Kinh Nghiệm về Accuracy and precision là gì Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Accuracy and precision là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-07 19:08:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

“Chính xác” hay “chuẩn xác” ???
Khi đọc những tài liệu kỹ thuật, toàn bộ chúng ta thường gặp những thuật ngữ accuracy và precision. Hai thuật ngữ này được dịch sang tiếng Việt là gì và chúng có đồng nghĩa tương quan không?

Trước hết, cần xác lập là hai thuật ngữ accuracy và precision không đồng nghĩa tương quan. Tuy nhiên, khi dịch sang tiếng Việt thì chúng thường được gọi chung là độ đúng chuẩn nên dễ gây ra nhầm lẫn cho những người dân đọc.

Thuật ngữ accuracy (độ chuẩn xác) được sử dụng để chỉ mức độ khác lạ Một trong những giá trị đo so với giá trị thực hoặc giá trị chuẩn dùng để tham chiếu. Như vậy, thuật ngữ độ chuẩn xác có liên quan với sai số khối mạng lưới hệ thống của khối mạng lưới hệ thống đo.

Thuật ngữ precision (độ đúng chuẩn) được sử dụng để chỉ độ lặp lại của những giá trị đo trong cùng một Đk đo. Như vậy, độ đúng chuẩn có liên quan với mức độ phân tán của những giá trị đo.

Người ta thường dùng hình ảnh của trò chơi “ném phi tiêu” để minh họa cho việc khác lạ giữa độ chuẩn xác và độ đúng chuẩn:

(Nguồn: ://cwx.prenhall/bookbind/pubbooks/hillchem3/medialib/media_portfolio/01.html)

Hình a: 3 mũi tên nằm cách xa nhau và cũng không nằm quanh hồng tâm nên sẽ là có độ chuẩn xác thấp và độ đúng chuẩn thấp.

Hình b: 3 mũi tên nằm gần nhau nhưng lại cách xa hồng tâm nên sẽ là có độ chuẩn xác thấp (cách xa giá trị “chuẩn” là hồng tâm) nhưng độ đúng chuẩn cao (do những mũi tên nằm gần nhau –> độ lặp lại tốt).

Hình c: 3 mũi tên nằm quanh hồng tâm nhưng lại nằm cách xa nhau nên sẽ là có độ chuẩn xác cao (không khác lạ nhiều so với giá trị “chuẩn” là hồng tâm) nhưng độ đúng chuẩn thấp (do những mũi tên nằm xa nhau –> độ lặp lại không tốt).

Hình d: 3 mũi tên đều nằm quanh hồng tâm và nằm gần nhau nên sẽ là có độ chuẩn xác cao và độ đúng chuẩn cao.
(Nguồn: ://flatgeo)

4370

Video Accuracy and precision là gì ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Accuracy and precision là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Accuracy and precision là gì miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Accuracy and precision là gì miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Accuracy and precision là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Accuracy and precision là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Accuracy #precision #là #gì