Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0978920131 hoặc 097 8920131 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
892013

    097 892 0116097 892 0117097 892 0118097 892 0119097 892 0120097 892 0121097 892 0122097 892 0123097 892 0124097 892 0125097 892 0126097 892 0127097 892 0128097 892 0129097 892 0130097 892 0131097 892 0132097 892 0133097 892 0134097 892 0135097 892 0136097 892 0137097 892 0138097 892 0139097 892 0140097 892 0141097 892 0142097 892 0143097 892 0144097 892 0145

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0978920131 / 097 8920131 / 097 892 0131 …

4294

Nếu ai bị Số điện thoại 0978920131 hoặc 097 8920131 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha