Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0975804132 hoặc 097 5804132 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Rất tuyệt vời

    097 580 4117097 580 4118097 580 4119097 580 4120097 580 4121097 580 4122097 580 4123097 580 4124097 580 4125097 580 4126097 580 4127097 580 4128097 580 4129097 580 4130097 580 4131097 580 4132097 580 4133097 580 4134097 580 4135097 580 4136097 580 4137097 580 4138097 580 4139097 580 4140097 580 4141097 580 4142097 580 4143097 580 4144097 580 4145097 580 4146

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0975804132 / 097 5804132 / 097 580 4132 …

4265

Nếu ai bị Số điện thoại 0975804132 hoặc 097 5804132 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha