Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0973474754 hoặc 097 3474754 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo tài chính

    097 347 4739097 347 4740097 347 4741097 347 4742097 347 4743097 347 4744097 347 4745097 347 4746097 347 4747097 347 4748097 347 4749097 347 4750097 347 4751097 347 4752097 347 4753097 347 4754097 347 4755097 347 4756097 347 4757097 347 4758097 347 4759097 347 4760097 347 4761097 347 4762097 347 4763097 347 4764097 347 4765097 347 4766097 347 4767097 347 4768

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0973474754 / 097 3474754 / 097 347 4754 …

4284

Nếu ai bị Số điện thoại 0973474754 hoặc 097 3474754 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha