Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0988102730 hoặc 098 8102730 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gây nhiễu

    098 810 2715098 810 2716098 810 2717098 810 2718098 810 2719098 810 2720098 810 2721098 810 2722098 810 2723098 810 2724098 810 2725098 810 2726098 810 2727098 810 2728098 810 2729098 810 2730098 810 2731098 810 2732098 810 2733098 810 2734098 810 2735098 810 2736098 810 2737098 810 2738098 810 2739098 810 2740098 810 2741098 810 2742098 810 2743098 810 2744

Từ khóa chờ duyệt khác

    023 683 2822027 588 80499097 372 9566098 263 9915061 381 1538093 504 9556085 555 5417094 440 2370091 366 8212098 497 7772091 700 1082037 938 7726096 802 9928091 389 8615081 218 1620029 638 66288051 038 45285086 826 7254

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0988102730 / 098 8102730 / 098 810 2730 …

4404

Nếu ai bị Số điện thoại 0988102730 hoặc 098 8102730 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha