Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0979270182 hoặc 097 9270182 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
0979270182: (TB) Cuộc gọi quảng cáo sản phẩm dịch vụ Liên hệ zalo 0979270182 của HCT – địa chỉ: Hỗ trợ đầu tư tài chính

    097 927 0167097 927 0168097 927 0169097 927 0170097 927 0171097 927 0172097 927 0173097 927 0174097 927 0175097 927 0176097 927 0177097 927 0178097 927 0179097 927 0180097 927 0181097 927 0182097 927 0183097 927 0184097 927 0185097 927 0186097 927 0187097 927 0188097 927 0189097 927 0190097 927 0191097 927 0192097 927 0193097 927 0194097 927 0195097 927 0196

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0979270182 / 097 9270182 / 097 927 0182 …

4182

Nếu ai bị Số điện thoại 0979270182 hoặc 097 9270182 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha