Kinh Nghiệm về Bài 12 trang 13 vở bài tập toán 8 tập 1 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Bài 12 trang 13 vở bài tập toán 8 tập 1 được Update vào lúc : 2022-02-11 02:02:23 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign& 47.53 = left( 50 – 3 right)left( 50 + 3 right) = 50^2 – 3^2 cr& = 2500 – 9 = 2491 cr )
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    LG a
    LG b
    LG c

Tính nhanh:

LG a

(101^2;)

Phương pháp giải:

Áp dụng:

(left( A + B right)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

(left( A – B right)^2 = A^2 – 2AB + B^2)

(A^2 – B^2 = left( A + B right)left( A – B right))

Giải rõ ràng:

Ta có: (101^2 = left( 100 + 1 right)^2 )(= 10000 + 200 + 1 = 10201)

LG b

(199^2;)

Phương pháp giải:

Áp dụng:

(left( A + B right)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

(left( A – B right)^2 = A^2 – 2AB + B^2)

(A^2 – B^2 = left( A + B right)left( A – B right))

Giải rõ ràng:

Ta có: (199^2 = left( 200 – 1 right)^2 )(= 40000 – 400 + 1 = 39601)

LG c

(47.53)

Phương pháp giải:

Áp dụng:

(left( A + B right)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

(left( A – B right)^2 = A^2 – 2AB + B^2)

(A^2 – B^2 = left( A + B right)left( A – B right))

Giải rõ ràng:

Ta có:

(eqalign
& 47.53 = left( 50 – 3 right)left( 50 + 3 right) = 50^2 – 3^2 cr
& = 2500 – 9 = 2491 cr )

://.youtube/watch?v=CTqBQ-5m-Q0

Reply
1
0
Chia sẻ

4345

Review Bài 12 trang 13 vở bài tập toán 8 tập 1 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài 12 trang 13 vở bài tập toán 8 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Bài 12 trang 13 vở bài tập toán 8 tập 1 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Bài 12 trang 13 vở bài tập toán 8 tập 1 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài 12 trang 13 vở bài tập toán 8 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 12 trang 13 vở bài tập toán 8 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #vở #bài #tập #toán #tập