Kinh Nghiệm về Bài 75 trang 135 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao 2022 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài 75 trang 135 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-24 19:05:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Bài 75 trang 135 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Bài 75 trang 135 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-24 19:05:03 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

(left{ matrix x = 4 + t hfill cr y = – t hfill cr z = – 3 + 7t hfill cr x – y + 7z – 10 = 0 hfill cr right. Rightarrow Hleft( 231 over 51; – 27 over 51;36 over 51 right).)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Cho ba điểmA(-1;3;2), B(4;0;-3), C(5;-1;4).Tìm tọa độ hình chiếuHcủa điểmAtrên đường thẳng BC.

Lời giải rõ ràng:

Ta có (overrightarrow BC = (1; – 1;7).) Phương trình đường thẳngBClà

(left{ matrix x = 4 + t hfill cr y = – t hfill cr z = – 3 + 7t. hfill cr right.)

Phương trình mp((alpha ))đi quaAvà vuông góc vớiBClà:

(1left( x + 1 right) – 1left( y – 3 right) + 7left( z – 2 right) = 0)

(Leftrightarrow x – y + 7z – 10 = 0.)

Gọi H là hình chiếu củaAtrên đường thẳngBCthì tọa độ củaH(x;y;z) thoả mãn hệ:

(left{ matrix x = 4 + t hfill cr y = – t hfill cr z = – 3 + 7t hfill cr x – y + 7z – 10 = 0 hfill cr right. Rightarrow Hleft( 231 over 51; – 27 over 51;36 over 51 right).)

LG b

Cho đường thẳng (d:x + 2 over 3 = y + 2 over 2 = z over – 1) và điểm (M_0(4; – 3;2).) Tìm tọa độ hình chiếuHcủaM0trên đường thẳngd.

Lời giải rõ ràng:

(H = left( 1;0; – 1 right).)

Reply

5

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Bài 75 trang 135 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bài 75 trang 135 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Bài 75 trang 135 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao Free.

Giải đáp vướng mắc về Bài 75 trang 135 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Bài 75 trang 135 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Bài #trang #sách #bài #tập #hình #học #lớp #nâng #cao

4292

Clip Bài 75 trang 135 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bài 75 trang 135 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Bài 75 trang 135 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao 2022 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Bài 75 trang 135 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao 2022 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài 75 trang 135 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 75 trang 135 sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #sách #bài #tập #hình #học #lớp #nâng #cao