Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0976552952 hoặc 097 6552952 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 2 lần
Số 0976552952 gọi toàn đi khịa em thúy . Chứ chưa thấy gọi tư vấn gì cả ?
Số 0976552952 toàn gọi rủ uống cà phê với rủ nhậu chứ chưa thấy gọi tư vấn bảo hiểm bao giờ
Số 0976552952 toàn gọi rủ uống cà phê với rủ nhậu chứ chưa thấy gọi tư vấn bảo hiểm bao giờ

    097 655 2937097 655 2938097 655 2939097 655 2940097 655 2941097 655 2942097 655 2943097 655 2944097 655 2945097 655 2946097 655 2947097 655 2948097 655 2949097 655 2950097 655 2951097 655 2952097 655 2953097 655 2954097 655 2955097 655 2956097 655 2957097 655 2958097 655 2959097 655 2960097 655 2961097 655 2962097 655 2963097 655 2964097 655 2965097 655 2966

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0976552952 / 097 6552952 / 097 655 2952 …

4517

Nếu ai bị Số điện thoại 0976552952 hoặc 097 6552952 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha