Mẹo Hướng dẫn Back tap on iPhone 7 Plus 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Back tap on iPhone 7 Plus được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-24 13:02:20 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Sep 17, 2022 12:46 PM in response to vipul23 In response to vipul23

The manual does not list any iPhone specific restrictions

Tap the back of iPhone to perform actions

You can double-tap or triple-tap the back of iPhone to perform certain actionssuch as scroll up or down, take a screenshot, open Control Center, activate a shortcut in the Shortcuts app, or turn on an accessibility feature.

Go to Settings> Accessibility> Touch> Back Tap.Choose Double Tap or Triple Tap, then choose an action.

More Less

Sep 17, 2022 12:46 PM

Reply HelpfulThread reply – more options

    Link to this Post

://.youtube/watch?v=r3_ZuCWprLg

4226

Clip Back tap on iPhone 7 Plus ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Back tap on iPhone 7 Plus tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Back tap on iPhone 7 Plus miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Back tap on iPhone 7 Plus miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Back tap on iPhone 7 Plus

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Back tap on iPhone 7 Plus vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#tap #iPhone