Thủ Thuật về Bài kiểm tra cuối khóa môn Lịch sử Địa lý mô đun 2 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Bài kiểm tra cuối khóa môn Lịch sử Địa lý mô đun 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-01 05:17:16 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

đáp án 20 câu trắc nghiệm tập huấn môn lịch sử địa lý và mĩ thuật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây (56.47 KB, 10 trang )

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TẬP HUẤN MÔN LỊCH SỬ
– ĐỊA LÍ VÀ MÔN MĨ THUẬT
1/ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TẬP HUẤN MÔN LỊCH
SỬ – ĐỊA LÍ
1. Môn Lịch sử và Địa lí tiểu học 2022 được thừa kế và tiếp tục phát
triển từ môn học/hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nào?
B. Môn Tự nhiên và xã hội
2. Môn Lịch sử và Địa lí tiểu học năm 2022 khác so với môn LS&ĐL
hiện hành là:
A. Môn học tích hợp
3. Môn Lịch sử và Địa lí tiểu học 2022 có quan hệ mật thiết với những
môn học/hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục nào Ở cấp tiểu học?
D. Môn khoa học và xã hội, khoa học, đạo đức
4. Ý nào dưới đây không phải là quan điểm xây dựng chương trình
môn Lịch sử và Địa lí tiểu học 2022?
B. Thiết kế chương trình theo phía tiếp cận nội dung Lịch sử và
Địa lý
5. Mục tiêu của chương trình môn Lịch sử và Địa lí tiểu học 2022 là:
D. Hình thành và tăng trưởng những khả năng lịch sử và địa lý, góp thêm phần
hình thành và tăng trưởng những phẩm chất và khả năng chung

6. Ý nào dưới đây không phải là khả năng đặc trưng của môn Lịch sử và
Địa lí tiểu học 2022?
D. Yêu nước, tôn trọng sự khác lạ về văn hóa truyền thống Một trong những vương quốc và
dân tộc bản địa
7. Ý nào dưới đây không phải là yêu cầu cần đạt của khả năng nhận
thức khoa học Lịch sử và Địa lí trong môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu
học?
A. Yêu nước, tôn trọng sự khác lạ về văn hóa truyền thống Một trong những vương quốc và
dân tộc bản địa

8. Ý nào dưới đây không phải là yêu cầu cần đạt của khả năng tìm
hiểu Lịch sử và Địa lí trong môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học?
B. Trình bày, mô tả được một số trong những nét chính về lịch sử địa lý của địa
phương, vùng miền, giang sơn, toàn thế giới
9. Yêu cầu cần đạt của khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã học
trong môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học?
D. Xác định được vị trí của một khu vực, một phạm vi không khí
trên map, sử dụng được đường thời hạn để màn biểu diễn tiến trình
tăng trưởng của yếu tố kiện, quy trình lịch sử
10. Mạch nội dung của môn Lịch sử địa lý Tiểu học 2022 được thiết
kế theo phía:
D. Tích hợp nội dung giáo dục Lịch sử địa lý; mở rộng dần về không
gian địa lý, không khí xã hội

11. Ý nào âu đây không phải là yếu tố mới về mạch nội dung của
chương trình Lịch sử địa lý Tiểu học 2022?
C. Nội dung tách thành 2 phân môn Lịch sử và Địa lý
12. Trong chủ đề “Thiên nhiên Việt Nam” lớp 5, nội dung nào sau
đây được tinh giảm?
A. Đặc điểm chính của sông ngòi Việt Nam và vai trò của chúng
13. Trong chủ đề “Thiên nhiên Việt Nam” lớp 5, nội dung nào sau
không đây được tinh giảm?
B. Vai trò của tài nguyên vạn vật thiên nhiên riêng với việc tăng trưởng kinh tế tài chính
14. Trong chủ đề “Thiên nhiên Việt Nam” lớp 5, nội dung nào sau
không đây không phải nội dung mới?
D. Đặc điểm đất phù sa, ferarit. Phân biệt được rừng nhiệt đới gió mùa, rừng
ngập mặn
15. Trong chủ đề “Thiên nhiên Việt Nam” lớp 5, khả năng nào sau
đây không phải khả năng chung cần hình thành cho học viên?

D. Năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã học
16. Trong chủ đề “Thiên nhiên Việt Nam” lớp 5, khả năng nào sau
đây không phải khả năng đặc trưng cần hình thành cho học viên?
A. Năng lực tự chủ và tự học
17. Ý nào sau này không phải khuynh hướng chung về phương pháp dạy
học trong dạy học tăng trưởng khả năng môn Lịch sử và Địa lý Tiểu học

B. Chú trọng truyền thụ khối mạng lưới hệ thống tri thức khoa học cho học viên
18. Để hình thành những phẩm chất, khả năng chung và khả năng Lịch
sử Địa lý khi dạy học môn Lịch sử và Địa lý Tiểu học cần:
D. Lựa chọn kiến thức và kỹ năng thích hợp, phong phú hóa những hình thức, phương
pháp dạy học và kiểm tra nhìn nhận
19. Chương trình Lịch sử Địa lý tiểu học góp thêm phần hình thành
A. Năng lực khoa học
20. Mục tiêu của việc nhìn nhận trong dạy học môn Lịch sử và Địa lý
Tiểu học?
D. Cung cấp đúng chuẩn kịp thời, có mức giá trị về mức độ phục vụ yêu cầu
cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của học viên để hướng dẫn
hoạt động và sinh hoạt giải trí học và kiểm soát và điều chỉnh hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy, hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành.

2/ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TẬP HUẤN MÔN MĨ THUẬT

1. Điền vào chỗ trống trong đoạn văn bằng bằng phương pháp chọn một
phương án đúng : Vị trí môn Mĩ thuật ở chương trình GDPT 2022:
Môn Mĩ thuật là môn học thuộc nhóm môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp,
vừa bảo vệ trang bị học vấn ………. (1) cho học viên ở quy trình giáo
dục cơ bản, vừa bảo vệ giáo dục……….. (2) nghề nghiệp cho học
sinh ở quy trình giáo dục nghề nghiệp.

B. (1) cốt lõi, (2) khuynh hướng
2. Các quy trình của chương trình môn Mỹ thuật ở chương trình
GDPT 2022 là gì?
B. Gồm 2 quy trình: Giai đoạn giáo dục cơ bản ở cấp Tiểu học và
THCS và Giai đoạn giáo dục khuynh hướng nghề nghiệp ở cấp THPT.
3. Chọn một phương án đứng để điển vào chỗ trống trong đoạn văn
bằng dưới đây: Đặc điểm cơ bản trong quy trình giảo dục cơ bản của
môn Mĩ thuật ở chương trình GDPT 2022: Mĩ thuật là môn học
____ (1) từ lớp 1 đi học 9; Môn học hình thành, tăng trưởng ở học
sinh kĩ năng quan sát và cảm thụ nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, nhận thức và diễn đạt
toàn thế giới, kĩ năng cảm nhận và tìm hiểu, thể nghiệm những __ __ (2)
văn hoá, thẩm trĩ trong đời sống và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp
A. (1) bắt buộc; (2) giá trị
4. Đặc điểm cơ bản trong quy trình giáo dục khuynh hướng nghề nghiệp
của môn Mĩ thuật ở chương trình GDPT 2022: Mĩ thuật là môn học
được lựa chọn theo (1)……… và khuynh hướng………..(2) của học viên; ở
cấp THPT. Chương trình giúp học viên tăng trưởng tư duy độc lập,
khả nắng phản biện phân tích và sáng tạo nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; hiểu được vai
trò và ứng dụng của mĩ thuật trong đời sống, tạo cơ sở cho học viên

được tìm hiểu và có khuynh hướng nghề nghiệp phù phù thích hợp với bản thân
nhờ vào nhu cấu thực tiễn, thích ứng với xã hội.
A. (1) nguyện vọng; (2) nghề nghiệp;
5. Chọn phương án đúng để điển vào chỗ trống trong đoạn văn sau:
Quan điểm xây dựng chương trình môn Mĩ thuật ở chương trình
GDPT 2022 là: Tạo thời cơ cho học viên tiếp cận văn hoá, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp
___ _ _ và toàn thế giới. Chọn lọc những kiến thức và kỹ năng _____(2) với tiềm năng
giáo dục phổ thông, điểm lưu ý tâm – sinh lí lứa tuổi học viên và điều
kiện dạy học.Thiết kế linh hoạt, hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh phù phù thích hợp với những

