Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0979437023 hoặc 097 9437023 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi quảng cáo nợ xấu

    097 943 7008097 943 7009097 943 7010097 943 7011097 943 7012097 943 7013097 943 7014097 943 7015097 943 7016097 943 7017097 943 7018097 943 7019097 943 7020097 943 7021097 943 7022097 943 7023097 943 7024097 943 7025097 943 7026097 943 7027097 943 7028097 943 7029097 943 7030097 943 7031097 943 7032097 943 7033097 943 7034097 943 7035097 943 7036097 943 7037

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0979437023 / 097 9437023 / 097 943 7023 …

4089

Nếu ai bị Số điện thoại 0979437023 hoặc 097 9437023 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha