Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0975898954 hoặc 097 5898954 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Quảng cáo vay tài chính. Mọi người nên cẩm thận

    097 589 8939097 589 8940097 589 8941097 589 8942097 589 8943097 589 8944097 589 8945097 589 8946097 589 8947097 589 8948097 589 8949097 589 8950097 589 8951097 589 8952097 589 8953097 589 8954097 589 8955097 589 8956097 589 8957097 589 8958097 589 8959097 589 8960097 589 8961097 589 8962097 589 8963097 589 8964097 589 8965097 589 8966097 589 8967097 589 8968

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0975898954 / 097 5898954 / 097 589 8954 …

4543

Nếu ai bị Số điện thoại 0975898954 hoặc 097 5898954 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha