Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0979511405 hoặc 097 9511405 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
lừa đảo

    097 951 1390097 951 1391097 951 1392097 951 1393097 951 1394097 951 1395097 951 1396097 951 1397097 951 1398097 951 1399097 951 1400097 951 1401097 951 1402097 951 1403097 951 1404097 951 1405097 951 1406097 951 1407097 951 1408097 951 1409097 951 1410097 951 1411097 951 1412097 951 1413097 951 1414097 951 1415097 951 1416097 951 1417097 951 1418097 951 1419

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0979511405 / 097 9511405 / 097 951 1405 …

4210

Nếu ai bị Số điện thoại 0979511405 hoặc 097 9511405 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha