Mẹo về HTML5 video playlist example Mới nhất Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa HTML5 video playlist example Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-21 13:37:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về HTML5 video playlist example Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa HTML5 video playlist example được Update vào lúc : 2022-12-21 13:37:09 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Demo DownloadAuthor:OrlandoJCViews Total:18,437 viewsOfficial Page:Go to websiteLast Update:October 16, 2018License:MIT

Preview:

Description:

A dead simple and fully responsive Video Playlist Player that dynamically loads video files from a JSON file.

Nội dung chính

  Description:
  How to use it:

  Written in pure JavaScript and CSS/CSS3. Without any 3rd dependencies.

  How to use it:

  Create the html for the video player & playlist.

  0 : 00

  Load the Font Awesome for the video controls.

  Load theVideo Playlist Players JavaScript and CSS files.

  Specify the video information (name, source, duration, cover image) in the video.json.

  [

  “id” : 0,

  “name” : “Devstories from google”,

  “source” : “://.html5rocks/en/tutorials/video/basics/devstories.mp4”,

  “duration” : “4:34”,

  “img” : “://lonelyplanetstatic.imgix/op-video-sync/images/production/p.-5810396717001-brightcove-when-to-go-to-the-azores-20180726-050333.jpg?w=160&h=90&sharp=10&q=50”

  ,

  “id” : 1,

  “name” : “Vida marina – Oceano”,

  “source” : “://mirrors.standaloneinstaller/video-sample/jellyfish-25-mbps-hd-hevc.mp4”,

  “duration” : “4:34”,

  “img” : “://lonelyplanetstatic.imgix/op-video-sync/images/production/p.-5810396717001-brightcove-when-to-go-to-the-azores-20180726-050333.jpg?w=160&h=90&sharp=10&q=50”

  ,

  “id”:2,

  “name” : “Profundidades del oceano”,

  “source” : “://thenewcode/assets/videos/ocean-small.mp4”,

  “duration” : “1:34”,

  “img” : “://lonelyplanetstatic.imgix/op-video-sync/images/production/p.-5810396717001-brightcove-when-to-go-to-the-azores-20180726-050333.jpg?w=160&h=90&sharp=10&q=50”

  ,

  “id”: 3,

  “name” : “Lo angeles timelapse”,

  “source” : “://thenewcode/assets/videos/downtown-los-angeles.mp4”,

  “duration” : “3:34”,

  “img” : “://lonelyplanetstatic.imgix/op-video-sync/images/production/p.-5810396717001-brightcove-when-to-go-to-the-azores-20180726-050333.jpg?w=160&h=90&sharp=10&q=50”

  ,

  “id” : 4,

  “name” : “Panasonic test video HD”,

  “source” : “://mirrors.standaloneinstaller/video-sample/Panasonic_HDC_TM_700_P_50i.mp4”,

  “duration” : “2:34”,

  “img” : “://lonelyplanetstatic.imgix/op-video-sync/images/production/p.-5810396717001-brightcove-when-to-go-to-the-azores-20180726-050333.jpg?w=160&h=90&sharp=10&q=50”

  ]

  See Also:

  Reply

  1

  0

  Chia sẻ

  Chia Sẻ Link Tải HTML5 video playlist example miễn phí

  Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video HTML5 video playlist example tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật HTML5 video playlist example Free.

  Thảo Luận vướng mắc về HTML5 video playlist example

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết HTML5 video playlist example vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

  #HTML5 #video #playlist

Related posts:

4236

Review HTML5 video playlist example Mới nhất ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video HTML5 video playlist example Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down HTML5 video playlist example Mới nhất miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down HTML5 video playlist example Mới nhất Free.

Hỏi đáp vướng mắc về HTML5 video playlist example Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết HTML5 video playlist example Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#HTML5 #video #playlist #Mới #nhất