Mẹo Hướng dẫn Bài 3 trang 81 sgk hình học 12 nâng cao Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài 3 trang 81 sgk hình học 12 nâng cao được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-19 17:09:44 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

(Rightarrow cos left( overrightarrow u ,overrightarrow v right) = overrightarrow u .overrightarrow v over left) (= frac3.0 + 4.left( – 2 right) + 0.left( – 3 right)sqrt 9 + 16 + 0 .sqrt 0 + 4 + 9 ) (= frac – 85sqrt 13 ) ( = – 8sqrt 13 over 65)
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    LG a
    LG b

Tìm góc giữa hai vectơ (overrightarrow u )và (overrightarrow v )trong mọi trường hợp sau:

LG a

(overrightarrow u = left( 1,;,1,;,1 right),overrightarrow v = left( 2,;,1,;, – 1 right)).

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính cô sin góc giữa hai véc tơ (cos left( overrightarrow u ,overrightarrow v right) = fracoverrightarrow u .overrightarrow v left)

Lời giải rõ ràng:

(cos left( overrightarrow u ,overrightarrow v right) = overrightarrow u .overrightarrow v over left) (= frac1.2 + 1.1 + 1.left( – 1 right)sqrt 1 + 1 + 1 .sqrt 4 + 1 + 1 ) ( = 2 over sqrt 3 .sqrt 6 = sqrt 2 over 3)

LG b

(overrightarrow u = 3overrightarrow i + 4overrightarrow j ,,;,,overrightarrow v = – 2overrightarrow j + 3overrightarrow k ).

Lời giải rõ ràng:

Ta có: (overrightarrow u = left( 3;4;0 right),;,overrightarrow v = left( 0; – 2;3 right) )

(Rightarrow cos left( overrightarrow u ,overrightarrow v right) = overrightarrow u .overrightarrow v over ) (= frac3.0 + 4.left( – 2 right) + 0.left( – 3 right)sqrt 9 + 16 + 0 .sqrt 0 + 4 + 9 ) (= frac – 85sqrt 13 ) ( = – 8sqrt 13 over 65)

4289

Review Bài 3 trang 81 sgk hình học 12 nâng cao ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài 3 trang 81 sgk hình học 12 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Bài 3 trang 81 sgk hình học 12 nâng cao miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Bài 3 trang 81 sgk hình học 12 nâng cao Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài 3 trang 81 sgk hình học 12 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 3 trang 81 sgk hình học 12 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #sgk #hình #học #nâng #cao