Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0985466547 hoặc 098 5466547 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi lừa đảo

    098 546 6532098 546 6533098 546 6534098 546 6535098 546 6536098 546 6537098 546 6538098 546 6539098 546 6540098 546 6541098 546 6542098 546 6543098 546 6544098 546 6545098 546 6546098 546 6547098 546 6548098 546 6549098 546 6550098 546 6551098 546 6552098 546 6553098 546 6554098 546 6555098 546 6556098 546 6557098 546 6558098 546 6559098 546 6560098 546 6561

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0985466547 / 098 5466547 / 098 546 6547 …

4411

Nếu ai bị Số điện thoại 0985466547 hoặc 098 5466547 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha