Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0979565151 hoặc 097 9565151 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Người tốt

    097 956 5136097 956 5137097 956 5138097 956 5139097 956 5140097 956 5141097 956 5142097 956 5143097 956 5144097 956 5145097 956 5146097 956 5147097 956 5148097 956 5149097 956 5150097 956 5151097 956 5152097 956 5153097 956 5154097 956 5155097 956 5156097 956 5157097 956 5158097 956 5159097 956 5160097 956 5161097 956 5162097 956 5163097 956 5164097 956 5165

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0979565151 / 097 9565151 / 097 956 5151 …

4436

Nếu ai bị Số điện thoại 0979565151 hoặc 097 9565151 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha