Thủ Thuật về 600 gam dung dịch chứa 0 2 mol BaCl2 D 1 2 gam ml Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa 600 gam dung dịch chứa 0 2 mol BaCl2 D 1 2 gam ml được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-19 21:12:18 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

TH1: BaCl2 dư và NH4Cl hết

nBa2+ dư = a – 0,1 —> nBaSO4 = a – 0,1

nOH- dư = 0,7 – b —> nFe(OH)2 = 0,35 – 0,5b

—> 233(a – 0,1) + 90(0,35 – 0,5b) = 41,3

Không đủ dữ kiện tính.

Giải Bài Tập Hóa Học 8 – Bài 42: Nồng độ dung dịch giúp HS giải bài tập, phục vụ cho những em một khối mạng lưới hệ thống kiến thức và kỹ năng và hình thành thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng cho việc tăng trưởng khả năng nhận thức, khả năng hành vi:

A. Hòa tan 190g BaCl2 trong 10g nước.

B. Hòa tan 10g BaCl2 trong 190g nước.

C. Hoàn tan 100g BaCl2 trong 100g nước.

D. Hòa tan 200g BaCl2 trong 10g nước.

E. Hòa tan 10g BaCl2 trong 200g nước.

Lời giải:

Câu vấn đáp đúng: B.

mdd = mct + mnước ⇒ mnước = mdd – mct = 200g – 10g = 190g

a) 0,233M.

b) 23,3M.

c) 2,33M.

d) 233M.

Lời giải:

Đáp số đúng là a).

a) 1 mol KCl trong 750ml dung dịch.

b) 0,5 mol MgCl2 trong một,5 lít dung dịch.

c) 400g CuSO4 trong 4 lít dung dịch.

d) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500ml dung dịch.

Lời giải:

Tính nồng độ mol của những dung dịch:

a) 1 lít dung dịch NaCl 0,5M.

b) 500ml dung dịch KNO3 2M.

c) 250ml dung dịch CaCl2 0,1M.

d) 2 lít dung dịch Na2SO4 0,3M.

Lời giải:

a) nNaCl = 1.0,5 = 0,5 (mol) → mNaCl = 0,5.(23 +35,5) = 29,25 (g)

b) nKNO3 = 2.0,5 = 1 (mol) → mKNO3 = 1.101 = 101 (g)

c) nCaCl2 = 0,1.0,25 = 0,025 (mol) → mCaCl2 = 0,025(40 + 71) = 2,775 (g)

d) nNa2SO4 = 0,3.2 = 0,6 (mol) → mNa2SO4 = 0,6.142 = 85,2 (g)

a) 20g KCl trong 600g dung dịch.

b) 32g NaNO3 trong 2kg dung dịch.

c) 75g K2SO4 trong 1500g dung dịch.

Lời giải:

Nồng độ Phần Trăm của những dung dịch là:

a) 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9M.

b) 50g dụng dịch MgCl2 4%.

c) 250ml dung dịch MgSO4 0,1M.

Lời giải:

Số gam chất tan cần dùng để pha chế những dung dịch:

a) nNaCl = CM .V = 2,5.0,9 = 2,25 (mol)

→ mNaCl = 2,25.(23 + 35,5) = 131,625 (g)

b)

c) nMgSO4 = 0,1.0,25 = 0,025 (mol)

→ mMgSO4 = 0,025.(24 + 64 + 32) = 3 (g)

Lời giải:

Trong trường hợp 0,1 mol BaCl2 tác dụng hoàn toàn với 0,2 mol Na2SO4 thì Na2SO4 dư 0,1 mol. Ta tính thành phầm tạo thành nhờ vào số mol của chất hết là BaCl2

Phương trình hóa học:

BaCl2  + Na2SO4 → BaSO4 (kết tủa trắng)  + 2NaCl

1 mol                       1 mol

0,1 mol →                0,1 mol

Khối lượng kết tủa BaSO4 là:

m = 0,1.(137 + 32 = 16.4) = 23,2

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 10

Tính chất hóa học nào không phải của axit?

Chất nào sau này tác dụng với Fe ở nhiệt độ thường tạo ra khí hiđro là

Các sắt kẽm kim loại nào sau này tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng?

Chất nào sau này tác dụng với axit HCl tạo kết tủa trắng?

Dung dịch A tác dụng với CuO tạo ra dung dịch có màu xanh lam. A là

Nhóm oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch HCl là

Khi cho axit tác dụng với bazơ thu được:

Phản ứng giữa dung dịch HCl và NaOH là phản ứng

a) Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH 20% (d =1,2 g/ml)

b) Tính nồng độ % của ung dịch H2SO4 2M (d = 1,176 g/ml)

mọi người giúp em với

1, Hòa tan 1 lượng quặng boxit chứa 10% tạp chất bằng dung dịch NaOH 5M , thu đc 18,45 gam muối a, Tính thể tích dd NaOH cần dùng b, Tính khối lượng quặng đã lấy 2, Cho 204 dung dịch HCl tác dụng hết với cùng 1 lượng sắt , thu được 6,72 lít khí Hidro (đktc)
a , Tính khối lượng sắt phản ứng b, Tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng , biết d HCl = 1.02g/ml
3, Cho 400 ml dung dịch HCl 0.5M tác dụng với 50g dd NaOH 40% sau pahnr ứng thu đc 600 ml dd A a, Tính nồng độ mol của dd A

b, để trung hòa hết chất dư trong dd A cần dùng bao nhiêu ml dd NaOH KOH 1M hoặc HCl 1M

4172

Video 600 gam dung dịch chứa 0 2 mol BaCl2 D 1 2 gam ml ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip 600 gam dung dịch chứa 0 2 mol BaCl2 D 1 2 gam ml tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download 600 gam dung dịch chứa 0 2 mol BaCl2 D 1 2 gam ml miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down 600 gam dung dịch chứa 0 2 mol BaCl2 D 1 2 gam ml Free.

Giải đáp vướng mắc về 600 gam dung dịch chứa 0 2 mol BaCl2 D 1 2 gam ml

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết 600 gam dung dịch chứa 0 2 mol BaCl2 D 1 2 gam ml vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#gam #dung #dịch #chứa #mol #BaCl2 #gam