Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0973119632 hoặc 097 3119632 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Vực nợ k trả

    097 311 9617097 311 9618097 311 9619097 311 9620097 311 9621097 311 9622097 311 9623097 311 9624097 311 9625097 311 9626097 311 9627097 311 9628097 311 9629097 311 9630097 311 9631097 311 9632097 311 9633097 311 9634097 311 9635097 311 9636097 311 9637097 311 9638097 311 9639097 311 9640097 311 9641097 311 9642097 311 9643097 311 9644097 311 9645097 311 9646

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0973119632 / 097 3119632 / 097 311 9632 …

4587

Nếu ai bị Số điện thoại 0973119632 hoặc 097 3119632 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha