Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0979380598 hoặc 097 9380598 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    097 938 0583097 938 0584097 938 0585097 938 0586097 938 0587097 938 0588097 938 0589097 938 0590097 938 0591097 938 0592097 938 0593097 938 0594097 938 0595097 938 0596097 938 0597097 938 0598097 938 0599097 938 0600097 938 0601097 938 0602097 938 0603097 938 0604097 938 0605097 938 0606097 938 0607097 938 0608097 938 0609097 938 0610097 938 0611097 938 0612

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0979380598 / 097 9380598 / 097 938 0598 …

4439

Nếu ai bị Số điện thoại 0979380598 hoặc 097 9380598 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha