Mẹo về Age of Gangs đã công bố một chiếc AIRDROP trị giá 40.000 đô Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Age of Gangs đã công bố một chiếc AIRDROP trị giá 40.000 đô được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-03 01:02:26 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Age of Gangs đã công bố một chiếc AIRDROP trị giá 40.000 đô la

Age of Gangs – Đồng thời một trò chơi Play2earn và A Bộ sưu tập NFTS độc lạ trên Blockchain với những tài liệu tìm hiểu thêm về văn hóa truyền thống phổ cập đương đại, trong số đó mỗi nhân vật là duy nhất. NFTS gồm có hơn 120 món đồ rất khác nhau. Có 10.000 NFT trong bộ sưu tập.

Trong AirDrop sẽ tranh cãi:
▪ 100 NFT duy nhất từ ​​bộ sưu tập: 20 đến những người dân trình làng tích cực nhất , 80 đến phần còn sót lại ngẫu nhiên. Mỗi nft có mức giá trị 0,09 eth với một minte trả tiền!
▪ 5000 $ bằng USDT – sẽ nhận được 1000 người trình làng thứ nhất đã mang tối thiểu một người bạn cho hiệp hội và đạt được tối thiểu 9 mục.
✅ để tham gia, bạn cần điền vào Glam .

ở dạng bạn sẽ cần:
• Đăng ký Kênh Telegram
• Đăng ký Telegram Chat
• Tham gia Discord
• Tham gia
• Thích và Tweet Đăng với 2 người bạn

? Hạn chót: ngày 14 tháng 1
? Bạn hoàn toàn có thể điền vào một list trắng khác để tham gia trước bán trước.

? Hạn chót tiền bán: 27 tháng 12 12:00 (UTC) The Age of Gangs has announced a $40,000 Airdrop ?

The Age of Gangs – simultaneously a Play2Earn trò chơi and a unique collection of NFTs on blockchain with references to contemporary popular culture in which each character is unique. NFTs consist of more than 120 different items. There are 10,000 NFTs in the collection.

In Airdrop will contested:
▪️ 100 unique NFTs from the collection: 20 to the most active referrers, 80 to the rest randomly. Each NFT is worth 0.09 ETH with a paid minte!
▪️ 5000$ in USDT – will receive the first 1000 referrers who brought least one friend to the community and gained least 9 entries.

✅ To participate, you need to fill out the GLEAM form.

In the form you will need to:
• Subscribe our Telegram channel
• Subscribe to Telegram chat
• Join Discord
• Join
• Like and retweet the post with 2 friends

? Deadline: January 14

? You can fill out another whitelist to participate in the pre-sale.

? Pre-sale deadline: December 27 12:00 (UTC)

://.youtube/watch?v=LnZmWCyPOh0

Reply
7
0
Chia sẻ

4282

Review Age of Gangs đã công bố một chiếc AIRDROP trị giá 40.000 đô ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Age of Gangs đã công bố một chiếc AIRDROP trị giá 40.000 đô tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Age of Gangs đã công bố một chiếc AIRDROP trị giá 40.000 đô miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Age of Gangs đã công bố một chiếc AIRDROP trị giá 40.000 đô miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Age of Gangs đã công bố một chiếc AIRDROP trị giá 40.000 đô

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Age of Gangs đã công bố một chiếc AIRDROP trị giá 40.000 đô vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Age #Gangs #đã #công #bố #một #chiếc #AIRDROP #trị #giá #đô