Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0973237919 hoặc 097 3237919 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
my crush

    097 323 7904097 323 7905097 323 7906097 323 7907097 323 7908097 323 7909097 323 7910097 323 7911097 323 7912097 323 7913097 323 7914097 323 7915097 323 7916097 323 7917097 323 7918097 323 7919097 323 7920097 323 7921097 323 7922097 323 7923097 323 7924097 323 7925097 323 7926097 323 7927097 323 7928097 323 7929097 323 7930097 323 7931097 323 7932097 323 7933

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0973237919 / 097 3237919 / 097 323 7919 …

4628

Nếu ai bị Số điện thoại 0973237919 hoặc 097 3237919 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha