Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0974255033 hoặc 097 4255033 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Nam Bong

    097 425 5018097 425 5019097 425 5020097 425 5021097 425 5022097 425 5023097 425 5024097 425 5025097 425 5026097 425 5027097 425 5028097 425 5029097 425 5030097 425 5031097 425 5032097 425 5033097 425 5034097 425 5035097 425 5036097 425 5037097 425 5038097 425 5039097 425 5040097 425 5041097 425 5042097 425 5043097 425 5044097 425 5045097 425 5046097 425 5047

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0974255033 / 097 4255033 / 097 425 5033 …

4174

Nếu ai bị Số điện thoại 0974255033 hoặc 097 4255033 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha