Mẹo Hướng dẫn Bài tập Tính chất phép cộng những số nguyên ~ Hướng dẫn FULL Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài tập Tính chất phép cộng những số nguyên ~ Hướng dẫn FULL được Update vào lúc : 2022-11-30 11:43:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Bài tập Tính chất phép cộng những số nguyên Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài tập Tính chất phép cộng những số nguyên được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-30 11:43:08 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Giải bài tập 36, 37, 38, 39, 40 trang 77, 78, 79 SGK toán lớp 6 tập 1 chương 2. Giải toán lớp 6 trang 77, 78, 79 về tính chất của phép cộng những số nguyên.

Nội dung chính

    Lý thuyết Tính chất của phép cộng những số nguyên1. Tính chất giao hoán2. Tính chất kết hợp3. Cộng với số 04. Cộng với số đốiTrả lời vướng mắc bài 6 trang 77 SGK toán lớp 6Câu hỏi 1 trang 77 SGK toán lớp 6Câu hỏi 2 trang 77 SGK toán lớp 6Câu hỏi 3 trang 77 SGK toán lớp 6Giải bài tập bài 6 trang 77 SGK toán lớp 6Bài 36 trang 78 SGK toán lớp 6Bài 37 trang 78 SGK toán lớp 6Bài 38 trang 79 SGK toán lớp 6Bài 39 trang 79 SGK toán lớp 6Bài 40 trang 79 SGK toán lớp 6Video liên quan

Lý thuyết Tính chất của phép cộng những số nguyên

Gọi a, b là những số nguyên. Số nguyên a, b có những tính chất cộng dưới đây.

1. Tính chất giao hoán

a + b = b + a.

Ví dụ:

(-3) + 5 = 5 + (-3) = 2

4 + (-2) = (-2) + 4 = 2

2. Tính chất phối hợp

(a + b) + c = a + (b + c).

Ví dụ:

[(-5) + 6] + 4 = (-5) + (6 + 4) = 5

[5 + (-3)] + 4 = (-3) + (4 + 5) = (-3) + 9 = 9 3 = 6

Chú ý:Kết quả trên còn gọi là tổng của ba số a, b, c và viết a + b + c. Tương tự, ta hoàn toàn hoàn toàn có thể nói rằng rằng đến tổng của bốn, năm,số nguyên. Khi thực thi cộng nhiều số ta hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi tùy ý thứ tự những số hạng, nhóm những số hạng một cách tùy ý bằng những dấu ( ), [ ], .

3. Cộng với số 0

a + 0 = a.

Ví dụ:

4 + 0 = 0 + 4 = 4

(-2) + 0 = 0 + (-2) = -2

4. Cộng với số đối

Tổng của hai số nguyên đối nhau luôn bằng 0

Tức là a + (-a) = 0

Nếu tổng của hai số nguyên bằng 0 thì chúng là hai số đối nhau:

Nếu a + b = 0 thì a = -b và b = -a

Ví dụ:

4 + (-4) = (4 4) = 0

2 + (-2) = 0 thì 2 = -(-2) và (-2) = -2

Trả lời vướng mắc bài 6 trang 77 SGK toán lớp 6

Câu hỏi 1 trang 77 SGK toán lớp 6

Tính và so sánh kết quả:

a) (-2) + (-3) và (-3) + (-2);

b) (-5) + (+7) và (+7) + (-5);

c) (-8) + (+4) và (+4) + (-8).

Giải:

a) Ta có: (-2) + (-3) = -5 (-3) + (-2) = -5

Vậy: Kết quả của hai phép tính là bằng nhau

b) Ta có: (-5) + (+7) = 2 (+7) + (-5) = 2

Vậy: Kết quả của hai phép tính là bằng nhau

c) Ta có: (-8) + (+4) = -4 (+4) + (-8) = -4

Vậy: Kết quả của hai phép tính là bằng nhau

Câu hỏi 2 trang 77 SGK toán lớp 6

Tính và so sánh kết quả:

[(-3) + 4] + 2; (-3) + (4 + 2); [(-3) + 2] + 4.