nhóm đối tượng người dùng học viên, những cơ sở giáo dục và địa phương. Thường
xuyên được update, tăng trưởng phù phù thích hợp với việc tăng trưởng nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp
và yêu cầu của thực tiễn.
D. (1) dân tộc bản địa; (2) thích hợp
6. Mục tiêu chung của môn Mĩ thuật ở chương trình GDPT 2022 là:
A. Giúp học viên hình thành, tăng trưởng nàng lực mĩ thuật nhờ vào
kiến thức và kỹ năng và kĩ năng mĩ thuật; Nhận thức được mỗi quan hệ giữa mĩ
thuật với đời sống, xã hội và nhiều chủng quy mô nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp khác;
B. Có ý thức trân trọng di sản văn hoá, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và kĩ năng ứng
dụng kiên thức, kĩ năng mĩ thuật vào đời sống; Có hiểu biết tổng
quát về ngành nghề liên quan đến nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp thị giác và kĩ năng
khuynh hướng được nghề nghiệp cho bản thân mình;
C. Trải nghiệm và mày mò mĩ thuật thông qua nhiều hình thức
hoạt động và sinh hoạt giải trí; Hình thành, tăng trưởng những nhấm chất vôi: nước nhân ái
chăm chỉ

7. Chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau:
Mục tiêu của môn Mĩ thuật cấp tiểu học ở chương trình GDPT 2022
là: Hình thành, tăng trưởng khả năng ………(1) thông qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt
trải nghiệm; Biết thể hiện cảm xúc, trí tưởng tượng về toàn thế giới xung
quanh, hình thành khả năng tiếp xúc, hợp tác, xử lý và xử lý vấn để
và…………(2);Tìm hiểu và cảm nhận vẻ đẹp của thành phầm, tác phẩm
nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, hình thành khả năng tự chủ và tự học; góp thêm phần hình
thành những phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách
nhiệm.
A. (1) mĩ thuật; (2) sáng tạo
8. Mục tiêu của môn Mĩ thuật cấp THCS ở chương trình GDPT 2022
là:
A. Hình thành, tăng trưởng khả năng mĩ thuật nhờ vào nên tảng kiến

thức, kĩ nâng mĩ thuật ở cấp tiểu học; tăng trưởng khả năng tiếp xúc và
hợp tác, khả năng xử lý và xử lý yếu tố và sáng tạo;
B. Có ý thức thừa kế, phát huy những giá trị văn hoá, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp truyền
thông dân tộc bản địa, tiếp cận giả trị thẩm mĩ của thời đại, làm ra tảng cho
việc tăng trưởng những phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung
thực, trách nhiệm;
C. Có hiểu biết về mỗi quan hệ giữa mĩ thuật với đời sống, nuôi
dưỡng cảm xúc thẩm mĩ và tình yêu nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, tăng trưởng nắng lực
tự chủ và tự học, có ý thức
9. Mục tiêu của môn Mĩ thuật cấp THPT ở chương trình GDPT 2022
là:

A. Giúp học viên tăng trưởng khả năng Mĩ thuật, những phẩm chất chủ
yếu và khả năng chung đã được hình thành từ cấp trung học cơ sở;
C. Môn Mĩ thuật giúp học viên tăng cưỡng hiểu biết về kiến thức và kỹ năng mĩ
thuật trong những nghành ngành nghề có liên quan, tu dưỡng cảm xúc
thấm mĩ và tình yêu nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, có định hưởng nghề nghiệp phủ hợp
với bản thân và nhụ cầu xã hội.
D. Phát triển tư duy phản biện, kĩ năng xử lý và xử lý yếu tố và sáng
tạo, kĩ năng thực hành thực tiễn, tiếp xúc và hợp tác; ý thức tôn trọng và phát
huy văn hoá, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp truyền thống cuội nguồn dân tộc bản địa, tiếp cận giá nghệ
thuật và thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển của thời đại, tăng trưởng năng
lực tự chủ và tự học
10. Yêu cầu cần đạt về khả năng chung và góp phần của môn Mĩ thuật
trong việc hình thành, tăng trưởng những khả năng chung cho HS là:
D. Tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết yếu tố – Sáng
tạo
11. Các khả năng đặc trưng của môn Mĩ thuật theo chương trình GDPT
2022 là:

