Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 666 hoặc 666 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
the devil’s number

    065 1 065 2 065 3 065 4 065 5 065 6 065 7 065 8 065 9 066 0 066 1 066 2 066 3 066 4 066 5 066 6 066 7 066 8 066 9 067 0 067 1 067 2 067 3 067 4 067 5 067 6 067 7 067 8 067 9 068 0

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 666 / 666 / 666 …

4433

Nếu ai bị Số điện thoại 666 hoặc 666 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha