Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0984584354 hoặc 098 4584354 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
NHÁY MÁY

    098 458 4339098 458 4340098 458 4341098 458 4342098 458 4343098 458 4344098 458 4345098 458 4346098 458 4347098 458 4348098 458 4349098 458 4350098 458 4351098 458 4352098 458 4353098 458 4354098 458 4355098 458 4356098 458 4357098 458 4358098 458 4359098 458 4360098 458 4361098 458 4362098 458 4363098 458 4364098 458 4365098 458 4366098 458 4367098 458 4368

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0984584354 / 098 4584354 / 098 458 4354 …

4189

Nếu ai bị Số điện thoại 0984584354 hoặc 098 4584354 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha