Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0976520927 hoặc 097 6520927 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    097 652 0912097 652 0913097 652 0914097 652 0915097 652 0916097 652 0917097 652 0918097 652 0919097 652 0920097 652 0921097 652 0922097 652 0923097 652 0924097 652 0925097 652 0926097 652 0927097 652 0928097 652 0929097 652 0930097 652 0931097 652 0932097 652 0933097 652 0934097 652 0935097 652 0936097 652 0937097 652 0938097 652 0939097 652 0940097 652 0941

Từ khóa chờ duyệt khác

    090 942 6339028 397 70326021 999 92757096 821 7402090 503 3115091 111 3488098 236 2627098 754 024 999 7375033 372 1637079 805 2686091 336 4093096 138 3354039 654 2544091 301 1788090 974 1472086 907 1683039 702 8786

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0976520927 / 097 6520927 / 097 652 0927 …

4512

Nếu ai bị Số điện thoại 0976520927 hoặc 097 6520927 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha