Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 188822799996 hoặc 188 822799996 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
giả danh covid lừa đảo

    018 882 2799981018 882 2799982018 882 2799983018 882 2799984018 882 2799985018 882 2799986018 882 2799987018 882 2799988018 882 2799989018 882 2799990018 882 2799991018 882 2799992018 882 2799993018 882 2799994018 882 2799995018 882 2799996018 882 2799997018 882 2799998018 882 2799999018 882 2800000018 882 2800001018 882 2800002018 882 2800003018 882 2800004018 882 2800005018 882 2800006018 882 2800007018 882 2800008018 882 2800009018 882 2800010

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 188822799996 / 188 822799996 / 188 822 799996 …

4173

Nếu ai bị Số điện thoại 188822799996 hoặc 188 822799996 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha