên tiến và phát triển, thay đổi, sáng tạo và quy đổi số. Tập trung khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, tăng cường phục hồi và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội. Xây dựng những giải pháp để tạo đột phá những nghành tỉnh có thế mạnh, như: Kinh tế biển, thủy sản, lâm nghiệp, nguồn tích điện tái tạo, dịch vụ, du lịch Huy động mọi nguồn lực góp vốn đầu tư xây dựng kiến trúc kinh tế tài chính – xã hội đồng điệu.

(3) Xây dựng con người tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể cả về đạo đức, nhân cách, trí tuệ, khả năng thao tác, thay đổi sáng tạo. Tích cực thay đổi công tác thao tác đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực, nhất là nhân lực rất chất lượng phục vụ yêu cầu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội. Phát huy truyền thống cuội nguồn cách mạng kiên cường, đoàn kết, yêu nước, cần mẫn, sáng tạo của nhân dân Cà Mau. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Thực hiện tốt chủ trương xã hội và bảo vệ phúc lợi xã hội, chăm sóc người dân có công, tương hỗ người nghèo, bảo vệ người lao động.

(4) Bảo đảm quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh và trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, bảo vệ an toàn và uy tín bảo mật thông tin an ninh mạng, giữ gìn sự bình yên của nhân dân; thực thi trang trọng việc tiếp dân và đối thoại với công dân; kịp thời xử lý và xử lý những khiếu nại, tố cáo của công dân và những yếu tố bức xúc mới phát sinh ngay tại cơ sở.

(5) Phát huy mạnh mẽ và tự tin dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân. Tập hợp rộng tự do những tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khắt vọng dân tộc bản địa, tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, đoàn kết thực thi những chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước.

3.5.2. Các đột phá kế hoạch

(1) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao khả năng đối đầu đối đầu của nền kinh tế thị trường tài chính, triển khai thực thi những giải pháp để nâng cao khả năng đối đầu đối đầu của doanh nghiệp. Trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ và tự tin trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ quan ban ngành thường trực điện tử, xây dựng nền kinh tế thị trường tài chính số, cải tổ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên góp vốn đầu tư, marketing thương mại; sắp xếp kiện toàn tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

(2) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu tăng trưởng của tỉnh; triệu tập đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính thừa kế, có đủ phẩm chất, khả năng và uy tín, ngang tầm trách nhiệm.

(3) Huy động những nguồn lực góp vốn đầu tư xây dựng khối mạng lưới hệ thống kiến trúc đồng điệu, hiệu suất cao, trong số đó ưu tiên góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông vận tải lối đi bộ đi trước một bước, thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội. Tập trung góp vốn đầu tư tăng trưởng rõ ràng những đô thị động lực: Thành phố Cà Mau, thị xã Sông Đốc, thị xã Năm Căn. Tăng cường công tác thao tác xúc tiến góp vốn đầu tư, ưu tiên mời gọi những nhà góp vốn đầu tư kế hoạch, có tiềm lực tài chính mạnh góp vốn đầu tư vào những ngành, nghành tỉnh có tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong tăng trưởng.

II- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV trình Đại hội XVI. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu suất cao công tác thao tác lãnh đạo, chỉ huy trong nhiệm kỳ tới.

III- Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp phần vào dự thảo những văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để tương hỗ update, hoàn hảo nhất báo cáo Trung ương theo quy định.

IV- Thảo luận cho ý kiến dự thảo Chương trình hành vi của Tỉnh ủy khóa XVI thực thi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tiếp thu ý kiến của Đại hội, hoàn thiện và phát hành để triển khai, tổ chức triển khai thực thi.

V- Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khoá XVI gồm 50 đồng chí và kết quả bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 17 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI tập hợp khá đầy đủ hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng để xem xét, quyết định hành động chuẩn y theo quy định.

VI- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI và những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng lãnh đạo, chỉ huy học tập, quán triệt, rõ ràng hóa và tổ chức triển khai thực thi thắng lợi những nội dung nêu trong những văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI được Đại hội nhất trí thông qua theo Nghị quyết này.

Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh lôi kéo toàn thể cán bộ, đảng viên và những tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cuội nguồn cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân Cà Mau anh hùng; đoàn kết, nhất trí, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, với quyết tâm chính trị cao nhất, dữ thế chủ động, sáng tạo, tăng cường trào lưu thi đua yêu nước, thực thi thắng lợi những tiềm năng, trách nhiệm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đưa ra, góp thêm phần thực thi thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

4204

Clip Bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2022-2025 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2022-2025 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2022-2025 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2022-2025 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2022-2025

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2022-2025 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #thu #hoạch #học #tập #nghị #quyết #đại #hội #đảng #bộ #huyện #nhiệm #kỳ