A. Quan sát, nhận thức thẩm mĩ; Phân tích nhìn nhận thẩm mĩ; Sáng
tạo, ứng dụng thẩm mĩ
12. Chọn phương án đúng để điền vào những ô trống trong câu sau: Một
số thành phần cơ bản của khả năng Quan sát, nhận thức thẩm mĩ
được thể hiện trong chương trình môn Mĩ thuật 2022 cấp tiểu học là:
Nhận biết được một số trong những yếu tố thẩm mĩ cơ bản trong đời sống và ở sản
phẩm, ___ (1) mĩ thuật; Nhận biết được một số trong những yếu tổ (2) ở đối

tượng thẩm mĩ; Nhận biết được đầu hiệu của một số trong những nguyên lí tạo
hình ở thành phầm, tác phẩm mĩ thuật.
C. (1) tác phẩm, (2) tạo hình
13. Một số thành phần cơ bản của khả năng Phân tích, giá thẩm mĩ
được thể hiện trong chương trình môn Mĩ thuật 2022 cấp THCS là:
A. Phân tích, chia sẻ được cảm nhận về đối tượng người dùng thẩm mĩ; Biết cách
thụ thập và trình diễn một số trong những thông tin về tác giả, tác phẩm, trưởng
phải, phong thái nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; Mô tả, phản tích được yêu tố, nguyên lí
tạo hình ở thành phầm, tác phẩm, phong thái, trường phái nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp
trong thực hành thực tiễn, thảo luận và liên hệ thực tiễn.
14. Một số thành phần cơ bản của khả năng Sáng tạo và ứng dụng
thẩm mĩ được thể hiện trong chương trình môn Mĩ thuật 2022 cấp
THPT là:
A. Biết cách thể hiện tính ứng dụng của thành phầm trong thực hành thực tiễn,
sáng tạo; Biết cách truyền thông về thành phầm mĩ thuật của toàn bộ nhân
và nhóm học tập; Vận dụng được ý tưởng thẩm mĩ, kĩ năng hiện
thực hóa ý tưởng thẩm mĩ để sáng tạo thành phầm nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phục vụ
cho học tập và đời sống.
15. Thời lượng (số tiết trong một năm học) của chương trình môn Mĩ
thuật theo chương trình GDPT 2022 là:
D. Giai đoạn giáo dục cơ bản: 35 tiết/năm; Giai đoạn khuynh hướng

nghề nghiệp: 70 tiết/năm
16. Các mạch nội dung của Môn Mĩ thuật chương trình GDPT 2022
là:

B. Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng.
17. Mạch nội dung Mĩ thuật tạo hình từ lớp 1 đi học 12 trong
chương trình Môn Mĩ thuật 2022 gồm những nội dung rõ ràng là:
B. Lí luận và lịch sử mỹ thuật; Hội họa; Điêu khắc
18. Mạch nội dung Mĩ thuật ứng dụng từ lớp ó đi học 9 trong
chương trình Môn Mĩ thuật 2022 gồm một số trong những nội dung rõ ràng là:
A. Thiết kế công nghiệp; Thiết kể đồ hoa; Thiết kế thời trang
19. Mạch nội dung Mĩ thuật ứng dụng từ lớp 10 đi học 12 trong
chương trình Môn Mĩ thuật 2022 gồm những nội dung rõ ràng là:
D. Thiết kế công nghiệp; Thiết kế đồ hoạ; Thiết kế thời trang; Thiết
kế mĩ thuật sản khẩu, điện ảnh, Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện đi lại,
Kiến trúc.
20. Ba chuyên đề học tập Mĩ thuật lớp 10 gồm:
A. Thực hành vẽ hình hoạ 1;
B. Thực hành vẽ trang trí 1;
D. Thực hành vẽ tranh bố cục 1.

4267

Clip Bài kiểm tra cuối khóa môn Lịch sử Địa lý mô đun 2 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài kiểm tra cuối khóa môn Lịch sử Địa lý mô đun 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Bài kiểm tra cuối khóa môn Lịch sử Địa lý mô đun 2 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Bài kiểm tra cuối khóa môn Lịch sử Địa lý mô đun 2 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Bài kiểm tra cuối khóa môn Lịch sử Địa lý mô đun 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài kiểm tra cuối khóa môn Lịch sử Địa lý mô đun 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #kiểm #tra #cuối #khóa #môn #Lịch #sử #Địa #lý #mô #đun