Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0973088936 hoặc 097 3088936 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số này ai đang dùng
Số này ai đang dùng
Số này ai đang dùng

    097 308 8921097 308 8922097 308 8923097 308 8924097 308 8925097 308 8926097 308 8927097 308 8928097 308 8929097 308 8930097 308 8931097 308 8932097 308 8933097 308 8934097 308 8935097 308 8936097 308 8937097 308 8938097 308 8939097 308 8940097 308 8941097 308 8942097 308 8943097 308 8944097 308 8945097 308 8946097 308 8947097 308 8948097 308 8949097 308 8950

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0973088936 / 097 3088936 / 097 308 8936 …

4395

Nếu ai bị Số điện thoại 0973088936 hoặc 097 3088936 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha