Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0987266739 hoặc 098 7266739 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    098 726 6724098 726 6725098 726 6726098 726 6727098 726 6728098 726 6729098 726 6730098 726 6731098 726 6732098 726 6733098 726 6734098 726 6735098 726 6736098 726 6737098 726 6738098 726 6739098 726 6740098 726 6741098 726 6742098 726 6743098 726 6744098 726 6745098 726 6746098 726 6747098 726 6748098 726 6749098 726 6750098 726 6751098 726 6752098 726 6753

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0987266739 / 098 7266739 / 098 726 6739 …

4219

Nếu ai bị Số điện thoại 0987266739 hoặc 098 7266739 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha