Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0978927054 hoặc 097 8927054 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi lừa đảo

    097 892 7039097 892 7040097 892 7041097 892 7042097 892 7043097 892 7044097 892 7045097 892 7046097 892 7047097 892 7048097 892 7049097 892 7050097 892 7051097 892 7052097 892 7053097 892 7054097 892 7055097 892 7056097 892 7057097 892 7058097 892 7059097 892 7060097 892 7061097 892 7062097 892 7063097 892 7064097 892 7065097 892 7066097 892 7067097 892 7068

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0978927054 / 097 8927054 / 097 892 7054 …

4429

Nếu ai bị Số điện thoại 0978927054 hoặc 097 8927054 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha