Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0988555086 hoặc 098 8555086 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Đại tướng quân

    098 855 5071098 855 5072098 855 5073098 855 5074098 855 5075098 855 5076098 855 5077098 855 5078098 855 5079098 855 5080098 855 5081098 855 5082098 855 5083098 855 5084098 855 5085098 855 5086098 855 5087098 855 5088098 855 5089098 855 5090098 855 5091098 855 5092098 855 5093098 855 5094098 855 5095098 855 5096098 855 5097098 855 5098098 855 5099098 855 5100

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0988555086 / 098 8555086 / 098 855 5086 …

4313

Nếu ai bị Số điện thoại 0988555086 hoặc 098 8555086 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha