Thủ Thuật về Bài 116 : bảng chia 5 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bài 116 : bảng chia 5 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-19 08:23:18 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Có 20 tờ báo chia cho những tổ, mỗi tổ được 5 tờ báo. Hỏi có mấy tổ được chia báo ?
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Bài 1
    Bài 2
    Bài 3
    Bài 4

Bài 1

Tính nhẩm :

(5:5 = …..) (20:5 = …..)

(10:5 = …..) (25:5 = …..)

(15:5 = …..) (45:5 = …..)

(30:5 = …..)

(35:5 = …..)

(40:5 = …..)

(50:5 = …..)

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng chia 5 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải rõ ràng:

(5:5 = 1) (20:5 = 4)

(10:5 = 2) (25:5 = 5)

(15:5 = 3) (45:5 = 9)

(30:5 = 6)

(35:5 = 7)

(40:5 = 8)

(50:5 = 10)

Bài 2

Tính nhẩm :

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng nhân và bảng chia 5 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải rõ ràng:

Bài 3

Có 20 tờ báo chia đều cho 5 tổ. Hỏi mỗi tổ nhận được mấy tờ báo ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

5 tổ : 20 tờ báo

1 tổ : … tờ báo ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 20 chia cho 5.

Lời giải rõ ràng:

Một tổ nhận được số tờ báo là :

(20:5 = 4) (tờ)

Đáp số : (4) tờ.

Bài 4

Có 20 tờ báo chia cho những tổ, mỗi tổ được 5 tờ báo. Hỏi có mấy tổ được chia báo ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt :

5 tờ báo : 1 tổ

20 tờ báo : … tổ ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 20 chia cho 5.

Lời giải rõ ràng:

Có số tổ được chia báo là :

(20:5 = 4) (tổ)

Đáp số : (4) tổ.

://.youtube/watch?v=ub_HwQQUgiE

Reply
2
0
Chia sẻ

4532

Video Bài 116 : bảng chia 5 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài 116 : bảng chia 5 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Bài 116 : bảng chia 5 miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Bài 116 : bảng chia 5 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Bài 116 : bảng chia 5

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 116 : bảng chia 5 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #bảng #chia