Thủ Thuật về Academic nghĩa là gì – Là gì ở đâu ? Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Academic nghĩa là gì – Là gì ở đâu ? được Update vào lúc : 2022-11-16 10:17:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

tháng 11 16, 2022

Đóng toàn bộ

Kết quả từ 3 từ điển

Từ điển Anh – Việt

tính từ|danh từ|Tất cả

tính từ

thuộc (sự giảng dạy hoặc học tập ở) nhà trường, trường cao đẳng học viện chuyên nghành; (thuộc) trường ĐH

có tính chất học thuật

an academic debate

một cuộc tranh luận có tính chất học thuật

academic subjects

những môn học

lý thuyết suông, trừu tượng, không thực tiễn

a matter of academic concern

một yếu tố thuộc nghành lý thuyết

the question is purely academic

yếu tố này là thuần túy lý thuyết

(văn nghệ) kinh viện

academic painting

hội hoạ kinh viện

(thuộc) trường phái triết học Pla-ton

danh từ

hội viên học viện chuyên nghành

viện sĩ

academic

academic (ăkə-dĕmʹĭk) adjective

Abbr. acad.

1. Of, relating to, or characteristic of a school, especially one of higher learning.

2. a. Relating to studies that are liberal or classical rather than technical or vocational. b. Relating to scholarly performance: a student’s academic average.

3. Relating or belonging to a scholarly organization.

4. Scholarly to the point of being unaware of the outside world. See synonyms pedantic.

5. Based on formal education.

6. Formalistic or conventional.

7. Theoretical or speculative without a practical purpose or intention. See synonyms theoretical.

8. Having no practical purpose or use.

noun

1. One who is a thành viên of an institution of higher learning.

2. A person who has an academic viewpoint or a scholarly background.

academʹically adverb

Đồng nghĩa – Phản nghĩa

academic
academic
(adj)

educational,
school, college, university, scholastic

studious,
intellectual, scholarly, bookish, literary, learned

moot,
theoretical, abstract, hypothetical, speculative

antonym: practical

academic
(n)

professor,
instructor, teacher, lecturer, researcher, college lecturer, scholar, tutor,
don

://.youtube/watch?v=etszVqTCU6A

Hi Vọng Bài viết trên hoàn toàn có thể giúp ích những bạn làm rõ hơn, Nếu có yếu tố gì thì cứ để lại phản hồi nhé Lagiodau.

4139

Review Academic nghĩa là gì – Là gì ở đâu ? ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Academic nghĩa là gì – Là gì ở đâu ? tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Academic nghĩa là gì – Là gì ở đâu ? miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Academic nghĩa là gì – Là gì ở đâu ? miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Academic nghĩa là gì – Là gì ở đâu ?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Academic nghĩa là gì – Là gì ở đâu ? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Academic #nghĩa #là #gì #Là #gì #ở #đâu