Kinh Nghiệm Hướng dẫn ARTICLES – grammar: articles – unit 8 sgk tiếng anh 9 mới Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa ARTICLES – grammar: articles – unit 8 sgk tiếng anh 9 mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-20 10:21:30 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ta thấy khi nói câu thứ nhất thì người NÓI lần đầu nhắc tới cat và dog. Lúc này người NGHE chưa chắc như đinh rõ ràng đó là con mèo và con chó nào nên mạo từ KHÔNG XÁC ĐỊNH a được sử dụng trước danh từ cat và dog. Tuy nhiên, khi nói câu thứ hai thì người NGHE đã xác lập được con mèo và con chó mà người NÓI muốn nhắc tới (là hai loài vật mới được mua) nên MẠO TỪ XÁC ĐỊNH the được sử dụng trước danh từ cat và dog.

ARTICLES

(MẠO TỪ)

Có hai loại mạo từ:

– MẠO TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH hay còn gọi là MẠO TỪ BẤT ĐỊNH (indefinite articles)

– MẠO TỪ XÁC ĐỊNH (definite articles)

I. Mạo từ không xác lập: a/an

1. Mạo từ a: đứng trước danh từ đếm được, số ít và danh từ đó phải khởi đầu bằng một phụ âm.

Ví dụ:

– a house (một ngôi nhà) -> house là một danh từ đếm được, ở dạng số ít và được khởi đầu bằng một phụ âm /h/ nên ta sử dụng mạo từ a.

– a student (một học viên) -> student là một danh từ đếm được, ở dạng số ít và được khởi đầu bằng một phụ âm /s/ nên ta sử dụng mạo từ a.

2. Mạo từ an: Đứng trước danh từ đếm được số ít và danh từ đó khởi đầu bằng một nguyên âm (a,e,i,o,u).

Ví dụ:

an apple (một quả táo) -> apple là một danh từ đếm được, ở dạng số ít và được khởi đầu bằng một nguyên âm /æ/ nên ta sử dụng mạo từ an.

an umbrella (một chiếc ô) -> umbrella là một danh từ đếm được, ở dạng số ít và được khởi đầu bằng một nguyên âm /ʌ/ nên ta sử dụng mạo từ an.

CHÚ Ý:

+ Một số danh từ đếm được, số ít được khởi đầu bằng một phụ âm h + nguyên âm, nhưng ta vẫn sử dụng mạo từ an đứng trước vì thời gian hiện nay h là một âm câm (không được phát âm).

Ví dụ: an hour /ˈaʊə(r)/ (một giờ) -> hour khởi đầu bằng nguyên âm /aʊ/ do h không được phát âm nên ta sử dụng mạo từ an.

+ Một số danh từ đếm được, số ít được khởi đầu bằng một nguyên âm u và u được phát âm là /ju/thì ta sử dụng mạo từ a chứ không dùng an”

Ví dụ: a university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/ (một trường ĐH) -> university là danh từ khởi đầu bằng u và u được phát âm là /ju/ nên ta sử dụng mạo từ a đứng trước.

a union /ˈjuːniən/ (một hiệp hội, liên hiệp) -> union là danh từ khởi đầu bằng u và u được phát âm là /ju/ nên ta sử dụng mạo từ a đứng trước.

3. Vị trí và cách sử dụng của mạo từ:

– Thường đứng trước danh từ đếm được, số ít và đó là một danh từ chỉ chung chung, không xác lập (được nhắc tới lần thứ nhất).

Ví dụ: I bought a cat yesterday. ( Hôm qua tôi đã mua một con mèo.)

Ta thấy con mèo trong trường hợp này lần đầu được nhắc tới và người nghe trước đó không biết đó là con mèo nào nên ta sử dụng mạo từ không xác lập.

II. Mạo từ xác lập the

1. Đứng trước một danh từ xác lập đã được nhắc ở phía trước (người nghe đã biết được đối tượng người dùng mà người nói nhắc tới là gì)

Ví dụ: I bought a cat and a dog yesterday. The cat is white and the dog is black.

(Hôm qua tôi mua một con mèo và một con chó. Con mèo thì white color và con chó thì màu đen.)

Ta thấy khi nói câu thứ nhất thì người NÓI lần đầu nhắc tới cat và dog. Lúc này người NGHE chưa chắc như đinh rõ ràng đó là con mèo và con chó nào nên mạo từ KHÔNG XÁC ĐỊNH a được sử dụng trước danh từ cat và dog. Tuy nhiên, khi nói câu thứ hai thì người NGHE đã xác lập được con mèo và con chó mà người NÓI muốn nhắc tới (là hai loài vật mới được mua) nên MẠO TỪ XÁC ĐỊNH the được sử dụng trước danh từ cat và dog.

2. Đứng trước một danh từ mà sau danh từ đó có một mệnh đề hay cụm từ theo sau làm rõ nghĩa.

Ví dụ: I know the girl who is standing over there.

(Tôi biết cô nàng mà đang đứng ở đằng kia.)

Ta thấy mệnh đề quan hệ who is standing over there là mệnh đề theo sau để bổ nghĩa cho danh từ girl nên ta sử dụng mạo từ the phía trước danh từ girl.