Giải:

Ta có:

[(-3) + 4] + 2 = 1 + 2 = 3

(-3) + (4 + 2) = (-3) + 6 = 3

[(-3) + 2] + 4 = (-1) + 4 = 3

Kết quả của ba phép tính là bằng nhau

Câu hỏi 3 trang 77 SGK toán lớp 6

Tìm tổng của toàn bộ những số nguyên a, biết -3 < a < 3.

Giải:

Các số nguyên a là -2; -1; 0; 1; 2;

Tổng những số nguyên a là: (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 = [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + 0 = 0 + 0 + 0 = 0

Giải bài tập bài 6 trang 77 SGK toán lớp 6

Bài 36 trang 78 SGK toán lớp 6

Tính:

a) 126 + (-20) + 2004 + (-106);

b) (-199) + (-200) + (-201).

Giải:

a) 126 + (-20) + 2004 + (-106) = 126 + 2004 + (-20) + (-106)

= 126 + 2004 + [- (20 + 106)] = 126 + 2004 -126 = 2004.

b) (-199) + (-200) + (-201) = (199 + 200 + 201)

= [(199 + 201) + 200] = (400 + 200) = -600.

Bài 37 trang 78 SGK toán lớp 6

Tìm tổng toàn bộ những số nguyên x, biết:

a) -4 < x < 3; b) -5 < x < 5.

Giải:

a) x nhận những giá trị: -3; -2; -1; 0; 1; 2.

(-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 = (-3) + (-2) + 2 + (-1) + 1 + 0 = (-3) + 0 + 0 + 0 = -3.

b) Tổng toàn bộ những số nguyên x là 0 do x là những số đối của nhau.

Bài 38 trang 79 SGK toán lớp 6

Chiếc diều của bạn Minh bay cao 15m (so với mặt đất). Sau một lúc, độ cao của chiếc diều tăng 2m, rồi tiếp theo nó lại giảm 3m. Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu (so với mặt đất) sau hai lần thay đổi (h.47)?

Giải:

Giảm đi 3m nghĩa là thêm vào đó -3m.

Vậy sau 2 lần thay đổi, chiếc diều ở độ cao là: 15 + 2 + (-3 )= 14(m)

Bài 39 trang 79 SGK toán lớp 6

Tính:

a) 1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11);

b) (-2) + 4 + (-6) + 8 + (-10) + 12.

Giải:

a) Cách 1:

1+ (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11)

=[1 +(-3)] + [5 +(-7)] + [9 +(-11)] = (-2)+(-2)+(-2) = -6

Cách 2:

1+(-3) + 5 + (-7) +9 (-11)

= (1+5+9) + [(-3) +(-7) + (-11)] = 15 + (-21) = -6

b) (2) + 4 + (6) + 8 + (10) + 12

= [(2) + 4] + [(6) + 8] + [(10) + 12]

= 2 + 2 + 2 = 6..

Bài 40 trang 79 SGK toán lớp 6

Điền số thích hợp vào ô trống:

a3-2-a150|a|

Giải:

Ta có:

Số đối của a là a.

Số đối của (a) là (a) = a.

|a| 0.

Ta có bảng:

a3-15-20-a-31520|a|31520

Bài viết liên quan:

    Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấuLuyện tập trang 77Luyện tập trang 79Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Share Link Down Bài tập Tính chất phép cộng những số nguyên miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài tập Tính chất phép cộng những số nguyên tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Bài tập Tính chất phép cộng những số nguyên miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Bài tập Tính chất phép cộng những số nguyên

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Bài tập Tính chất phép cộng những số nguyên vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Bài #tập #Tính #chất #phép #cộng #những #số #nguyên

4509

Review Bài tập Tính chất phép cộng những số nguyên ~ Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bài tập Tính chất phép cộng những số nguyên ~ Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Bài tập Tính chất phép cộng những số nguyên ~ Hướng dẫn FULL miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Bài tập Tính chất phép cộng những số nguyên ~ Hướng dẫn FULL miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Bài tập Tính chất phép cộng những số nguyên ~ Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài tập Tính chất phép cộng những số nguyên ~ Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #tập #Tính #chất #phép #cộng #những #số #nguyên #Hướng #dẫn #FULL