The man with brown eyes is my husband.

(Người đàn ông mà có hai con mắt nâu là chồng của tôi.)

Ta thấy cụm từ with brown eyes là cụm từ theo sau để bổ nghĩa cho danh từ man nên trước man ta cần sử dụng mạo từ the.

3. Đứng trước những danh từ là chỉ người hoặc vật chỉ có DUY NHẤT.

Ví dụ: The Earth goes around the sun.

(Trái Đất xoay quanh mặt trời.)

Ta thấy trái đất và mặt trời đều duy nhất chỉ có một. Vậy nên ta sẽ sử dụng mạo từ xác lập the đứng trước.

Obama used to be the president of America.

(Ông Obama từng là tổng thống của nước Mỹ.)

Ta thấy nước Mỹ chỉ có duy nhất một tổng thống vậy nên ta sẽ sử dụng mạo từ xác lập the đứng trước.

4. Đứng trước một tính từ để chỉ một hiệp hội người.

Ví dụ: The deaf are not able to hear.

(Những người điếc đều không thể nghe.)

Ta tính từ deaf (điếc) thường đi sau động từ to be hoặc đứng trước danh từ bổ nghĩa cho danh từ. Khi tính từ này đi sau the thì nó sẽ tạo thành cụm danh từ chỉ một nhóm hay một hiệp hội người điếc.

The rich have a lot more money than the poor.

(Những người giàu sang nhiều tiền hơn thật nhiều so với những người nghèo.)

Hai tính từ rich và poor khi đi sau the đóng vai trò như thể một danh từ chỉ một nhóm hay một hiệp hội người.

5. Đứng trước danh từ riêng chỉ HỌ ở dạng số nhiều để nói tới cả vợ chồng hay cả mái ấm gia đình.

Ví dụ: The Browns are travelling in Vietnam now.

(Ông bà Brown – mái ấm gia đình ông bà Brown – giờ đây đang du lịch ở Việt Nam.)

Ta thấy Brown là một họ khá phổ cập ở Anh. Và khi ta sử dụng ở dạng số nhiều và có the phía trước ta hiểu là người nói muốn nhắc tới cả hai ông bà Brown hay cả mái ấm gia đình nhà Brown.

6. Sử dụng trong cấu trúc chỉ khu vực, xứ sở, hay phương hướng.

Giới từ + the + danh từ chỉ khu vực, phương hướng

Ví dụ: I live in the North of Vietnam.

(Tôi sống ở phía Bắc của Việt Nam.)

7. Sử dụng trước những danh từ chỉ nhạc cụ.

Ví dụ: My daughter is playing the piano.

(Con gái tôi đang chơi đàn piano.)

My father plays the violin very well.

(Bố tôi chơi đàn vi-ô-lông rất giỏi.)

Ta thấy piano và violin là tên thường gọi của hai loại nhạc cụ nên ta sử dụng the đứng trước chúng.

8. Sử dụng trong cấu trúc so sánh hơn nhất.

Ví dụ: Your sister is the most intelligent girl Ive ever met.

(Em gái bạn là cô nàng thông minh nhất mà tôi từng gặp.)

Ta thấy trong câu sử dụng cấu trúc so sánh hơn nhất riêng với tính từ dài: the + most + tính từ dài.

III. Các trường hợp không sử dụng mạo từ a/an/the.

1. Với những danh từ riêng chỉ TÊN khu vực như vương quốc, thành phố, quận, thị xã,..

Ví dụ: My sister wants to go to England in the near future.

(Em gái tôi muốn tới nước Anh trong tương lai gần)

I live in Hanoi with my family.

(Tôi sống ở Tp Hà Nội Thủ Đô với mái ấm gia đình của tôi)

Ta thấy England là tên thường gọi của một vương quốc, Hanoi là tên thường gọi của một thành phố và trước toàn bộ chúng ta không sử dụng mạo từ.

2. Với ngày, tháng, năm

Ví dụ: My son goes to school from Monday to Friday. (Con trai tôi tới trường từ thứ hai đến thứ 6)

Ta thấy Monday và Tuesday là hai thứ trong tuần nên ta không sử dụng mạo từ trước chúng.

3. Với những môn thể thao

Ví dụ: I like playing badminton and football. (Tôi thích chơi cầu lông và bóng đá)

Ta thấy badminton và football là hai môn thể thao nên ta không sử dụng mạo từ phía trước.

4. Trong những cấu trúc:

– night: vào ban đêm

– school: ở trường học

– home: ở trong nhà

– go to school/ go to market/ go to work: đi học/ đi chợ/ đi làm việc

4476

Review ARTICLES – grammar: articles – unit 8 sgk tiếng anh 9 mới ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video ARTICLES – grammar: articles – unit 8 sgk tiếng anh 9 mới tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật ARTICLES – grammar: articles – unit 8 sgk tiếng anh 9 mới miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải ARTICLES – grammar: articles – unit 8 sgk tiếng anh 9 mới miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về ARTICLES – grammar: articles – unit 8 sgk tiếng anh 9 mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết ARTICLES – grammar: articles – unit 8 sgk tiếng anh 9 mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#ARTICLES #grammar #articles #unit #sgk #tiếng #anh #mới